Dodatek Power Pivot: zaawansowane analizy i modelowanie danych w programie Excel

Dodatek Power Pivot jest dodatkiem programu Excel, za pomocą którego można wykonywać zaawansowane analizy danych i tworzyć zaawansowane modele danych. Dodatek Power Pivot umożliwia pracę z dużymi ilościami danych z różnych źródeł, błyskawiczne analizowanie informacji oraz łatwe udostępnianie wyników analiz.

W programach Excel i Power Pivot można utworzyć model danych, zestaw tabel z relacjami. Model danych widoczny w skoroszycie programu Excel to ten sam model danych widoczny w oknie dodatku Power Pivot. Wszystkie dane importowane do programu Excel są dostępne w dodatku Power Pivot i odwrotnie.

Uwaga: zanim przeniesiesz się do szczegółów, możesz skorzystać z wstecz i obejrzeć klip wideo lub skorzystać z przewodnika szkoleniowego dotyczącego pobierania & przekształcania i dodatku Power Pivot.

  • Importowanie milionów wierszy danych z wielu źródeł danych    W Power Pivot dla programu Excel możesz zaimportować miliony wierszy danych z wielu źródeł danych do jednego skoroszytu programu Excel, utworzyć relacje między danymi heterogenicznymi, tworzyć kolumny obliczeniowe i miary za pomocą formuł, tworzyć tabele przestawne i wykresy przestawne, a następnie analizować dane, aby umożliwić podejmowanie na czas decyzji biznesowych — bez konieczności korzystania z niej.

  • Korzystanie z funkcji szybkiego obliczania i analizy    Przetwórz miliony wierszy w tym samym czasie co tysiące i korzystaj z większości procesorów wielordzeniowych i gigabajtów pamięci, aby szybko przetworzyć obliczenia. Korzysta z istniejących ograniczeń dotyczących masowej analizy danych na pulpicie dzięki wydajnemu algorytmowi kompresji, który umożliwia ładowanie nawet największych zestawów danych do pamięci.

  • Praktycznie nieograniczoną obsługę źródeł danych    Zapewnia podstawę do importowania i łączenia danych źródłowych z dowolnej lokalizacji na potrzeby analizy wielu danych na pulpicie, w tym relacyjnych baz danych, źródeł wielowymiarowych, usług w chmurze, strumieniowych źródeł danych, plików programu Excel, plików tekstowych i danych z sieci Web.

  • Pulpit nawigacyjny zarządzaniaPower Pivot ami zabezpieczeń i zarządzania    umożliwia administratorom IT monitorowanie współużytkowanych aplikacji i zarządzanie nimi w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wysokiej dostępności i wydajności.

  • Język DAX (Data Analysis Expressions)    Język DAX to język formuły, który rozszerza możliwości manipulowania danymi w programie Excel w celu umożliwienia bardziej skomplikowanych i skomplikowanych grupowań, obliczeń i analiz. Składnia formuł języka DAX jest bardzo podobna do składni formuł programu Excel.

Zadania w Power Pivot lub w programie Excel

Podstawowa różnica między dodatkiem Power Pivot i programem Excel jest taka, że w oknie dodatku Power Pivot można tworzyć bardziej złożone modele danych. Poniżej przedstawiono porównanie niektórych zadań.

Zadanie

W programie Excel

W dodatku Power Pivot

Importowanie danych z różnych źródeł, takich jak duże firmowe bazy danych, publiczne strumieniowe źródła danych, arkusze kalkulacyjne i pliki tekstowe na komputerze.

Importowanie wszystkich danych ze źródła danych.

Filtrowanie danych oraz zmienianie nazw kolumn i tabel podczas importowania.

Przeczytaj o uzyskiwaniu danych przy użyciu dodatku Power Pivot

Tworzenie tabel

Tabele mogą znajdować się w dowolnym arkuszu skoroszytu. Arkusze mogą zawierać wiele tabel.

Tabele są zorganizowane na pojedynczych stronach kart w oknie dodatku Power Pivot.

Edytowanie danych w tabeli

Można edytować wartości w poszczególnych komórkach tabeli.

Nie można edytować poszczególnych komórek.

Tworzenie relacji między tabelami

W oknie dialogowym Zarządzanie relacjami.

W widoku diagramu lub oknie dialogowym Tworzenie relacji.

Przeczytaj o tworzeniu relacji między dwiema tabelami.

Tworzenie obliczeń

Przy użyciu formuł programu Excel.

Tworzenie zaawansowanych formuł przy użyciu języka wyrażeń Data Analysis Expressions (DAX).

Tworzenie hierarchii

Niedostępne

Definiowanie hierarchii, których można używać wszędzie w skoroszycie, w tym w programie Power View.

Tworzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI)

Niedostępne

Tworzenie kluczowych wskaźników wydajności do użycia w tabelach przestawnych i raportach programu Power View.

Tworzenie perspektywa

Niedostępne

Tworzenie perspektyw w celu ograniczenia liczby kolumn i tabel widocznych dla osób korzystających ze skoroszytu.

Tworzenie tabel przestawnych i wykresów przestawnych

Tworzenie raportów w formie tabeli przestawnej w programie Excel.

Tworzenie wykresu przestawnego

Należy kliknąć przycisk Tabela przestawna w oknie dodatku Power Pivot.

Ulepszanie modelu dla programu Power View

Tworzenie podstawowego modelu danych.

Wprowadzanie ulepszeń, takich jak identyfikowanie pól domyślnych, obrazów i unikatowych wartości.

Przeczytaj o ulepszaniu modelu dla programu Power View.

Używanie języka Visual Basic for Applications (VBA)

Używanie języka VBA w programie Excel.

Nie należy używać języka VBA w oknie dodatku Power Pivot.

Grupowanie danych

Grupowanie w tabeli przestawnej programu Excel.

Używanie języka DAX w kolumnach obliczeniowych i polach obliczeniowych.

Sposób przechowywania danych

Dane, nad którymi użytkownik pracuje w programie Excel i w oknie dodatku Power Pivot, są przechowywane w analitycznej bazie danych w skoroszycie programu Excel, a wydajny aparat lokalny ładuje, bada i aktualizuje dane w tej bazie danych. Dane znajdują się w programie Excel, więc są natychmiast dostępne dla tabel przestawnych, wykresów przestawnych, programu Power View i innych funkcji programu Excel używanych do agregowania danych i interakcji z danymi. Wszystkie funkcje prezentacji danych i interakcji z nimi są dostarczane przez program Excel, a obiekty danych i prezentacji programu Excel są przechowywane w jednym pliku skoroszytu. Dodatek Power Pivot obsługuje pliki o maksymalnym rozmiarze 2 GB i umożliwia pracę z maksymalnie 4 GB danych w pamięci.

Zapisywanie w programie SharePoint

Skoroszyty modyfikowane w dodatku Power Pivot można udostępniać innym osobom wszystkimi standardowymi metodami udostępniania plików. Jednak najwięcej korzyści przynosi opublikowanie skoroszytu w środowisku programu SharePoint, w którym są włączone usługi programu Excel. Usługi programu Excel na serwerze programu SharePoint przetwarzają i renderują dane w oknie przeglądarki, gdzie inni użytkownicy mogą analizować dane.

W programie SharePoint możesz dodać Power Pivot do programu SharePoint, aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą zarządzania dokumentami, w tym Power Pivot galerii, pulpit nawigacyjny zarządzania Power Pivot w administracji centralnej, zaplanowane odświeżanie danych oraz możliwość używania opublikowanego skoroszytu jako zewnętrznego źródła danych w programie SharePoint.

Uzyskiwanie pomocy

Wszystkie informacje o dodatku Power Pivot można znaleźć w pomocy dodatku Power Pivot.

Pobierz dodatek Power Pivot dla programu Excel 2010

Pobierz pliki przykładowe dodatku Power Pivot dla programu Excel 2010 & 2013

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×