Dodawanie folderów udostępnionych i synchronizowanie ich z usługą OneDrive

Dodawanie folderów udostępnionych i synchronizowanie ich z usługą OneDrive

Ten artykuł dotyczy usługi OneDrive w przypadku logowania się przy użyciu konta osobistego w systemie Windows 10, Windows 7, Windows Vista lub na komputerze Mac. Funkcja „Dodaj do mojej usługi OneDrive” nie jest dostępna w systemie Windows 8.1 i innych systemach operacyjnych w przypadku logowania się przy użyciu konta służbowego.

Gdy inna osoba udostępni folder i udzieli Ci uprawnień do jego edytowania, dodaj ten folder udostępniony do swojej własnej usługi OneDrive, aby ułatwić jego edytowanie oraz pracę z tym folderem i jego zawartością. Jeśli synchronizujesz folder ze swoim komputerem z systemem Windows lub komputerem Mac z aplikacją OneDrive, możesz pracować z folderem w trybie offline.

Uwaga: Foldery udostępnione dodane do usługi OneDrive nie zużywają Twojej przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive. Zajmowane przez nie miejsce jest odliczane tylko od przestrzeni dyskowej właściciela folderu.

Dodawanie folderu udostępnionego do usługi OneDrive

Zaloguj się do usługi OneDrive w przeglądarce.

 1. W okienku nawigacji usługi OneDrive w obszarze OneDrive kliknij pozycję Udostępnione. Foldery, które możesz dodać do swojej usługi OneDrive, mają oznaczenie Może edytować.

  Foldery udostępnione usługi OneDrive

 2. Znajdź folder, który chcesz dodać, a następnie kliknij koło na kafelku folderu, aby go zaznaczyć.

 3. Kliknij polecenie Dodaj do mojej usługi OneDrive. Jeśli wolisz, możesz też kliknąć folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć pozycję Dodaj do mojej usługi OneDrive.
  Dodawanie folderu udostępnionego do usługi OneDrive

Ważne: Opcja Dodaj do mojej usługi OneDrive jest niedostępna w następujących przypadkach:

 • Zalogowano się za pomocą konta służbowego.

 • Dodano już folder do usługi OneDrive lub zaznaczono więcej niż jeden folder. (Nie można dodawać jednocześnie wielu folderów).

 • Element, który próbujesz dodać, nie jest folderem. Opcja „Dodaj do mojej usługi OneDrive” nie jest dostępna dla poszczególnych plików ani kolekcji plików, takich jak albumy.

Porada: Jeśli nie chcesz, aby zawartość folderu była synchronizowana i udostępniona, możesz kliknąć pozycję Pobierz. Spowoduje to skopiowanie folderu i jego zawartości na komputer, a nie do Twojej usługi OneDrive. Pliki będą dostępne do edycji w trybie offline, ale nie zobaczysz aktualizacji wprowadzanych przez innych użytkowników, a inni użytkownicy nie będą otrzymywać aktualizacji wprowadzanych przez Ciebie.

Znajdowanie folderów udostępnionych w usłudze OneDrive

Foldery udostępnione dodane przez Ciebie do Twojej usługi OneDrive są wyświetlane w witrynie internetowej usługi OneDrive w widoku Pliki.

Jeśli korzystasz z aplikacji do synchronizacji OneDrive na komputerze, możesz synchronizować folder ze swoim komputerem. Na komputerze z systemem Windows znajdź folder w Eksploratorze Windows; na komputerze Mac odszukaj go za pomocą programu Finder.

Uwagi: Jeśli masz aplikację do synchronizacji OneDrive, ale folder udostępniony nie jest synchronizowany z komputerem, może być włączona selektywna synchronizacja. Nie jest to typowe, ale w celu rozwiązania tego problemu przejdź do paska zadań na komputerze (jeśli korzystasz z komputera Mac, przejdź do paska menu) i znajdź aplikację do synchronizacji.
Aplikacja OneDrive na pasku zadań

 1. Wybierz ikonę chmury usługi OneDrive.

 2. W centrum aktywności wybierz pozycję Więcej > Ustawienia.

  Zrzut ekranu przedstawiający przechodzenie do ustawień usługi OneDrive

 3. Na karcie Konto wybierz pozycję Wybierz foldery zaznacz pola wyboru folderów, które chcesz synchronizować.

Więcej informacji o folderach udostępnionych w usłudze OneDrive

Czy nadal mogę uzyskiwać dostęp do folderów udostępnionych, jeśli nie dodam ich do mojej usługi OneDrive?

Tak, możesz uzyskiwać do nich dostęp z poziomu listy Udostępnione w witrynie OneDrive.com lub w aplikacjach OneDrive dla urządzeń przenośnych. Nadal możesz kopiować, przenosić, edytować, udostępniać i usuwać wszystkie elementy w folderze, a także zmieniać nazwy tych elementów.

Co się stanie, jeśli przeniosę elementy do folderu udostępnionego lub poza niego?

Gdy przenosisz elementy między folderami udostępnionymi, tracą one swoje istniejące uprawnienia i otrzymują uprawnienia z folderu, do którego zostały przeniesione. Jeśli na przykład przeniesiesz element do folderu tylko do odczytu, stanie się on również elementem tylko do odczytu. Przeniesienie elementu z folderu udostępnionego do folderu nieudostępnionego spowoduje, że element ten nie będzie już nikomu udostępniany. W przypadku przenoszenia elementów w obrębie folderu udostępnionego nie ulegną zmianie żadne z przypisanych im uprawnień.

Co się stanie, jeśli przeniosę sam folder udostępniony?

Nie możesz przenosić folderów udostępnionych w witrynie OneDrive.com. Jeśli synchronizujesz usługę OneDrive z komputerem, przeniesienie dowolnego folderu udostępnionego spowoduje jego skopiowanie do lokalizacji docelowej, a następnie usunięcie z Twojej usługi OneDrive. Będzie on nadal dostępny na Twojej liście Udostępnione.

Uwaga: Podczas przenoszenia folderów należy zachować ostrożność, ponieważ czynność ta może mieć wpływ na uprawnienia udostępniania folderów. Jeśli przeniesiesz folder udostępniony do innego folderu, przejmie on uprawnienia folderu docelowego. Oznacza to, że użytkownicy będą mogli uzyskać do niego dostęp tylko w sytuacji, gdy będą mieli również uprawnienia do folderu docelowego — jeśli folder docelowy nie jest udostępniony, folder, który został do niego przeniesiony, również nie będzie już folderem udostępnionym.

Czy mogę zmienić nazwę folderu udostępnionego, który został przeze mnie dodany do mojej usługi OneDrive?

Tak, możesz to zrobić. Nowa nazwa, którą nadasz folderowi, będzie widoczna tylko dla Ciebie. Folder ten będzie wyświetlany pod tą nazwą w każdym miejscu, z którego będziesz uzyskiwać dostęp do swojej usługi OneDrive, w tym w witrynie OneDrive.com, w aplikacji OneDrive na komputerze i w aplikacjach OneDrive dla urządzeń przenośnych. Zmiana nazwy nie będzie widoczna dla właściciela folderu udostępnionego ani dla żadnych innych osób posiadających uprawnienia do tego folderu.

Uwaga: Zmiany nazw lub modyfikacje jakichkolwiek elementów z zawartości tego folderu będą jednak widoczne dla innych osób, które współużytkują ten folder.

Dlaczego elementy, które zostały usunięte z folderu udostępnionego, nie pojawiają się w moim Koszu?

Elementy usunięte z folderu udostępnionego w witrynie OneDrive.com są wysyłane tylko do Kosza właściciela folderu udostępnionego. Jeśli jednak synchronizujesz usługę OneDrive na komputerze, elementy usunięte z folderu udostępnionego pojawiają się w Koszu na komputerze.

Uwaga: Tylko właściciel folderu udostępnionego może przywrócić element usunięty z tego folderu.

W jaki sposób mogę usunąć folder udostępniony, który został przeze mnie dodany do mojej usługi OneDrive?

W witrynie OneDrive.com w widoku Pliki zaznacz folder udostępniony, który chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń z mojej usługi OneDrive. Spowoduje to tylko usunięcie folderu z Twojej usługi OneDrive — będzie on nadal dostępny na Twojej liście Udostępnione i czynność ta nie będzie miała wpływu na właściciela ani na żadną inną osobę, która współużytkuje ten folder. Jeśli zamiast tego usuniesz folder, zostanie on usunięty z usługi OneDrive wszystkich osób, które go współużytkują, i właściciel folderu będzie musiał go przywrócić.

Uwaga: Jeśli synchronizujesz usługę OneDrive z jednym lub większą liczbą komputerów, usunięcie folderu udostępnionego z Twojej usługi OneDrive spowoduje również jego usunięcie z tych komputerów.

Co się stanie, jeśli właściciel zatrzyma udostępnianie folderu, który został przeze mnie dodany do mojej usługi OneDrive?

Jeśli folder przestanie być udostępniany Tobie, zostanie on usunięty z Twojej usługi OneDrive. Aby odzyskać dostęp do folderu, poproś właściciela lub edytora o ponowne udostępnienie go Tobie.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Dowiedz się więcej o tym, jak udostępniać pliki i foldery usługi OneDrive

Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w usłudze OneDrive

Online

Uzyskaj pomoc online
Zobacz więcej na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i usługi OneDrive używanej w pracy lub szkole.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive z komputera PC lub Mac, wybierz ikonę usługi OneDrive w obszarze powiadomień lub na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

OneDrive Administratorzy mogą również przeglądać Społeczność techniczną usługi OneDrive, Pomoc dla administratorów usługi OneDrive lub skontaktować się z pomocą techniczną platformy Microsoft 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Chcesz przekazać opinię?
OneDrive Witryna UserVoice to miejsce na proponowanie funkcji do dodania do usługi OneDrive. Nie możemy zagwarantować żadnych konkretnych funkcji ani terminów, jednak zareagujemy na każdą sugestię, która otrzyma co najmniej 500 głosów.

Przejdź do witryny UserVoice usługi OneDrive.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×