Do czego służy opcja Włącz rejestrowanie (rozwiązywanie problemów)?

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W celach diagnostycznych Microsoft Outlook dla systemu Windows zawiera opcję umożliwiającą włączenie rejestrowania dla określonych funkcji Outlook. Dzienniki te mogą być przydatne dla pracownikom pomocy technicznej w rozwiązywaniu problemów.

W tym artykule

Włączanie i wyłączanie rejestrowania

Jakie informacje są zapisywane przez funkcję rejestrowania?

Lokalizacje plików dziennika

Informacje dla administratorów

Włączanie i wyłączanie rejestrowania

Ważne: Po zakończeniu rozwiązywania problemów wyłącz rejestrowanie. Pozostawienie tej funkcji włączonej będzie powodowało nieustanne zwiększanie rozmiarów plików dziennika.

Outlook 2016, Outlook 2013 i Outlook 2010   

 1. W programie Outlook przejdź do karty Plik, a następnie wybierz pozycję Opcje > Zaawansowane.

 2. W obszarze Inne zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz rejestrowanie na potrzeby rozwiązywania problemów (wymaga ponownego uruchomienia programu Outlook).

 3. Zakończ działanie programu Outlook i uruchom go ponownie.

Program Outlook 2007   

 1. W programie Outlook przejdź do pozycji Narzędzia > Opcje.

 2. Na karcie Inne wybierz pozycję Opcje zaawansowane.

 3. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz rejestrowanie (rozwiązywanie problemów).

 4. Zakończ działanie programu Outlook i uruchom go ponownie.

Uwagi: 

 • Jeśli funkcja rejestrowania poczty jest włączona, po ponownym uruchomieniu programu Outlook na pasku tytułu programu Outlook zostanie wyświetlony napis (Rejestrowanie włączone).

 • W celu zapisania danych w plikach dziennika może być konieczne zakończenie działania programu Outlook.

Początek strony

Jakie informacje są zapisywane przez funkcję rejestrowania?

Opcja rejestrowania zapisuje informacje dotyczące następujących funkcji:

 • Transakcje kalendarza generowane przez funkcje programu Outlook, akcje użytkownika, model obiektowy oraz tabelę MAPI kalendarza, w tym:

  • automatyczne przetwarzanie folderu Skrzynka odbiorcza;

  • publikowanie informacji o czasie wolnym/zajętym;

  • przypomnienia;

  • akcje elementów kalendarza (tworzenie, modyfikowanie i usuwanie);

  • rezerwacje zasobów.

  Głównym celem funkcji rejestrowania kalendarza jest szybkie identyfikowanie sytuacji, w których na przykład z folderu Kalendarz są w niewyjaśniony sposób usuwane spotkania.

 • Zmiany czasu wolnego/zajętego

 • Książka adresowa trybu offline

 • Transakcje interfejsu Messaging Application Programming Interface (MAPI) używanego przez program Microsoft Exchange i protokoły POP3, IMAP (Internet Message Access Protocol), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) oraz Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

  W przypadku tych kont każda wykonana akcja wysyłania/odbierania powoduje wygenerowanie osobnego pliku dziennika.

 • Komunikacja z serwerami Exchange, POP3, SMTP i IMAP

Wyświetlanie plików dziennika

Większość plików dziennika jest zapisana w formacie zwykłego tekstu. W celu ochrony danych plik dziennika kalendarza jest zapisany w postaci binarnej, a jego odczytanie wymaga przeprowadzenia konwersji. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików dziennika kalendarza, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft.

Lokalizacje plików dziennika

Pliki dziennika są przechowywane w podfolderach folderu Temp. Domyślna lokalizacja folderu Temp to \AppData\Local w folderze użytkownika:

 • c:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Local\Temp

Domyślnie foldery Ustawienia lokalne i AppData są ukryte.

Aby wyświetlić ukryte foldery w systemie Windows, wykonaj następujące czynności:

 1. W systemie Windows otwórz Panel sterowania.

 2. Otwórz aplet Opcje folderów.

  • Aby zlokalizować aplet Opcje folderów, w polu wyszukiwania u góry okna wpisz Opcje folderów.

 3. Na karcie Widok w obszarze Ustawienia zaawansowane, w obszarze pliki i foldery, w obszarze ukryte pliki i foldery zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.

W poniższej tabeli przedstawiono lokalizację i zawartość różnych plików dziennika zapisanych jako zwykły tekst.

Typ pliku dziennika   

Podfolder   

Nazwa pliku   

Outlook 2013

Outlook 2010

Outlook 2007

Wykrywanie automatyczne programu Outlook

Temp

olkdisc.log

Nie

Tak

Tak

Exchange ActiveSync

Temp/EASLogFiles

nazwa_pliku_danych.bin

nazwa_pliku_danych.xml

Tak

Nie

Nie

Usługa dostępności

Temp/OlkAS

data-godzina-fb.log

Nie

Nie

Tak

Usługa dostępności, poza biurem (OOF) i propozycja spotkania

Temp/OlkAS

data-godzina-AS.log

Nie

Tak

Nie

Reguły ochrony

Temp/OlkAS

data-godzina-PB4S.log

Nie

Tak

Nie

Usługa Unified Messaging

Temp/OlkAS

data-godzina-UM.log

Nie

Tak

Nie

Konfiguracja usługi Unified Messaging

Temp/OlkAS

data-godzina-UMCFG.log

Nie

Tak

Nie

Poza biurem

Temp/OlkAS

data-godzina-oof.log

Nie

Nie

Tak

Propozycja spotkania

Temp/OlkAS

data-godzina-ms.log

Nie

Nie

Tak

Kalendarz programu Outlook

Temp/OlCalLogs

OLKCalLog_data-godzina.etl

Tak

Tak

Tak

Transport

Temp/Outlook Logging

opmlog.log

Tak

Tak

Tak

SMTP

Temp/Outlook Logging

adres_e-mail-Outgoing-data-godzina.log

Tak

Tak

Tak

POP3

Temp/Outlook Logging

adres_e-mail-Incoming-data-godzina.log

Tak

Tak

Tak

IMAP

Temp/Outlook Logging

IMAP-adres_e-mail-Incoming-data-godzina.log

Tak

Tak

Tak

DAV HTTP

Temp/Outlook Logging

HTTP-adres_e-mail-data-godzina.log

Nie

Tak

Tak

Dodatek Outlook Hotmail Connector

Temp/Outlook Logging

OLC-adres_e-mail-data-godzina.log

OLC-data-godzina.log

adres_e-mail.txt

Nie

Tak

Tak

Poza biurem

Temp/Outlook Logging

data-godzina-oof.log

Nie

Tak

Nie

Profil programu Outlook

Temp/Outlook Logging

PROF_OUTLOOK_ID-wątku_akcja_rok.miesiąc.dzień_godzina.minuta.sekunda.txt

Tak

Tak

Nie

Aparat udostępniania programu Outlook

Temp/Outlook Logging

Sharing Enginedata.log

Tak

Tak

Tak

Indeksowanie wyszukiwania z pulpitu systemu Windows w programie Outlook

Temp/Outlook Logging

nazwa_pliku_danych.log

Tak

Tak

Tak

Zaawansowana funkcja ETW w programie Outlook

Temp/Outlook Logging

Outlook-data-godzina.etl

Tak

Tak

Nie

Porady dotyczące poczty

Temp/Outlook Logging

data-godzina-mailtips.log

Nie

Tak

Nie

Wolny/zajęty

Temp/Outlook Logging

data-godzina-fb.log

Nie

Tak

Nie

Aparat udostępniania programu Outlook

Temp/Outlook Logging

Sharing Enginedata_godzina-mailtips.log

Tak

Tak

Tak

Proces pierwszego uruchomienia programu Outlook

Temp/Outlook Logging

firstrun.log

Tak

Tak

Tak

Informacje dla administratorów

Jako administrator możesz włączyć lub wyłączyć rejestrowanie za pomocą rejestru, a można także wdrożyć ustawienia rejestrowania dla użytkowników.

 • Aby dowiedzieć się, jak włączyć lub wyłączyć rejestrowanie przy użyciu rejestru zobacz 831053 bazy wiedzy Microsoft.

 • Domyślne ustawienia rejestrowania programu Outlook można skonfigurować za pomocą narzędzia dostosowywania pakietu Office (OCT, Office Customization Tool) na stronie Modyfikowanie ustawień użytkownika albo można wymusić ustawienia przy użyciu szablonu zasad grupy programu Outlook (Outlk15.adm) w Edytorze lokalnych zasad grupy.

  Ważne: Ze względu na bezpieczeństwo i wydajność wdrożenie funkcji rejestrowania nie jest zalecane. Funkcję rejestrowania kalendarza należy włączać tylko w razie konieczności.

  Aby wymusić ustawienia rejestrowania dla użytkowników programu Outlook, wykonaj następujące czynności:

  1. W przystawce Zasady grupy w szablonie zasad programu Outlook 2013 (Outlk15.adm) w obszarze Konfiguracja użytkownika\Szablony administracyjne\Microsoft Outlook 15\Narzędzia | Opcje\Inne\Zaawansowane kliknij dwukrotnie pozycję Włącz rejestrowanie poczty (rozwiązywanie problemów). Wybierz pozycję Włączone, aby włączyć konfigurowanie ustawień.

  2. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz rejestrowanie na potrzeby rozwiązywania problemów (wymaga ponownego uruchomienia programu Outlook).

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×