Animacja, dźwięk i wideo

Dodawanie animacji

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Spróbuj!

Dodawaj animacje i efekty do tekstu, obrazów, kształtów i obiektów w prezentacji programu PowerPoint. 

Dodawanie animacji i efektów

 1. Zaznacz obiekt lub tekst, który chcesz animować.

 2. Wybierz pozycję Animacje i wybierz animację.

 3. Wybierz pozycję Opcje efektu i wybierz efekt.

Zarządzanie animacjami i efektami

Istnieją różne sposoby rozpoczynania animacji w prezentacji:

 • Przy kliknięciu — rozpocznij animację po kliknięciu slajdu.

 • Z poprzednim — odtwórz animację razem z poprzednią animacją w sekwencji.

 • Po poprzedniej — rozpocznij animację od razu po poprzedniej.

 • Czas trwania — wydłuż lub skróć efekt.

 • Opóźnienie — dodaj czas przed uruchomieniem efektu.

Dodawanie kolejnych efektów do animacji

 1. Zaznacz obiekt lub tekst z animacją.

 2. Wybierz pozycję Dodaj animację i wybierz ją.

Zmienianie kolejności animacji

 1. Wybierz znacznik animacji.

 2. Wybierz odpowiednią opcję:

  • Przesuń do tyłu — spraw, aby animacja pojawiała się wcześniej w sekwencji.

  • Przesuń do przodu — spraw, aby animacja występowała później w sekwencji.

Dodawanie animacji do obiektów zgrupowanych

Możesz dodać animację do zgrupowanych obiektów, tekstu i innych elementów.

 1. Naciśnij klawisz Ctrl i zaznacz odpowiednie obiekty.

 2. Wybierz pozycję Formatowanie > Grupuj > Grupuj, aby zgrupować obiekty.

 3. Wybierz pozycję Animacje i wybierz animację.

Chcesz wiedzieć więcej?

Animowanie tekstu i obiektów

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×