Dodawanie funkcji przeglądania sieci Web do formularza

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Access jest dostępna nowa kontrolka przeglądarki sieci Web umożliwiająca wyświetlanie stron internetowych w formularzu. Tę kontrolkę możesz połączyć z polami lub kontrolkami w bazie danych, aby dynamicznie określać wyświetlaną stronę. Możesz na przykład użyć informacji adresowych z bazy danych w celu utworzenia niestandardowych map w witrynie internetowej udostępniającej mapy albo wyszukiwać pozycje w witrynie internetowej dostawcy przy użyciu informacji o produktach w bazie danych.

Uwaga:  Ten artykuł nie dotyczy aplikacji sieci Web programu Access, czyli baz danych projektowanych przy użyciu programu Access i publikowanych w trybie online.

Dodawanie kontrolki przeglądarki sieci Web do formularza

Dodawanie kontrolki przeglądarki sieci Web do formularza jest procesem podobnym do dodawania innych kontrolek, na przykład pól tekstowych czy przycisków poleceń. Główna różnica to sposób tworzenia źródła kontrolki. Zamiast wyrażenia lub nazwy obiektu źródłem kontrolki dla kontrolki przeglądarki sieci Web jest adres URL strony sieci Web. Aby rozpocząć, należy wykonać poniższe czynności.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz, do którego chcesz dodać kontrolkę przeglądarki sieci Web, a następnie kliknij polecenie Widok układu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Kontrolki kliknij pozycję Kontrolka przeglądarki sieci Web.

 3. Umieść wskaźnik w miejscu, w którym chcesz dodać kontrolkę, a następnie kliknij, aby ją wstawić.

  W programie Access zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

  Okno dialogowe Wstawianie hiperłącza

  Możesz wpisać bazowy adres URL, ścieżki i parametry bezpośrednio w polach, ale najłatwiej jest wprowadzić adres URL, przechodząc do odpowiedniej witryny, kopiując adres i pozwalając programowi Access rozdzielić adres na elementy składowe. Aby wykonać to zadanie, skorzystaj z poniższych instrukcji:

 4. Kliknij przycisk Przeglądaj sieć Web umieszczony po prawej stronie pola Adres.

 5. W przeglądarce sieci Web przejdź do strony, która ma być wyświetlana w kontrolce. Jeśli jest to strona wyników wyszukiwarki, w celu jej wyświetlenia wpisz i wyszukaj typowy termin wyszukiwania.

 6. Po wyświetleniu odpowiedniej strony w przeglądarce skopiuj adres URL z paska adresu i zamknij przeglądarkę.

 7. W oknie dialogowym Wstawianie hiperłącza wklej adres URL w polu Adres, a następnie naciśnij klawisz TAB.

  Program Access wyczyści pole Adres i rozdzieli adres URL, wstawiając informacje do odpowiednich pól: Bazowy adres URL, Ścieżki i Parametry. Kompletny adres URL zostanie wyświetlony w polu znajdującym się poniżej list Ścieżki i Parametry.

 8. Jeśli ta sama strona sieci Web ma być wyświetlana niezależnie od danych widocznych w formularzu, kliknij przycisk OK w oknie Wstawianie hiperłącza i przejdź do następnej sekcji. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.

 9. W celu skonfigurowania kontrolki przeglądarki sieci Web w taki sposób, aby adres URL zmieniał się zależnie od danych wyświetlanych w formularzu, trzeba zamienić odpowiednie składniki adresu URL na wyrażenia odwołujące się do odpowiednich kontrolek w formularzu. W przypadku każdego składnika, który chcesz zamienić, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij ścieżkę lub parametr, który chcesz zamienić, a następnie kliknij przycisk Konstruuj Obraz przycisku .

  2. Jeśli listy elementów nie są wyświetlane, w oknie dialogowym Konstruktor wyrażeń kliknij pozycję Więcej >>, aby je wyświetlić.

  3. Na listach elementów znajdź kontrolkę zawierającą dane, którymi chcesz zastąpić ścieżkę lub parametr, a następnie kliknij ją dwukrotnie w celu dodania jej do pola wyrażenia.

  4. Jeśli są konieczne dodatkowe obliczenia dotyczące wartości, dodaj niezbędne operatory i elementy wyrażenia, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć Konstruktora wyrażeń.

 10. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Wstawianie hiperłącza.

W przypadku problemu ze skonstruowaniem prawidłowego adresu URL określonej witryny może być konieczne zapoznanie się z Pomocą lub stronami pomocy technicznej danej witryny w celu uzyskania dalszych informacji o konstruowaniu adresu URL.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu wyrażeń zobacz artykuły Tworzenie wyrażeń i Korzystanie z Konstruktora wyrażeń.

Początek strony

Zmienianie położenia i rozmiaru kontrolki przeglądarki sieci Web

Po umieszczeniu po raz pierwszy kontrolki przeglądarki sieci Web w formularzu może ona zajmować niewielką komórkę układu. W większości przypadków należy dostosować układ w celu wyświetlenia największego możliwego obszaru strony sieci Web. Warto zacząć od scalenia komórki, która zawiera kontrolkę, z przylegającymi pustymi komórkami:

 1. Zaznacz komórkę zawierającą kontrolkę przeglądarki sieci Web.

 2. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i zaznacz wszystkie przylegające puste komórki, które ma zajmować kontrolka.

 3. Na karcie Rozmieszczanie w grupie Scalanie/dzielenie kliknij pozycję Scal.

 4. Zmień rozmiar utworzonej komórki, zaznaczając ją i przeciągając jej krawędzie do momentu uzyskania odpowiedniego rozmiaru.

Początek strony

Modyfikowanie źródła kontrolki przeglądarki sieci Web

Po dodaniu kontrolki przeglądarki sieci Web do formularza może być konieczne wprowadzenie dalszych zmian dotyczących źródła kontrolki (adresu URL). Należy skorzystać z poniższej procedury, aby otworzyć okno dialogowe Wstawianie hiperłącza i wprowadzić zmiany.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz, który zawiera kontrolkę przeglądarki sieci Web, a następnie kliknij polecenie Widok układu.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę przeglądarki sieci Web, a następnie kliknij pozycję Konstruuj hiperłącze.

 3. W oknie dialogowym Wstawianie hiperłącza wprowadź niezbędne zmiany dotyczące składników adresu URL i kliknij przycisk OK.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×