Dodawanie lub usuwanie uskoków linii łączników

Dodawanie lub usuwanie uskoków linii łączników

Subskrypcja usługi Office 365, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Omówienie uskoków linii łączników

Łączniki na stronie mogą przecinać się jako linie proste lub jako uskoki linii. Możesz zmienić ustawienie uskoków linii dla diagramu lub zmienić ustawienie domyślne.

Łączniki z uskokami linii

Łączniki bez uskoków linii

Uskoki linii Łączniki bez uskoków

Pokazywanie lub usuwanie uskoków linii łączników

W miarę edytowania diagramu i dodawania kolejnych kształtów może być konieczne tworzenie uskoków linii w przypadkach przecinania się linii łączników. Te uskoki linii można pokazywać lub usuwać.

 • Na wstążce wybierz pozycję Projektowanie, w grupie Układ wybierz pozycję Łączniki, a następnie wykonaj poniższe czynności:

  • Aby pokazywać uskoki nad przecinającymi się liniami, wybierz pozycję Pokaż uskoki linii.

   Pokazywanie uskoków linii
  • Aby usunąć uskoki nad przecinającymi się liniami, wyczyść pozycję Pokaż uskoki linii.

   Usuwanie uskoków linii

Ustawianie domyślnego stylu uskoku linii

Aby skonfigurować uskoki linii dla łącznika

 1. Na karcie Projektowanie kliknij przycisk uruchamiania okna dialogowego Ustawienia strony.

  Przycisk uruchamiania okna dialogowego Ustawienia strony

 2. W oknie dialogowym Ustawienia strony kliknij kartę Układanie i trasowanie, a następnie w obszarze Uskoki linii skonfiguruj opcje i rozmiary.

  Konfigurowanie uskoków i stylu linii łączników.

  Pozycja Dodaj uskoki linii do umożliwia określanie linii, do których mają zostać dodane uskoki. Przypisz na przykład uskoki do wszystkich linii poziomych lub do ostatnio dodanej linii.

  Pozycja Styl uskoku linii umożliwia określenie kształtu przyjmowanego przez uskok, na przykład łuk, odstęp, kwadratowy lub wieloboczny.

  Za pomocą suwaków lub liczb podaj Rozmiar pionowy i Rozmiar poziomy, aby określić rozmiar uskoków linii dla pionowych i poziomych linii łączników.

  Przesuwanie suwaków lub wprowadzanie liczb, aby ustawić rozmiary uskoków linii.
 3. Kliknij przycisk Zastosuj lub OK.

Aby usunąć uskoki linii z rysunku

 1. Na karcie Projektowanie kliknij przycisk uruchamiania okna dialogowego Ustawienia strony.

  Przycisk uruchamiania okna dialogowego Ustawienia strony

 2. Kliknij kartę Układanie i trasowanie.

 3. W obszarze Uskoki linii, na liście Dodaj uskoki linii do wybierz pozycję Brak.

  Wybieranie pozycji Brak, aby wyeliminować uskoki linii z linii łączników.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj lub OK.

 1. Zaznacz łącznik, którego styl uskoku linii chcesz ustawić.

 2. W menu Format kliknij polecenie Zachowanie.

 3. Kliknij kartę Łącznik, a następnie w obszarze Uskoki linii wybierz odpowiednie opcje.

Porada: Aby ustawić domyślny styl uskoków linii dla łączników na stronie, w menu Plik kliknij pozycję Ustawienia strony, kliknij kartę Układanie i trasowanie, a następnie na liście Styl uskoku linii kliknij odpowiednią opcję wyglądu uskoków linii.

Zobacz też

Dodawanie łączników między kształtami

Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp

Szkolenia dotyczące programu Visio

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×