Dodawanie inicjału wielkiej litery

Inicjał to styl formatowania często używany do oznaczania pierwszego akapitu w publikacji.

 1. Kliknij w dowolnym miejscu akapitu, którego wygląd chcesz zmienić.

 2. W obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie kliknij pozycję Inicjał, a następnie wybierz odpowiedni format inicjału.

Aby utworzyć inicjał niestandardowy:

 1. Kliknij w dowolnym miejscu akapitu, którego wygląd chcesz zmienić.

 2. W obszarze Narzędzia pól tekstowych na karcie Formatowanie kliknij pozycję Inicjał.

 3. Wybierz pozycję Inicjał niestandardowy.

 4. W sekcji Wybieranie położenia i rozmiaru litery:

  1. Wybierz pozycję Wpuszczony, aby inicjał sięgał pod pierwszy wiersz w akapicie, pozycję U góry, aby inicjał wystawał nad pierwszy wiersz w akapicie, lub pozycję Wiersze, aby określić, ilu wierszy poniżej lub powyżej ma sięgać inicjał.

  2. Za pomocą pozycji Rozmiar liter określ, ilu wierszom ma się równać wysokość inicjału w przypadku dowolnej z trzech opcji określających położenie.

  3. Za pomocą pozycji Liczba liter określ, ile pierwszych liter akapitu ma mieć format inicjału.

 5. W sekcji Wybieranie wyglądu litery:

  1. Wyczyść pole wyboru Użyj bieżącej czcionki, aby wybrać inną czcionkę inicjału.

  2. Wyczyść pole wyboru Użyj bieżącego stylu czcionki, aby wybrać inny styl czcionki inicjału (np. pogrubienie, kursywa).

  3. Wyczyść pole wyboru Użyj bieżącego koloru, aby wybrać inny kolor inicjału.

Uwaga: Jeśli jest tworzony inicjał niestandardowy, do listy dostępnych inicjałów jest dodawany styl niestandardowy, dzięki czemu można go użyć do tworzenia innych inicjałów w bieżącej publikacji.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×