Dodawanie danych z arkusza do modelu danych przy użyciu połączonej tabeli

Dodawanie danych z arkusza do modelu danych przy użyciu połączonej tabeli

Tabela połączona to tabela Excel zawierająca link do tabeli w modelu danych. Zaletą tworzenia i utrzymywania danych w tabeli programu Excel zamiast importowania danych z pliku jest możliwość edytowania wartości w arkuszu programu Excel podczas używania połączonej tabeli w modelu danych jako podstawy dla tabeli przestawnej, raportu wykres przestawny lub Power View.

Dodanie tabeli połączonej jest tak proste, jak zaznaczenie zakresu i kliknięcie pozycji Dodaj do modelu danych. Warto również sformatować zakres jako tabelę, a następnie nadać mu odpowiednią nazwę. O wiele łatwiej jest wykonywać obliczenia i zarządzać relacjami przy użyciu nazwanych tabel połączonych.

Aby połączyć dane z tabelą, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz zakres wierszy i kolumn, którego chcesz użyć w tabeli połączonej.

 2. Sformatuj wiersze i kolumny jako tabelę:

  • Kliknij kartę Narzędzia > pozycję Formatuj jako tabelę,a następnie wybierz styl tabeli. Możesz wybrać dowolny styl, ale pamiętaj, aby zawsze zaznaczyć pole wyboru Moja tabela ma nagłówki. Jeśli tabela nie ma nagłówków, rozważ utworzenie ich teraz. W przeciwnym Excel użyje dowolnych nazw (kolumna1, kolumna2 i tak dalej), które nie będą przekazywać żadnych istotnych informacji o zawartości kolumny.

  • Nadaj nazwę tabeli. W oknie Excel kliknij pozycję Narzędzia tabel ,Projektowanie. W grupie Właściwości wpisz nazwę tabeli.

 3. Umieść kursor w dowolnej komórce w tabeli.

 4. Kliknij Power Pivot > Dodaj do modelu danych, aby utworzyć tabelę połączona. W Power Pivot pliku zobaczysz tabelę z ikoną linku, która wskazuje, że tabela jest połączona z tabelą źródłową w programie Excel:

  Ikona tabeli połączonej

 5. Jeśli model zawiera już tabele, istnieje jeszcze tylko jeden krok. Należy utworzyć relację między nowo dodaną tabelą a innymi tabelami w modelu. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Tworzenie relacji między dwiema tabelami lub Tworzenie relacji w widoku diagramu.

Jeśli skoroszyt nie zawierał wcześniej skoroszytu, ma teraz model danych. Model jest tworzony automatycznie po utworzeniu relacji między dwiema tabelami lub kliknięciu przycisku Dodaj do modelu danych w Power Pivot. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Tworzenie modelu danych w aplikacji Excel.

Teraz, gdy masz tabelę połączona, możesz edytować dowolną komórkę w arkuszu, w tym dodawać i usuwać wiersze i kolumny. Model danych w programie Power Pivot zostanie natychmiast zsynchronizowany. 

Wyjątkiem są nazwy tabel. Jeśli zmienisz nazwę tabeli w Excel, musisz ręcznie zaktualizować tabelę w programie Power Pivot.
 

Porada: Aby przejść do samouczka i dowiedzieć się więcej o tabelach połączonych, zobacz Samouczek:importowanie danych do Excel i Tworzenie modelu danych.

Synchronizowanie zmian między tabelą a modelem

Domyślnie tabela połączona jest aktywnym połączeniem, które utrzymuje się między zakresem lub nazwaną tabelą zawierającą wartości danych a modelem danych, który kieruje raportem. Jeśli dodasz lub usuniesz dane albo zmienisz nazwy kolumn i tabel, model danych zostanie automatycznie zaktualizowany.

W niektórych przypadkach może być konieczne sterowanie zachowaniem aktualizacji. Przełączanie do trybu aktualizacji ręcznej przy użyciu dodatku Power Pivot.

Aby przełączyć się do trybu aktualizacji ręcznej, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że skoroszyt zawierający tabelę połączona jest otwarty w Excel.

 2. Otwórz okno dodatku Power Pivot.

 3. Na kartach u dołu kliknij tabelę połączona. Każda tabela połączona jest wskazywana przez małą ikonę linku obok nazwy tabeli.

 4. Na wstążce u góry kliknij pozycję Tabela połączona.

 5. W trybie aktualizacji wybierz pozycję Ręczny lub Automatyczny. Ustawienie Automatyczne jest ustawieniem domyślnym. W przypadku przełączenia do opcji Ręcznie aktualizacje będą się pojawiać tylko w przypadku użycia poleceń Aktualizuj wszystko lub Aktualizuj zaznaczone na wstążce Tabela połączona w oknie programu Power Pivot lub polecenia Aktualizuj wszystko na wstążce programu Power Pivot w programie Excel.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×