You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

W tym artykule

Dodawanie komórki

 1. Kliknij komórkę, która znajduje się po prawej stronie lub powyżej miejsca, w którym chcesz wstawić komórkę.

 2. W obszarze Narzędzia tabel kliknij kartę Układ.

 3. Kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu sekcji Wiersze i kolumny.

 4. Kliknij jedną z następujących opcji.

  Pozycja do kliknięcia

  Czynność

  Przesuń komórki w prawo

  Wstaw komórkę i przesuń wszystkie pozostałe komórki w tym wierszu w prawo.

  Uwaga: Program Word nie wstawia nowej kolumny. Może to spowodować, że w pewnym wierszu będzie więcej komórek niż w pozostałych.

  Przesuń komórki w dół

  Wstaw komórkę i przesuń istniejące komórki o jeden wiersz w dół. U dołu tabeli zostanie dodany nowy wiersz.

  Wstaw cały wiersz

  Wstaw wiersz powyżej komórki, która została kliknięta.

  Wstaw całą kolumnę

  Wstaw kolumnę z lewej strony komórki, która została kliknięta.

Początek strony

Dodawanie wiersza powyżej lub poniżej

 1. Kliknij komórkę powyżej lub poniżej miejsca, w którym chcesz dodać wiersz.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wiersz powyżej komórki, kliknij pozycję Wstaw powyżej w grupie Wiersze i kolumny.

  • Aby dodać wiersz poniżej komórki, kliknij pozycję Wstaw poniżej w grupie Wiersze i kolumny.

Porada:  Aby wstawić więcej niż jeden wiersz (lub kolumnę) jednocześnie, przed kliknięciem kontrolki wstawiania zaznacz tyle wierszy lub kolumn, ile chcesz dodać. Aby na przykład wstawić dwa wiersze powyżej wiersza, najpierw zaznacz dwa wiersze w tabeli, a następnie kliknij pozycję Wstaw powyżej.

Początek strony

Dodawanie kolumny z lewej lub z prawej

 1. Kliknij komórkę znajdującą się z lewej lub z prawej strony miejsca, w którym chcesz dodać kolumnę.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać kolumnę z lewej strony komórki, kliknij pozycję Wstaw z lewej w grupie Wiersze i kolumny.

  • Aby dodać kolumnę z prawej strony komórki, kliknij pozycję Wstaw z prawej w grupie Wiersze i kolumny.

Początek strony

Karty kontekstowe narzędzi tabel — informacje

Podczas pracy w układzie projektu i struktury tabeli musisz wiedzieć, gdzie znajdują się karty kontekstowe Projektowanie i Układ obszaru Narzędzia tabel. Karty Projektowanie i Układ są widoczne tylko po kliknięciu wewnątrz tabeli i znajdują się w górnej części ekranu, na Wstążce.

Dodawanie komórki, wiersza lub kolumny do tabeli

Początek strony

Zobacz też

Usuwanie wiersza, kolumny lub komórki z tabeli

Dodawanie kolumn i wierszy do tabeli

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×