Obiekt programu Access można wysłać pocztą e-mail w różnych formatach. Raport można na przykład wysłać użytkownikowi pocztą e-mail jako plik PDF lub zapytanie do listy dystrybucyjnej jako skoroszyt programu Excel.

Okno dialogowe Wysyłanie obiektu jako

Procedura

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz obiekt w okienku nawigacji.

  • Otwórz obiekt i upewnij się, że jest to obecnie otwarty obiekt. W tym przypadku możesz także zaznaczyć część zawartości, na przykład kilka wierszy w arkuszu danych.

 2. Wybierz pozycję Dane zewnętrzne >e-mail.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wysyłanie obiektu jako.

 3. W obszarze Wybierz format wyjściowywybierz jeden z dostępnych formatów.

 4. W obszarze Danewyjściowe wybierz pozycję Wszystko lub Zaznaczenie:

  • Jeśli w kroku 1 wybrano część zawartości, opcją domyślną jest zaznaczenie,ale nadal możesz wybrać pozycję Wszystko.

  • Jeśli nie zaznaczysz części zawartości, te opcje są wyszarzone i niedostępne. Cała zawartość zostanie wysłana.

 5. Wybierz przycisk OK.

  Program Outlook otworzy nową wiadomość z obiektem dołączonym w wybranym formacie.

 6. W wiadomości wykonaj następujące czynności:

  • W wierszu Do,wierszu DW i UDW wprowadź alias e-mail, aliasy rozdzielone średnikiem lub listą dystrybucyjną.

  • W treści wiadomości wprowadź tekst.

 7. Po wybraniu przycisku Wyślij.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×