Dodawanie, formatowanie i usuwanie podpisów w programie Word

Możesz dodawać podpisy do rysunków, równań lub innych obiektów. Podpis to numerowana etykieta, na przykład „Rysunek 1”, którą można dodać do rysunku, tabeli, równania lub innego obiektu. Składa się on z tekstu, który można dostosować („Rysunek”, „Tabela”, „Równanie” lub innego tekstu, który wpiszesz), po którym następuje uporządkowana litera lub numer (zwykle „1, 2, 3...” lub „a, b, c...”), po którym, w razie potrzeby, może opcjonalnie występować pewien dodatkowy opisowy tekst.

Podpis opatrzony etykietą i numerem

1. Tekst, który wybierzesz lub utworzysz.

2. Liczba, którą program Word wstawia automatycznie

Jeśli później będziesz dodawać, usuwać lub przenosić podpisy, będzie można łatwo zaktualizować wszystkie numery podpisów jednocześnie.

Możesz także użyć tych podpisów, aby utworzyć tabelę podpisanych elementów, na przykład spis ilustracji lub tabelę równań.

Co chcesz zrobić?

Kliknij poniżej temat lub tematy, które Cię interesują.

Porada: Jeśli chcesz mieć możliwość przeniesienia rysunku i podpisu jako jednego obiektu lub zawinięcia tekstu wokół rysunku i podpisu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami dodawania podpisów do obiektów przestawnych.

 1. Zaznacz obiekt (tabelę, równanie, rysunek lub inny obiekt), do którego chcesz dodać podpis.

 2. Na karcie Odwołania w grupie Podpisy kliknij pozycję Wstaw podpis.

  Wstążka w pakiecie Office 2010

 3. Z listy Etykieta wybierz etykietę, która najlepiej opisuje obiekt, na przykład rysunek lub równanie. Jeśli na liście brakuje wymaganej etykiety, kliknij pozycję Nowa etykieta, wpisz nową etykietę w polu Etykieta, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby ustawić opcje podpisu dla rysunku, tabeli lub równania, użyj okna dialogowego podpisu.
 4. Wpisz dowolny tekst, w tym znaki interpunkcyjne, który ma być wyświetlany za etykietą.

  Wpisz dowolny opcjonalny tekst niestandardowy dla podpisów w polu etykiety.
 5. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Program Word wstawia kolejny numer podpisu jako pole. Jeśli podpis wygląda podobnie do „Rysunek {SEQ Tabela \* ARABIC}”, program wyniki pola wyświetla kody pól zamiast wyników pól. Aby wyświetlić normalny podpis, naciśnij klawisze ALT+F9.

Jeśli chcesz mieć możliwość zawijania tekstu dookoła obiektu i podpisu lub chcesz mieć możliwość przesuwania obiektu i podpisu jako jednej jednostki, musisz zgrupować obiekt i podpis.

 1. Wstaw rysunek.

 2. Wybierz pozycję Opcje układu i wybierz jedną z opcji Z zawijaniem tekstu.

  Ważne: Należy wykonać tę czynność przed wstawieniem podpisu. Jeśli podpis został już wstawiony, usuń go, wykonaj ten krok, a następnie ponownie dodaj podpis.

  Kliknij opcje układu, aby określić, jak tekst będzie opływał wstawiony obraz.
 3. Dodaj podpis, wykonując czynności opisane w sekcji „Dodawanie podpisów” powyżej.

 4. Wybierz podpis, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i zaznacz rysunek.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny z tych elementów i wybierz pozycję Grupa > Grupuj.

  Zgrupuj obraz i podpis, aby można było przenosić je razem.

Teraz tekst powinien opływać rysunek i podpis zgodnie z oczekiwaniami, a jeśli przesuniesz je w inne miejsce na stronie lub w dokumencie, rysunek i podpis pozostaną razem.

Uwaga: Jeśli przeniesiesz rysunek, warto zaktualizować numery podpisów (patrz poniżej), aby upewnić się, że numerowanie nadal zachowuje odpowiednią kolejność.

Po wstawieniu nowego podpisu program Word automatycznie aktualizuje numery podpisów. Jednak jeśli podpis zostanie usunięty lub przeniesiony, należy ręcznie uruchomić aktualizację podpisów.

 1. Kliknij dowolne miejsce w dokumencie, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+A, aby zaznaczyć cały dokument.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów wybierz pozycję Aktualizuj pole. Teraz wszystkie podpisy w dokumencie powinny zostać zaktualizowane.

Porada: Możesz także zaktualizować podpisy, zaznaczając cały dokument, a następnie naciskając klawisz F9.

Po dodaniu co najmniej jednego podpisu do dokumentu w galerii stylów powinien zostać wyświetlony nowy styl o nazwie „Podpis”. Aby zmienić formatowanie podpisów w dokumencie, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy ten styl w galerii i wybrać pozycję Modyfikuj. Można tutaj ustawić rozmiar czcionki, kolor, typ i inne opcje, które będą stosowane do podpisów.

Kliknij prawym przyciskiem myszy styl podpisów w galerii stylów, aby zmienić formatowanie podpisów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat modyfikowania stylów w programie Word, zobacz Dostosowywanie stylów w programie Word.

Aby usunąć podpis, zaznacz go myszą i naciśnij klawisz Delete. Jeśli w dokumencie są dodatkowe podpisy, po zakończeniu usuwania tych, które chcesz usunąć, należy je zaktualizować. Naciśnij klawisze CTRL+A, aby zaznaczyć cały tekst w dokumencie, a następnie naciśnij klawisz F9, aby zaktualizować wszystko. Dzięki temu upewnisz się, że numery podpisów są prawidłowe po usunięciu niechcianych podpisów.

Zobacz też

Masz pytania dotyczące podpisów w programie Word, na które nie ma tutaj odpowiedzi?

Zadaj pytanie na forum odpowiedzi dotyczących programu Word.

Pomoc w ulepszaniu programu Word

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia podpisów (lub jakiejkolwiek innej funkcji) w programie Word? Jeśli tak, odwiedź stronę Word User Voice i podziel się z nami swoimi uwagami.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×