Dodawanie istniejącej listy zadań programu SharePoint do aplikacji Project Web App

Dodawanie istniejącej listy zadań programu SharePoint do aplikacji Project Web App

Jest wiele różnych możliwości rozpoczynania projektu. Czasami wiele szczegółowych informacji o projekcie jest znanych od początku, a czasami najpierw istnieje tylko ogólny pomysł, a projekt się z niego stopniowo rozwija. Z tego powodu możesz uznać, że wygodniej będzie rozpocząć planowanie projektu przy użyciu listy zadań programu SharePoint. Istniejącą listę zadań programu SharePoint możesz dodać do Centrum projektów w aplikacji Project Web App, dzięki czemu odpowiednie osoby zobaczą projekt podczas zapoznawania się z pełnym obciążeniem pracą w organizacji.

Po dodaniu listy zadań programu SharePoint do aplikacji Project Web App użytkownicy mogą nadal wprowadzać w niej zmiany w programie SharePoint i zmiany te będą widoczne w aplikacji Project Web App. Jeśli chcesz mieć możliwość wprowadzania zmian na liście w aplikacji Project Web App, zobacz Przekształcanie listy zadań programu SharePoint w projekt w przedsiębiorstwie.

W tym artykule

Wybieranie sposobu importowania listy zadań programu SharePoint

Kiedy chcesz dołączyć listę zadań programu SharePoint do aplikacji Project Web App, możesz ją dodać do Centrum projektów w aplikacji Project Web App. Podczas procesu importowania podasz nazwę witryny programu SharePoint, zawierającą listę zadań, i wybierzesz z witryny listę zadań, której należy użyć. Podasz także nazwę projektu. Na przykład przyjmijmy, że masz witrynę o nazwie „Projekty zespołu ds. marketingu”, a w niej listę zadań o nazwie „Zadania związane z konferencją”. Dodając listę do aplikacji Project Web App, określisz, że lista się znajduje w witrynie „Projekty zespołu ds. marketingu”, podasz właściwszą nazwę projektu, taką jak „Konferencja marketingowa”, i wybierzesz listę „Zadania związane z konferencją”.

Wybrana lista zadań zostanie dołączona do Centrum projektów w aplikacji Project Web App i będzie miała nazwę projektu podaną w procesie importowania. W Centrum projektów możesz otworzyć projekt w aplikacji Project Web App, aby wyświetlić listę zadań z witryny programu SharePoint. W tym przykładzie w Centrum projektów pojawi się nowy wiersz „Konferencja marketingowa”, a gdy go otworzysz w aplikacji Project Web App, zobaczysz zadania z listy „Zadania związane z konferencją”.

Proces importowania istniejącej listy zadań programu SharePoint można zrealizować na kilka sposobów:

 • Korzystanie z składnika Web Part wprowadzenie do Project Web App.    Jeśli na stronie głównej aplikacji Project Web App znajduje się składnik Web Part Wprowadzenie do aplikacji Project Web App, to zawiera on kreatora, który przeprowadzi Cię przez proces importowania.

 • Dodawanie listy zadań do Project Web App z poziomu programu SharePoint.    W witrynie programu SharePoint zawierającej listę zadań możesz wybrać dodanie tej listy zadań do aplikacji Project Web App.

 • Dodawanie listy zadań z poziomu Project Web App.    Jeśli właśnie pracujesz w aplikacji Project Web App, możesz wybrać dodanie listy zadań z Centrum projektów.

Dodawanie listy zadań przy użyciu składnika Web Part Wprowadzenie do aplikacji Project Web App

Aby dodać istniejącą listę zadań przy użyciu składnika Web Part Wprowadzenie do aplikacji Project Web App:

 1. W aplikacji Project Web App kliknij pozycję Utwórz lub zaimportuj projekty w składniku Web Part Wprowadzenie do aplikacji Project Web App.

 2. Na stronie Tworzenie nowego projektu kliknij pozycję Dodaj istniejące witryny programu SharePoint do aplikacji Project Web App.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie witryn programu SharePoint do aplikacji Project Web App zaznacz pole wyboru obok witryny zawierającej listę zadań, którą chcesz dołączyć do aplikacji Project Web App.

  Uwaga:  W oknie dialogowym Dodawanie witryn programu SharePoint do aplikacji Project Web App wymienione są tylko te witryny, do których możesz uzyskać dostęp w programie SharePoint. Jeśli lista, którą chcesz dodać, znajduje się w witrynie, do której nie masz dostępu, skontaktuj się z jej administratorem, aby poprosić o uprawnienia.

 4. W kolumnie Nazwa projektu odnoszącej się do wybranego wiersza wpisz nazwę projektu, której chcesz użyć w aplikacji Project Web App dla połączonej listy zadań programu SharePoint.

 5. W kolumnie Lista zadań odnoszącej się do wybranego wiersza wybierz z witryny programu SharePoint listę zadań, którą chcesz dołączyć do Centrum projektów.

  Porada:  Jeśli chcesz zaimportować wiele list zadań z różnych witryn, powtórz kroki od 3 do 5 w odniesieniu do każdej witryny. Jeśli chcesz zaimportować wiele list zadań z tej samej witryny, ukończ tę procedurę, a następnie powtórz ją przy użyciu tej samej witryny, nadając dodawanym listom zadań inne nazwy projektów.

 6. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać listę zadań do Centrum projektów przy użyciu określonej wcześniej nazwy projektu.

Dodawanie listy zadań z poziomu programu SharePoint

Jeśli pracujesz nad listą zadań w programie SharePoint, być może wygodniej Ci będzie dodać listę zadań do aplikacji Project Web App z poziomu programu SharePoint.

Uwaga:  Jeśli zamierzasz użyć danych listy zadań w bazie danych programu Project Server, ale nie chcesz tworzyć witryny aplikacji Project Web App w zbiorze witryn, w którym jest przechowywana lista zadań, możesz włączyć funkcje zbioru witryn aplikacji Project Web App bez tworzenia witryny aplikacji Project Web App.

Aby dodać istniejącą listę zadań do aplikacji Project Web App z poziomu programu SharePoint, najpierw musisz dodać składnik Web Part Centrum projektów do strony w tej witrynie. Te czynności instalacyjne wystarczy wykonać raz.

Aby dodać do strony składnik Web Part Centrum projektów:

 1. Na stronie, na której chcesz dodać przycisk umożliwiający importowanie listy zadań, kliknij pozycję Strona, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Składniki kliknij pozycję Składnik Web Part.

 3. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Project Web App.

 4. W obszarze Składniki kliknij pozycję Centrum projektów, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

 5. Kliknij jeden raz składnik Web Part Centrum projektów, a następnie na karcie Składnik Web Part kliknij pozycję Właściwości składnika Web Part.

 6. W wyświetlonym okienku Centrum projektów kliknij pozycję Project Web App, aby ją rozwinąć.

 7. Wpisz adres URL najwyższego poziomu, odnoszący się do zbioru witryn, który zawiera listę zadań, w polu Adres URL aplikacji Project Web App, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Na karcie Strona w grupie Edycja kliknij przycisk Zapisz . lub Zatrzymaj edytowanie.

Po dodaniu składnika Web Part Centrum projektów możesz go używać, gdy tylko zechcesz dodać listę zadań do aplikacji Project Web App z witryny programu SharePoint.

Aby dodać istniejącą listę zadań:

 1. Kliknij jeden raz składnik Web Part Centrum projektów, a następnie kliknij kartę Projekty.

 2. W grupie Projekt kliknij pozycję Dodawanie witryn programu SharePoint.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie witryn programu SharePoint do aplikacji Project Web App zaznacz pole wyboru obok witryny zawierającej listę zadań, którą chcesz dołączyć do aplikacji Project Web App.

  Uwaga:  W oknie dialogowym Dodawanie witryn programu SharePoint do aplikacji Project Web App wymienione są tylko te witryny, do których możesz uzyskać dostęp w programie SharePoint. Jeśli lista, którą chcesz dodać, znajduje się w witrynie, do której nie masz dostępu, skontaktuj się z jej administratorem, aby poprosić o uprawnienia.

 4. W kolumnie Nazwa projektu odnoszącej się do wybranego wiersza wpisz nazwę projektu, której chcesz użyć w aplikacji Project Web App dla połączonej listy zadań programu SharePoint.

 5. W kolumnie Lista zadań odnoszącej się do wybranego wiersza wybierz z witryny programu SharePoint listę zadań, którą chcesz dołączyć do Centrum projektów.

  Porada:  Jeśli chcesz zaimportować wiele list zadań z różnych witryn, powtórz kroki od 3 do 5 w odniesieniu do każdej witryny. Jeśli chcesz zaimportować wiele list zadań z tej samej witryny, ukończ tę procedurę, a następnie powtórz ją przy użyciu tej samej witryny, nadając dodawanym listom zadań inne nazwy projektów.

 6. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać listę zadań do Centrum projektów przy użyciu określonej wcześniej nazwy projektu.

Dodawanie listy zadań z poziomu aplikacji Project Web App

Aby dodać istniejącą listę zadań programu SharePoint z poziomu aplikacji Project Web App:

 1. W okienku Szybkie uruchamianie w aplikacji Project Web App w obszarze Projekty kliknij pozycję Centrum projektów.

 2. Na karcie Projekty w grupie Projekt kliknij pozycję Dodawanie witryn programu SharePoint.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie witryn programu SharePoint do programu Project Server zaznacz pole wyboru obok witryny zawierającej listę zadań, którą chcesz dołączyć do aplikacji Project Web App.

  Uwaga:  W oknie dialogowym Dodawanie witryn programu SharePoint do programu Project Server wymienione są tylko te witryny, do których możesz uzyskać dostęp w programie SharePoint. Jeśli lista, którą chcesz dodać, znajduje się w witrynie, do której nie masz dostępu, skontaktuj się z jej administratorem, aby poprosić o uprawnienia.

 4. W kolumnie Nazwa projektu odnoszącej się do wybranego wiersza wpisz nazwę projektu, której chcesz użyć w aplikacji Project Web App dla połączonej listy zadań programu SharePoint.

 5. W kolumnie Lista zadań odnoszącej się do wybranego wiersza wybierz z witryny programu SharePoint listę zadań, którą chcesz dołączyć do Centrum projektów.

  Porada:  Jeśli chcesz zaimportować wiele list zadań z różnych witryn, powtórz kroki od 3 do 5 w odniesieniu do każdej witryny. Jeśli chcesz zaimportować wiele list zadań z tej samej witryny, ukończ tę procedurę, a następnie powtórz ją przy użyciu tej samej witryny, nadając dodawanym listom zadań inne nazwy projektów.

 6. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać listę zadań do Centrum projektów przy użyciu określonej wcześniej nazwy projektu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×