Dołączanie do spotkania programu Lync bądź do połączenia konferencyjnego audio lub wideo

Korzystając z aplikacji Lync dla telefonu z systemem Windows Phone, możesz dołączyć do spotkania programu Lync na kilka sposobów. Po dołączeniu będziesz słyszeć dźwięk spotkania, oglądać obraz wideo innych uczestników (jeśli używają wideo) i wyświetlać wszelką udostępnianą zawartość spotkania. Możesz też szybko ponownie dołączyć do spotkania lub kontynuować wcześniejszą konwersację z osobami, które w niej uczestniczyły. Możesz nawet dołączyć do spotkania programu Lync, nie używając tego programu, a nawet nie posiadając konta programu Lync.

Dołączanie do spotkania programu Lync bądź do połączenia konferencyjnego audio lub wideo

 1. Aby dołączyć do spotkania programu Lync, na ekranie spotkań programu Lync wybierz spotkanie, do którego chcesz dołączyć, a następnie naciśnij pozycję Dołącz do spotkania lub naciśnij hiperlink spotkania.

 2. W zależności od sposobu skonfigurowania opcji połączeń VoIP zostanie wykonana jedna z następujących akcji:

 • Zostanie nawiązane połączenie VoIP z częścią audio lub wideo spotkania przy użyciu sieci Wi-Fi (jeśli jest dostępne połączenie z tą siecią) lub planu taryfowego obejmującego usługi transmisji danych w sieci komórkowej.

 • Aplikacja Lync nawiąże połączenie z Twoim telefonem komórkowym — aby dołączyć do spotkania, musisz zaakceptować połączenie programu Lync. Ta akcja jest wykonywana jedynie w przypadku, gdy opcje połączeń audio lub wideo są ustawione w pozycji WŁ., a Twój telefon Windows Phone nie jest połączony z siecią Wi-Fi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji połączeń VoIP, przejdź do tematu Dostosowywanie ustawień wykorzystania danych.

Po dołączeniu do spotkania Twój dźwięk jest domyślnie wyciszony. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co można zrobić na spotkaniu audio lub wideo.

Dołączanie do spotkania programu Lync lub połączenia konferencyjnego przez telefon

Do spotkania możesz także dołączyć, dzwoniąc z dowolnego telefonu pod jeden z numerów z obszaru Dołącz z telefonu wymienionych w wezwaniu na spotkanie. Lista odpowiednich numerów jest umieszczona u dołu wezwania.

Uwaga: Po dołączeniu do spotkania programu Lync przez nawiązanie połączenia telefonicznego Twój numer telefonu zostanie wyświetlony w wykazie uczestników spotkania.

Oczekiwanie w poczekalni spotkania

Poczekalnia spotkania to obszar oczekiwania w trybie online. Osoba prowadząca spotkanie może kontrolować dostęp do spotkania i wpuszczać na nie osoby, które nie mają poświadczeń odpowiednich do uczestnictwa w danym spotkaniu.

Jeśli osoba prowadząca spotkanie włączyła poczekalnię spotkania, musisz zaczekać na wpuszczenie na spotkanie przez osobę prowadzącą. W przypadku oczekiwania w poczekalni nie przechodź do innego ekranu — jeśli to zrobisz, Twoje żądanie dołączenia do spotkania zostanie anulowane.

Dołączanie do spotkania programu Lync z telefonu Windows Phone przez osoby, które nie są użytkownikami programu Lync lub nie są zalogowane do tego programu

Do spotkania programu Lync możesz dołączyć z telefonu z systemem Windows Phone, nawet jeśli nie masz konta programu Lync. Poniżej wyjaśniono, jak to zrobić:

 1. Zainstaluj aplikację Lync 2013 (ze Sklepu z aplikacjami dla telefonu Windows Phone) przed spotkaniem. (Jeśli nie zainstalujesz aplikacji Lync wcześniej, monit o wykonanie tej czynności zostanie wyświetlony przy próbie dołączenia do spotkania).

 2. Nie loguj się do aplikacji Lync.

 3. Gdy naciśniesz link do spotkania na urządzeniu przenośnym, zostanie wyświetlony monit programu Lync o dołączenie do spotkania.

 4. Naciśnij pozycję Zaloguj jako gość.

Po wprowadzeniu nazwy nastąpi wpuszczenie Cię do okna konwersacji dla spotkania (lub do poczekalni, jeśli lider spotkania postanowił używać tej funkcji).

Oto kilka rzeczy, które może robić i których nie może robić gość spotkania, jeśli nie jest użytkownikiem programu Lync:

Można...

 • otwierać ekran ustawień spotkania i zmieniać ustawienia w celu korzystania z połączeń wideo i treści spotkani za pomocą sieci Wi-Fi oraz w celu pracy w trybie telefonu tekstowego (TTY).

 • wyświetlać wykaz uczestników spotkania oraz przeglądać nazwiska i tytuły innych uczestników.

 • awansować na osobę prowadzącą i mieć takie same możliwości osoby prowadzącej z wykazu jak inni.

Nie można...

 • przechodzić do żadnych ekranów programu Lync innych niż ekran rozmowy podczas spotkania oraz ekran ustawień spotkania.

 • otwierać wizytówki z wykazu.

 • wyświetlać zdjęć kontaktów w wykazie lub obszarze aktywnego prezentera.

Ponowne dołączanie do spotkania

Jeśli musisz tymczasowo opuścić spotkanie programu Lync lub z jakiegoś powodu rozłączysz się z nim, możesz do niego ponownie dołączyć, klikając przycisk Dołącz ponownie w komunikacie z powiadomieniem lub na ekranie konwersacji.

Uwaga:  Jeśli w momencie rozłączenia nie używasz aplikacji Lync, możesz zobaczyć powiadomienie o rozłączeniu, ale musisz wrócić do aplikacji Lync, aby kliknąć pozycję Dołącz ponownie.

Kontynuowanie konwersacji

Aby wznowić konwersację w miejscu, w którym została przerwana:

 1. Na ekranie konwersacji programu Lync przewiń listę, aż znajdziesz konwersację, którą chcesz kontynuować, i naciśnij jej pozycję.

 2. Naciśnij pole tekstowe u dołu ekranu, aby zacząć wpisywać wiadomość, lub naciśnij ikonę telefonu, aby zadzwonić do jednego z uczestników. Program Lync wyśle nowe zaproszenie do wszystkich, którzy brali udział w pierwotnej konwersacji, i dołączy do wiadomości historię tej konwersacji.

Zawartość pokrewna

Co można zrobić na spotkaniu audio lub wideo

Zarządzanie opcjami sieci Wi-Fi dla połączeń VoIP

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×