Dodawanie obiektów clipart do pliku

W zależności od używanej wersji pakietu Office możesz korzystać z biblioteki obiektów clipart pakietu Office lub pobierać takie obiekty z sieci.

 • Która wersja pakietu Office jest używana na komputerze?
 • Microsoft 365 z 2019 r.
 • Office 2016, 2013
 • Office 2010

Wstawianie obiektu clipart

W nowszych wersjach pakietu Office biblioteka obiektów clipart nie jest dostępna, ale pakiet Office nadal umożliwia wstawianie takich obiektów.

KROK 1.
Wybierz pozycję Wstawianie > Obrazy w trybie online.

(W programie Outlook, gdy używasz okienka odczytu, nie ma menu Wstaw. Kliknij pozycję Pokaż w nowym oknie W okienku odczytu w programie Outlook wybierz pozycję Pokaż w nowym oknie u góry wiadomości, aby móc korzystać z menu Wstaw. , a wtedy zobaczysz menu Wstaw).

Wybieranie karty Wstawianie na wstążce z paskiem narzędzi i klikanie przycisku Obrazy w trybie online

KROK 2.
Wpisz wyraz lub wyrażenie opisujące szukany obraz i naciśnij klawisz Enter.

Wpisywanie wyszukiwanych terminów opisujących szukany obiekt clipart

KROK 3.
Filtruj wyniki według Typu for Clipart.

Wybierz przycisk Filtruj, a następnie wybierz pozycję Clipart

KROK 4.
Wybierz obraz.

Po wybraniu miniatury obraz w jej prawym górnym rogu pojawi się znacznik wyboru.

KROK 5.
Wybierz wstawianie.

Wybieranie przycisku Wstaw w prawym dolnym rogu okna dialogowego

To wszystko.

Obraz zostanie wstawiony w dokumencie pakietu Office.

Znacznik wyboru

Obiekty clipart a prawa autorskie

Filtr licencji (Tylko licencje Creative Commons lub Wszystkie) ułatwia wybranie obrazów odpowiednich do danego zastosowania. (Przeczytaj o licencjach Creative Commons tutaj).

Gdy używasz obrazów lub obiektów clipart z usługi Bing, odpowiadasz za przestrzeganiepraw autorskich, a filtr licencji w usłudze Bing może ułatwić Ci wybranie obrazów do użycia.

Biblioteka bezpłatnych obrazów: dodatek Pickit

Możesz też zainstalować dodatek pakietu Office o nazwie Pickit, który udostępnia bezpłatne licencjonowane obiekty clipart w pakiecie Office.

Kliknij tytuł sekcji poniżej, aby ją otworzyć i przeczytać szczegółowe instrukcje.

 1. Otwórz aplikację Office, do której chcesz wstawić dodatek Pickit (Word, PowerPoint lub Excel).

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Dodatki wybierz pozycję Sklep.

  Instalowanie dodatków pakietu Office za pomocą przycisku Sklep na karcie Wstawianie na wstążce pakietu Office

  Zostanie otwarte okno dialogowe Dodatki pakietu Office.

 3. W oknie dialogowym użyj pola Wyszukaj, aby wyszukać zwrot Pickit Free Images.

 4. Kliknij przycisk Dodaj znajdujący się obok pozycji Pickit Free Images.

 5. Zamknij okno dialogowe Dodatki pakietu Office.

  Może upłynąć kilka chwil, zanim aplikacja Pickit zostanie załadowana do danej aplikacji pakietu Office. Kiedy ten proces się zakończy, u dołu okna aplikacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

  Na prawym końcu wstążki na karcie Narzędzia główne zobaczysz okrągłą różową ikonę aplikacji Pickit:

  Po zainstalowaniu dodatku Pickit Free Image pojawi się on po prawej stronie karty Narzędzia główne na Wstążce.

Gdy aplikacja Pickit jest na komputerze, możesz przy jej użyciu znajdować obrazy zgodnie z opisem poniżej:

 1. Na karcie Narzędzia główne na Wstążce w sekcji Pickit na prawym końcu wybierz przycisk Free Images (Bezpłatne obrazy).

  Po prawej stronie okna aplikacji zostanie otwarty panel zadań Pickit Free Images (Bezpłatne obrazy aplikacji Pickit).

 2. Na różowym pasku narzędzi u góry wybierz drugą kartę, Pickit market (Rynek Pickit), aby wyszukać obrazy.

Aplikacja Pickit umożliwia przeglądanie obrazów na kilka sposobów:

 • W polu wyszukiwania (oznaczonym na obrazie literą A) można wpisać słowa kluczowe, np. kwiat, clipart lub firma.

 • Tuż pod polem wyszukiwania znajdują się kolekcje polecane (B). Zestaw obejmuje także kolekcję obiektów clipart przedstawiających postacie (Clip Art Characters).

 • Aplikacja Pickit obejmuje 25 uporządkowanych kolekcji (C).

 • Można też przeglądać liczne kolekcje użytkowników (D).

 • Istnieje 35 kategorii (E) obrazów (np. animals and pets — zwierzęta dzikie i domowe, cities and places — miasta i miejsca, music and instruments — muzyka i instrumenty i transportation — transport). Są one dostępne u dołu panelu zadań.

Panel zadań dodatku Pickit Free Images zawiera pole Wyszukiwanie oraz kolekcje do przeglądania

Nowe rodzaje obiektów clipart w usłudze Microsoft 365

Usługa Microsoft 365 nie zawiera już tradycyjnych obiektów clipart, ale udostępnia subskrybentom dwa nowe rodzaje obiektów clipart: ikony i modele 3D. Są one dostępne na karcie Wstawianie na wstążce w pobliżu miejsca, w którym kiedyś znajdował się przycisk Clipart:

Przyciski poleceń Ikony i Modele 3D na karcie Wstawianie wstążki pasków narzędzi w usłudze Office 365

Ikony to gotowe obrazy, które można wstawiać, przestawiać i obracać. Można także zmieniać ich kolor i rozmiar (bez utraty jakości).

Aby dowiedzieć się więcej o ikonach, zobacz Wstawianie obrazów SVG i ikon.

Grafiki 3D wyglądają jak prawdziwe i można je obracać w dowolną stronę.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych obrazów 3D, zobacz Kreatywne używanie modeli 3D.

Klipy głosowe zamiast obiektów clipart

Szukasz informacji na temat dodawania klipu dźwiękowego do slajdu? Zobacz Dodawanie lub usuwanie dźwięku w prezentacji programu PowerPoint.

Opinie

Jeśli chcesz, aby funkcja biblioteki online obiektów clipart powróciła do pakietu Office, prześlij na swoją opinię.

Wstawianie obiektu clipart

W pakietach Office 2013 i Office 2016 biblioteka obiektów clipart nie jest dostępna, ale pakiet Office nadal umożliwia wstawianie obiektów clipart.

KROK 1.
Wybierz pozycję Wstawianie > Obrazy w trybie online.

(W programie Outlook, gdy używasz okienka odczytu, nie ma menu Wstaw. Kliknij pozycję Pokaż w nowym oknie W okienku odczytu w programie Outlook wybierz pozycję Pokaż w nowym oknie u góry wiadomości, aby móc korzystać z menu Wstaw. , a wtedy zobaczysz menu Wstaw).

Wybieranie karty Wstawianie na wstążce z paskiem narzędzi i klikanie przycisku Obrazy w trybie online

KROK 2.
Wpisz wyraz lub wyrażenie opisujące szukany obraz i naciśnij klawisz Enter.

Wpisywanie wyszukiwanych terminów opisujących szukany obiekt clipart

KROK 3.
Filtruj wyniki według Typu for Clipart.

Wybieranie filtru Typ i wybieranie pozycji Clipart

KROK 4.
Wybierz obraz.

Kliknij miniaturę obrazu, który chcesz wstawić. W jej lewym górnym rogu pojawi się znacznik wyboru.

KROK 5.
Wybierz wstawianie.

Wybieranie przycisku Wstaw w prawym dolnym rogu okna dialogowego

To wszystko.

Obraz zostanie wstawiony w dokumencie pakietu Office.

Znacznik wyboru

Obiekty clipart a prawa autorskie

Filtr licencji (Tylko licencje Creative Commons lub Wszystkie) ułatwia wybranie obrazów odpowiednich do danego zastosowania. (Przeczytaj o licencjach Creative Commons tutaj).

Gdy używasz obrazów lub obiektów clipart z usługi Bing, odpowiadasz za przestrzeganiepraw autorskich, a filtr licencji w usłudze Bing może ułatwić Ci wybranie obrazów do użycia.

Biblioteka bezpłatnych obrazów: dodatek Pickit

Możesz też zainstalować dodatek pakietu Office o nazwie Pickit, który udostępnia bezpłatne licencjonowane obiekty clipart w pakiecie Office.

Kliknij tytuł sekcji poniżej, aby ją otworzyć i przeczytać szczegółowe instrukcje.

 1. Otwórz aplikację Office, do której chcesz wstawić dodatek Pickit (Word, PowerPoint lub Excel).

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Dodatki wybierz pozycję Sklep.

  Instalowanie dodatków pakietu Office za pomocą przycisku Sklep na karcie Wstawianie na wstążce pakietu Office

  Zostanie otwarte okno dialogowe Dodatki pakietu Office.

 3. W oknie dialogowym użyj pola Wyszukaj, aby wyszukać zwrot Pickit Free Images.

 4. Kliknij przycisk Dodaj znajdujący się obok pozycji Pickit Free Images.

 5. Zamknij okno dialogowe Dodatki pakietu Office.

  Może upłynąć kilka chwil, zanim aplikacja Pickit zostanie załadowana do danej aplikacji pakietu Office. Kiedy ten proces się zakończy, u dołu okna aplikacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

  Na prawym końcu wstążki na karcie Narzędzia główne zobaczysz okrągłą różową ikonę aplikacji Pickit:

  Po zainstalowaniu dodatku Pickit Free Image pojawi się on po prawej stronie karty Narzędzia główne na Wstążce.

Gdy aplikacja Pickit jest na komputerze, możesz przy jej użyciu znajdować obrazy zgodnie z opisem poniżej:

 1. Na karcie Narzędzia główne na Wstążce w sekcji Pickit na prawym końcu wybierz przycisk Free Images (Bezpłatne obrazy).

  Po prawej stronie okna aplikacji zostanie otwarty panel zadań Pickit Free Images (Bezpłatne obrazy aplikacji Pickit).

 2. Na różowym pasku narzędzi u góry wybierz drugą kartę, Pickit market (Rynek Pickit), aby wyszukać obrazy.

Aplikacja Pickit umożliwia przeglądanie obrazów na kilka sposobów:

 • W polu wyszukiwania (oznaczonym na obrazie literą A) można wpisać słowa kluczowe, np. kwiat, clipart lub firma.

 • Tuż pod polem wyszukiwania znajdują się kolekcje polecane (B). Zestaw obejmuje także kolekcję obiektów clipart przedstawiających postacie (Clip Art Characters).

 • Aplikacja Pickit obejmuje 25 uporządkowanych kolekcji (C).

 • Można też przeglądać liczne kolekcje użytkowników (D).

 • Istnieje 35 kategorii (E) obrazów (np. animals and pets — zwierzęta dzikie i domowe, cities and places — miasta i miejsca, music and instruments — muzyka i instrumenty i transportation — transport). Są one dostępne u dołu panelu zadań.

Panel zadań dodatku Pickit Free Images zawiera pole Wyszukiwanie oraz kolekcje do przeglądania

Nowe rodzaje obiektów clipart w usłudze Microsoft 365

Usługa Microsoft 365 nie zawiera już tradycyjnych obiektów clipart, ale udostępnia subskrybentom dwa nowe rodzaje obiektów clipart: ikony i modele 3D. Są one dostępne na karcie Wstawianie na wstążce w pobliżu miejsca, w którym kiedyś znajdował się przycisk Clipart:

Przyciski poleceń Ikony i Modele 3D na karcie Wstawianie wstążki pasków narzędzi w usłudze Office 365

Ikony to gotowe obrazy, które można wstawiać, przestawiać i obracać. Można także zmieniać ich kolor i rozmiar (bez utraty jakości).

Aby dowiedzieć się więcej o ikonach, zobacz Wstawianie obrazów SVG i ikon.

Grafiki 3D wyglądają jak prawdziwe i można je obracać w dowolną stronę.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych obrazów 3D, zobacz Kreatywne używanie modeli 3D.

Klipy głosowe zamiast obiektów clipart

Szukasz informacji na temat dodawania klipu dźwiękowego do slajdu? Zobacz Dodawanie lub usuwanie dźwięku w prezentacji programu PowerPoint.

Opinie

Jeśli chcesz, aby funkcja biblioteki online obiektów clipart powróciła do pakietu Office, prześlij na swoją opinię.

 1. Na karcie Wstawianie na wstążce pasków narzędzi w sekcji Obrazy wybierz pozycję Clipart.

  (W programie Outlook, gdy używasz okienka odczytu, nie ma menu Wstaw. Kliknij pozycję Pokaż w nowym oknie W okienku odczytu w programie Outlook wybierz pozycję Pokaż w nowym oknie u góry wiadomości, aby móc korzystać z menu Wstaw. , a wtedy zobaczysz menu Wstaw i ikonę Clipart).

  Po prawej stronie okna aplikacji zostanie otwarty panel zadań Clipart.

 2. W polu Wyszukaj wpisz słowa kluczowe opisujące szukany obiekt clipart.

 3. W obszarze Wyniki powinny mieć postać wybierz typy multimediów, które chcesz uwzględnić w wynikach wyszukiwania:

  W polu Wyniki powinny mieć postać wybierz typy multimediów, które chcesz uwzględnić w wynikach wyszukiwania
 4. Jeśli masz połączenie z Internetem i chcesz, aby w wynikach wyszukiwania były uwzględnione obrazy z sieci Web, upewnij się, że jest zaznaczona pozycja Uwzględnij zawartość z przeglądarki Bing. *

  Włączenie opcji Uwzględnij zawartość z usługi Bing udostępni do wyboru więcej wyników wyszukiwania.

  Włączenie tej opcji udostępnia więcej wyników wyszukiwania. (Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, wyniki wyszukiwania będą obejmowały tylko obrazy zainstalowane na danym komputerze przez pakiet Office 2010).

 5. Wybierz pozycję Przejdź, aby rozpocząć wyszukiwanie.

  Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w panelu zadań.

  • Jeśli wszystkie wyniki nie zmieszczą się w okienku zadań, zawartość można przewijać pionowo.

  • Aby zobaczyć większą wersję obrazu miniatury z listy wyników lub wyświetlić obraz, jeśli pokazany jest tylko mały czerwony symbol zastępczy x, kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturę i wybierz polecenie Podgląd/Właściwości.

   Użyj polecenia Podgląd/Właściwości, aby wyświetlić większą wersję obrazu oraz więcej szczegółowych informacji na jego temat.

   Podczas pracy w oknie Podgląd/Właściwości można przeglądać obrazy, wybierając pozycje Poprzedni i Następny.

   W oknie dialogowym Podgląd/Właściwości można przeglądać obrazy, wybierając pozycje Poprzedni i Następny.
 6. Aby wstawić obraz do dokumentu, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz miniatury w panelu zadań i wybierz polecenie Wstaw.

  Aby wstawić obraz, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz miniatury, a następnie wybierz polecenie Wstaw.

  Po wstawieniu obrazu można dostosować jego położenie, zaznaczając go i przeciągając myszą.

Jeśli wyszukujesz obiekty clipart i obrazy w trybie online, nastąpi przekierowanie do usługi Bing. Odpowiadasz za przestrzeganie praw autorskich, a filtr licencji w usłudze Bing może ułatwić Ci wybranie obrazów do użycia.

* Filtry w wyszukiwarce obrazów Bing są oparte na bardzo cenionym systemie licencji Creative Commons. Aby dowiedzieć się więcej na temat opcji licencjonowania, zobacz Filtrowanie obrazów według typu licencji. Pamiętaj, że odpowiadasz za przestrzeganie praw własności innych osób, w tym praw autorskich.

 • Z jakiej wersji programu generic_Office_for_Mac korzystasz?
 • Microsoft 365, Office 2019
 • Office 2016

Począwszy od wersji 16.19, w Microsoft 365 oraz Office 2019 dla komputerów Mac możesz wyszukać obiekty clipart i inne obrazy w sieci web.

KROK 1.
Wybierz Wstawianie > Obrazy > Obrazy online

Na wstążce wybierz Wstaw, następnie Zdjęcia, a potem Obrazy Online

KROK 2.
Wpisz wyraz lub wyrażenie opisujące szukany obraz i naciśnij klawisz Enter.

Wpisz terminy wyszukiwania opisujące szukany obiekt clipart

KROK 3.
Filtruj wyniki wedługTypu for Clipart.

Otwórz Filtr, a następnie w obszarze Typ wybierz Clipart

KROK 4.
Wybierz obraz.

Kliknij miniaturę obrazu, który chcesz wstawić. Obok niej pojawi się znacznik wyboru.

KROK 5.
Wybierz wstawianie.

Wybierz przycisk Wstaw u dołu okna dialogowego

To wszystko.

Obraz zostanie wstawiony w dokumencie pakietu Office.

Znacznik wyboru

Filtr licencji (Tylko licencje Creative Commons lub Wszystkie) ułatwia wybranie obrazów odpowiednich do danego zastosowania. (Przeczytaj o licencjach Creative Commons tutaj).

Niestety, obiekt clipart nie jest obsługiwany w pakiecie Office 2016 dla komputerów Mac.

Możesz użyć pozycji Wstawianie > Obrazy, aby dodać obrazy ze swojego komputera lub z przeglądarki zdjęć.

Przycisk Wstaw obrazy na karcie Wstawianie na wstążce

Microsoft 365 obsługuje obrazy w trybie online, ikony i obiekty 3D i pobiera aktualizacje funkcji co miesiąc:

Kup lub wypróbuj platformę Microsoft 365

 • Z której aplikacji korzystasz?
 • Word w sieci Web
 • PowerPoint w sieci Web
 • Excel Online
 • OneNote Online
 1. Wybierz pozycję Wstaw > Obraz > Bing.

 2. W oknie dialogowym Obrazy w trybie online wpisz wyrazy opisujące rodzaj potrzebnego obrazu (na przykład róże) i naciśnij klawisz Enter.

 3. Wybierz przycisk Filtruj Przycisk Filtruj , a następnie wybierz pozycję Clipart w kategorii Typ.

  Użyj filtru Typ, aby zawęzić opcje tylko do obiektów clipart
 4. Wybierz obraz, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  (Możesz wstawić tylko jeden obraz naraz).

Filtr licencji (Tylko licencje Creative Commons lub Wszystkie) ułatwia wybranie obrazów odpowiednich do danego zastosowania. (Przeczytaj o licencjach Creative Commons tutaj).

 1. Wybierz pozycję Wstawianie > Obrazy > Z obrazów Bing.

 2. W oknie dialogowym Obrazy w trybie online wpisz wyrazy opisujące rodzaj potrzebnego obrazu (na przykład róże) i naciśnij klawisz Enter.

 3. Wybierz przycisk Filtruj Przycisk Filtruj , a następnie wybierz pozycję Clipart w kategorii Typ.

  Użyj filtru Typ, aby zawęzić opcje tylko do obiektów clipart
 4. Wybierz obraz, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  (Możesz wstawić tylko jeden obraz naraz).

Filtr licencji (Tylko licencje Creative Commons lub Wszystkie) ułatwia wybranie obrazów odpowiednich do danego zastosowania. (Przeczytaj o licencjach Creative Commons tutaj).

Przepraszamy. Aplikacja Excel dla sieci Web nie obsługuje wstawiania obiektów clipart ani obrazów w trybie online. Możesz wstawiać obrazy z komputera, wybierając pozycję Wstawianie > Obraz.

 1. Wybierz pozycję Wstaw > Obraz > Z lokalizacji online.

 2. W oknie dialogowym Obrazy w trybie online wpisz wyrazy opisujące rodzaj potrzebnego obrazu (na przykład róże) i naciśnij klawisz Enter.

 3. Wybierz przycisk Filtruj Przycisk Filtruj , a następnie wybierz pozycję Clipart w kategorii Typ.

  Użyj filtru Typ, aby zawęzić opcje tylko do obiektów clipart
 4. Wybierz obraz, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  (Możesz wstawić tylko jeden obraz naraz).

Filtr licencji (Tylko licencje Creative Commons lub Wszystkie) ułatwia wybranie obrazów odpowiednich do danego zastosowania. (Przeczytaj o licencjach Creative Commons tutaj).

Zobacz też

Tworzenie lub znajdowanie obrazów w pakiecie Office

Dodawanie rysunku do dokumentu programu Word

Ikony: nowy typ obiektów clipart

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×