Dodawanie kontaktu w programie Skype dla firm (Lync)

W programie Lync kontakty to tożsamości online osób, z którymi często się komunikujesz. Możesz je dodać do listy kontaktów, aby były dostępne za jednym kliknięciem. Osoby możesz dodawać według nazwisk, adresów wiadomości błyskawicznych lub numerów telefonów — nie tylko współpracowników, ale też osoby spoza organizacji. Każdy dodany kontakt jest przypisywany do co najmniej jednej grupy kontaktów. Jeśli chcesz, możesz też przypisać do kontaktu konkretną relację określającą poziom prywatności, aby kontrolować, ile informacji na Twój temat dana osoba może wyświetlać w programie Lync. Zależnie od tych i innych czynników, użyjesz jednej z dwóch opisanych tutaj metod tworzenia listy kontaktów.

Dodawanie kontaktu za pomocą wyszukiwania

Oto szybki i wygodny sposób dodawania kontaktu:

 1. W polu wyszukiwania w widoku Kontakty okna głównego programu Lync wpisz nazwisko, adres wiadomości błyskawicznych lub numer telefonu osoby, którą chcesz dodać do listy. Wyniki wyszukiwania zaczną się pojawiać poniżej pola wyszukiwania w trakcie pisania.

  Zrzut ekranu paska wyszukiwania

 2. Gdy dostrzeżesz na liście osobę, którą chcesz dodać, wskaż jej obraz (lub obszar wyświetlania obrazu), a następnie kliknij przycisk Więcej opcji.

  Zrzut ekranu menu Szybka komunikacja z przyciskiem Więcej opcji

 3. Wskaż pozycję Dodaj do listy kontaktów i wybierz grupę, do której ma należeć nowy kontakt.
  Zrzut ekranu przedstawiający zaznaczone pozycje Dodaj do listy kontaktów i Mój zespół

Dodawanie kontaktu za pomocą ikony Dodaj kontakt

Może się zdarzyć, że opisane wyżej szybkie i proste podejście się nie sprawdzi. Na przykład wyszukiwanie może nie przynieść oczekiwanych rezultatów (może się tak zdarzyć, gdy osoba, którą chcesz dodać, jest spoza Twojej organizacji). Możesz też zechcieć dać nowej osobie z listy kontaktów bardziej uprzywilejowany dostęp do informacji z Twojego kalendarza, niż dajesz innym osobom. W takich i innych przypadkach warto dodać kontakt przy użyciu tej metody:

 • W oknie głównym programu Lync kliknij ikonę Dodaj kontakt Dodaj kontakt , a następnie z menu rozwijanego wybierz jedną z dwóch poniższych opcji.

 • Aby dodać kontakt wewnętrzny:

  1. Kliknij pozycję Dodaj kontakt ze swojej organizacji.

  2. Wpisz nazwisko lub adres e-mail osoby w panelu wyszukiwania.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią pozycję na liście, wybierz z menu rozwijanego polecenie Dodaj do listy kontaktów i wybierz grupę, do której chcesz dodać kontakt.

 • Aby dodać kontakt spoza organizacji:

 • Kliknij pozycję Dodaj kontakt spoza swojej organizacji.

 • W drugim menu rozwijanym kliknij usługę wiadomości błyskawicznych, której nowy kontakt najprawdopodobniej będzie używać do kontaktu z Tobą. (Pozycje na tej liście zależą od usług skonfigurowanych do współdziałania z programem Lync w Twojej firmie). Jeśli nie wiesz, której usługi wiadomości błyskawicznych używa dana osoba, kliknij pozycję Inne.

 • Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodawanie kontaktu. W polu Adres wiadomości błyskawicznych w górnej części okna dialogowego wpisz prawidłowo sformatowany adres e-mail nowego kontaktu. (O poprawności adresu e-mail informuje zielony znacznik wyboru wyświetlony po jego prawej stronie).

 • Kliknij strzałkę menu rozwijanego Grupa i wybierz grupę, do której chcesz dodać nowy kontakt.

 • Kliknij strzałkę menu rozwijanego Relacja i wybierz relację określającą poziom prywatności dla nowego kontaktu.

 • Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×