Dodawanie i usuwanie numerów wierszy

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

W programie Microsoft Word możliwe jest automatyczne liczenie wierszy w dokumencie i wyświetlanie odpowiednich numerów obok poszczególnych wierszy tekstu. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi konieczność odwoływania się do określonych wierszy dokumentu, na przykład w scenariuszu lub umowie. Domyślnie w programie Word są numerowane wszystkie wiersze w dokumencie (oprócz wierszy wchodzących w skład tabel, przypisów dolnych i końcowych, pól tekstowych, ramek oraz nagłówków i stopek). Można jednak określić, które numery wierszy mają być wyświetlane. Istnieje na przykład możliwość wyświetlania numerów wierszy w całym dokumencie lub jego części. Można także wyświetlać numery wierszy w określonych interwałach, na przykład co dziesiąty wiersz (10, 20, 30 i tak dalej). Jeśli nie chcesz, aby program Word zliczał określone wiersze, takie jak nagłówek lub pusty wiersz, możesz pominąć numery wierszy dla tych elementów i kontynuować numerowanie kolejnych wierszy.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na karcie Układ kliknij pozycję numery wierszy, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać numerację.

 3. Na karcie Układ kliknij pozycję numery wierszy , > Opcje numeracji wierszy.

 4. Na liście Zastosuj do kliknij pozycję zaznaczony tekst.

 5. Kliknij przycisk Numery wierszy.

 6. Zaznacz pole wyboru Dodaj numerację wierszy , wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk OK.

  Program Word automatycznie wstawia podział sekcji przed tekstem i po nim wraz z numerami wierszy.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij w elemencie sekcja lub zaznacz wiele sekcji.

 3. Na karcie Układ kliknij pozycję numery wierszy , > Opcje numeracji wierszy.

 4. Na liście Zastosuj do kliknij pozycję Ta sekcja.

 5. Kliknij przycisk Numery wierszy.

 6. Zaznacz pole wyboru Dodaj numerację wierszy , wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk OK.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Ustal, która sekcja zawiera numery wierszy do usunięcia, i wybierz ją.

 3. Na karcie Układ kliknij pozycję numery wierszy , > Opcje numeracji wierszy.

 4. Kliknij przycisk Numery wierszy.

 5. Wyczyść pole wyboru Dodaj numerację wierszy , a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk OK.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na karcie Układ kliknij pozycję numery wierszy , > Opcje numeracji wierszy.

 3. Kliknij przycisk Numery wierszy.

 4. Wyczyść pole wyboru Dodaj numerację wierszy , a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk OK.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na karcie Układ w obszarze Układ tekstu kliknij pozycję Numery wierszy, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

  Karta Układ, grupa Układ tekstu

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Zaznacz tekst, do którego chcesz dodać numerację.

 3. Na karcie Układ w obszarze Układ tekstu kliknij pozycję Numery wierszy, a następnie kliknij pozycję Więcej numeracji wierszy.

  Karta Układ, grupa Układ tekstu

 4. W menu podręcznym Zastosuj do kliknij pozycję Zaznaczony tekst.

 5. Kliknij przycisk Numery wierszy.

 6. Zaznacz pole wyboru Dodaj numerację wierszy, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  Program Word automatycznie wstawia podział sekcji przed tekstem i po nim wraz z numerami wierszy.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij w elemencie sekcja lub zaznacz wiele sekcji.

 3. Na karcie Układ w obszarze Układ tekstu kliknij pozycję Numery wierszy, a następnie kliknij pozycję Więcej numeracji wierszy.

  Karta Układ, grupa Układ tekstu

 4. Kliknij przycisk Numery wierszy.

 5. Zaznacz pole wyboru Dodaj numerację wierszy, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Ustal, która sekcja zawiera numery wierszy do usunięcia, i wybierz ją.

 3. Na karcie Układ w obszarze Układ tekstu kliknij pozycję Numery wierszy, a następnie kliknij pozycję Więcej numeracji wierszy.

  Karta Układ, grupa Układ tekstu

 4. Kliknij przycisk Numery wierszy.

 5. Wyczyść pole wyboru Dodaj numerację wierszy.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na karcie Układ w obszarze Układ tekstu kliknij pozycję Numery wierszy, a następnie kliknij pozycję Więcej numeracji wierszy.

  Karta Układ, grupa Układ tekstu

 3. Kliknij przycisk Numery wierszy.

 4. Wyczyść pole wyboru Dodaj numerację wierszy.

Zobacz też

Dodawanie numerów stron

Usuwanie numerów stron

Wstawianie, usuwanie i zmienianie podziału sekcji

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×