Dodawanie numerów rozdziałów do podpisów w programie Word

Jeśli piszesz dokument składający się z wielu rozdziałów, na przykład książkę, i zawierający ilustracje, możesz poprzedzić podpis ilustracji numerem rozdziału, w którym ta ilustracja występuje. Na przykład ilustracja trzecia w rozdziale piątym może zostać oznaczona jako „Ilustracja 5-3”. Na szczęście dodawanie numerów rozdziałów do podpisów ani ich automatyczna aktualizacja w przypadku przeniesienia ilustracji do innego rozdziału w trakcie edycji dokumentu nie jest trudnym zadaniem.

Krok 1. Stosowanie numerowania do nagłówków rozdziałów w dokumencie

Uwaga: Aby dołączyć numery rozdziałów do podpisów, należy zastosować unikatowy styl nagłówka dla nagłówków rozdziałów. Jeśli na przykład styl Nagłówek 1 jest używany dla nagłówków rozdziałów, nie należy stosować go do żadnego innego tekstu w dokumencie.

 1. Zaznacz pierwszy nagłówek rozdziału w dokumencie.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Lista wielopoziomowa.

  Przycisk Lista wielopoziomowa

 3. Kliknij definicję listy numerowania rozdziałów (tę, która zawiera tekst Nagłówek 1 lub Rozdział 1).

  Do formatowania nagłówków rozdziałów, które mają zostać uwzględnione w podpisach, użyj wielopoziomowej listy Nagłówki rozdziałów.

  Definicja listy numerowania rozdziałów zostanie automatycznie zastosowana do wszystkich nagłówków w dokumencie, które używają tego stylu (tj. Nagłówek 1 w tym przykładzie).

Krok 2. Dodawanie numerów rozdziałów do podpisów

 1. Zaznacz obiekt (tabelę, równanie, rysunek lub inny obiekt), do którego chcesz dodać podpis.

 2. Na karcie Odwołania w grupie Podpisy kliknij pozycję Wstaw podpis.

  Wstążka w pakiecie Office 14

 3. Z listy Etykieta wybierz etykietę, która najlepiej opisuje obiekt, na przykład rysunek lub równanie. Jeśli na liście brakuje wymaganej etykiety, kliknij pozycję Nowa etykieta, wpisz nową etykietę w polu Etykieta, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby ustawić opcje podpisu dla rysunku, tabeli lub równania, użyj okna dialogowego podpisu.
 4. Wpisz dowolny tekst, w tym znaki interpunkcyjne, który ma być wyświetlany za etykietą.

  Wpisz dowolny opcjonalny tekst niestandardowy dla podpisów w polu etykiety.
 5. W oknie dialogowym Podpis kliknij przycisk Numerowanie.

 6. Zaznacz pole wyboru Dołącz numer rozdziału.

  Aby dodać numery rozdziałów do podpisów, użyj okna dialogowego numerowania.
 7. Z listy Rozpocznij rozdział stylem wybierz styl nagłówka, który został zastosowany do nagłówka rozdziału.

 8. Z listy Użyj separatora wybierz znak interpunkcyjny oddzielający numer rozdziału od numeru podpisu. W tym przykładzie został wybrany łącznik, więc podpis pod pierwszym obrazem w rozdziale 2 zostanie wyświetlony jako „Rysunek 2-1”.

 9. Kliknij przycisk OK.

Porada: Jeśli numerowanie wydaje się nieprawidłowe, szczególnie po dodaniu lub przeniesieniu ilustracji, spróbuj zaktualizować podpisy, naciskając klawisze CTRL + A (aby zaznaczyć cały dokument), a następnie naciskając klawisz F9 (aby zaktualizować wszystkie podpisy).

Zobacz też

Masz pytania dotyczące używania podpisów w programie Word, na które nie ma tutaj odpowiedzi?

Zadaj pytanie na forum odpowiedzi dotyczących programu Word.

Pomoc w ulepszaniu programu Word

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia programu Word? Jeśli tak, odwiedź stronę Word UserVoice i podziel się z nami swoimi uwagami.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×