Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Dodawanie lub usuwanie tła arkusza

W programie Microsoft Excel można użyć obrazu jako tła arkusza tylko do celów wyświetlania. Tło arkusza nie jest drukowane i nie jest zachowywane w pojedynczym arkuszu ani w elemencie, który zapisano jako stronę sieci Web.

Ponieważ tło arkusza nie jest drukowane, nie można go użyć jako znaku wodnego. Możesz jednak naśladować znak wodny, który zostanie wydrukowany, wstawiając grafikę w nagłówku lub stopce.

 1. Kliknij arkusz, który ma być wyświetlany w tle arkusza. Upewnij się, że jest zaznaczony tylko pojedynczy arkusz.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk tło.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Wybierz obraz, którego chcesz użyć jako tła arkusza, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

  Wybrany obraz jest powtarzany, aby wypełnić arkusz.

 • Aby poprawić czytelność, można ukryć linie siatki komórek i zastosować cieniowanie kolorami, które zawierają dane.

 • Po zapisaniu skoroszytu tło arkusza jest zapisywane razem z danymi arkusza.

Aby użyć pełnego koloru jako tła arkusza, możesz zastosować cieniowanie komórek do wszystkich komórek w arkuszu.

 1. Kliknij arkusz wyświetlony jako tło arkusza. Upewnij się, że jest zaznaczony tylko pojedynczy arkusz.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Usuń tło.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Usuwanie tła jest dostępne tylko wtedy, gdy arkusz zawiera tło arkusza.

Funkcje znaku wodnego nie są dostępne w programie Microsoft Excel. Można jednak naśladować znak wodny na jednym z dwóch sposobów.

Na każdej drukowanej stronie można wyświetlać informacje znak wodnych — na przykład w celu wskazania, że dane arkusza są poufne lub są kopiowane w wersji roboczej — przez wstawienie obrazu zawierającego informacje o znaku wodnego w nagłówku lub stopce. Ten obraz pojawi się za danymi arkusza, rozpoczynając od górnej lub dolnej części każdej strony. Możesz również zmienić rozmiar lub skalować obraz, aby wypełnić całą stronę.

Możesz również użyć obiektu WordArt na arkuszu danych arkusza, aby wskazać, że dane są poufne lub czy kopia robocza.

 1. W programie do rysowania, na przykład w programie Paintbrush, Utwórz obraz, którego chcesz użyć jako znaku wodnego.

 2. W programie Excel kliknij arkusz, który ma być wyświetlany z znakiem wodnym.

  Uwaga: Upewnij się, że jest zaznaczony tylko pojedynczy arkusz.

 3. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk Nagłówek i stopka.

  Obraz Wstążki programu Excel

 4. W obszarze nagłówekkliknij pole wyboru do lewej, do środka lub do prawej.

 5. Na karcie projektowanie w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek Obraz przycisku w grupie elementy nagłówkastopka kliknij pozycję obraz Obraz przycisku , a następnie Znajdź obraz, który chcesz wstawić.

  Obraz Wstążki programu Excel

 6. Kliknij dwukrotnie obraz. W polu zaznaczenia nagłówka pojawi się & [obraz] .

 7. Kliknij w arkuszu. Wybrany obraz pojawi się zamiast & [obraz].

 8. Aby zmienić rozmiar lub skalować obraz, kliknij pole wyboru nagłówka, które zawiera obraz, kliknij pozycję Formatuj obraz w grupie elementy stopki & , a następnie w oknie dialogowym Formatowanie obrazu wybierz odpowiednie opcje na Karta rozmiar .

 • Zmiany wprowadzone w obrazie lub formacie obrazu są uwzględniane natychmiast i nie można ich cofać.

 • Jeśli chcesz dodać puste miejsce powyżej lub poniżej obrazu, w polu zaznaczenia nagłówka zawierającego obraz kliknij pozycję przed lub po & [obraz], a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby rozpocząć nowy wiersz.

 • Aby zamienić obraz w polu sekcji nagłówka zawierającym obraz, wybierz pozycję & [obraz], kliknij pozycję obraz Obraz przycisku , a następnie kliknij pozycję Zamień.

 • Przed drukowaniem upewnij się, że margines nagłówka lub stopki ma wystarczającą ilość miejsca na niestandardowy nagłówek lub stopkę.

 • Aby usunąć obraz w polu sekcji nagłówka zawierającym obraz, wybierz pozycję & [obraz], naciśnij klawisz Delete, a następnie kliknij w arkuszu.

 • Aby przełączyć się z widoku układu strony do widoku normalny, zaznacz dowolną komórkę, kliknij kartę Widok , a następnie w grupie widoki skoroszytu kliknij pozycję normalny.

 1. Kliknij miejsce w arkuszu, w którym chcesz wyświetlić znak wodny.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję WordArt.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Kliknij styl tekstu WordArt, którego chcesz użyć.

  Na przykład użyj wypełnienia — biały, cień, wypełnienie — tekst 1, cień wewnętrznylub wypełnienie — białe, skos ciepły matowy.

 4. Wpisz tekst, którego chcesz użyć jako znaku wodnego.

 5. Aby zmienić rozmiar obiektu WordArt, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij obiekt WordArt.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie rozmiar w polach wysokość kształtu i szerokość kształtu wprowadź odpowiedni rozmiar. Zauważ, że zmienisz tylko rozmiar pola zawierającego obiekt WordArt.

   Możesz również przeciągnąć uchwyty zmiany rozmiaru obiektu WordArt, aby uzyskać odpowiedni rozmiar.

  3. Zaznacz tekst w obiekcie WordArt, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie czcionka wybierz odpowiedni rozmiar w polu rozmiar czcionki .

   Obraz Wstążki programu Excel

 6. Aby dodać przezroczystość w celu wyświetlenia większej ilości danych arkusza znajdujących się pod obiektem WordArt, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt WordArt, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt.

  2. W kategorii wypełnienie w obszarze wypełnieniekliknij pozycję wypełnienie pełne.

  3. Przeciągnij suwak przezroczystość na odpowiedni procent przezroczystości lub wprowadź wartość procentową w polu przezroczystość.

 7. Jeśli chcesz obrócić obiekt WordArt, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij obiekt WordArt.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć.

   Obraz Wstążki programu Excel

  3. Kliknij pozycję więcej opcji obrotu.

  4. Na karcie rozmiar w obszarze rozmiar i obrótw polu obrót wprowadź odpowiedni kąt obrotu.

  5. Kliknij przycisk Zamknij.

   Możesz również przeciągnąć uchwyt obrotu w kierunku, w którym chcesz obrócić obiekt WordArt.

Uwaga: Nie można użyć obiektu WordArt w nagłówku lub stopce w celu wyświetlenia go w tle. Jeśli jednak obiekt WordArt zostanie utworzony w pustym arkuszu, w którym nie są wyświetlane linie siatki (wyczyść pole wyboru linie siatki w grupie Pokazywanie/ukrywanie na karcie Widok ), możesz nacisnąć klawisz Print Screen, aby przechwycić obiekt WordArt, a następnie wkleić przechwycony Obiekt WordArt w programie do rysowania. Możesz wstawić obraz utworzony w programie do rysowania w nagłówku i stopce zgodnie z opisem w opisie pola Użyj obrazu w nagłówku lub stopce do narysowania znaku wodnego.

Ta funkcja nie jest dostępna w Excel dla sieci Web.

Jeśli masz aplikację klasyczną Excel, możesz użyć przycisku Otwórz w programie Excel , aby otworzyć skoroszyt i dodać tło arkusza.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×