Możesz nadać pełnomocnikowi prawa dostępu do Twojego kalendarza, kontaktów i poczty e-mail w programie Microsoft Exchange, a ponadto możesz ustawić uprawnienia definiujące czynności, jakie będzie mógł wykonywać pełnomocnik w Twoim imieniu.

Dodawanie pełnomocnika

Ważne: W celu korzystania z delegowania Ty i Twój pełnomocnik musicie mieć konto programu Microsoft Exchange.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

 2. Kliknij konto, do którego chcesz dodać pełnomocnika, kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie kliknij pozycję Pełnomocni.

 3. W obszarze Pełnomocni, którzy mogą działać w moim imieniukliknij pozycję Dodaj Dodaj.

 4. Wpisz imię i nazwisko (nazwę) osoby, którą chcesz dodać jako pełnomocnika.

 5. Kliknij nazwę pełnomocnika na liście wyników wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

 6. W oknie Uprawnienia w przypadku każdego typu elementu wybierz poziom uprawnień, który chcesz ustawić dla pełnomocnika.

  Uwaga: Aby pełnomocnik miał dostęp do elementów, musi dodać Cię do listy Otwórz te dodatkowe skrzynki pocztowe na swoim koncie microsoft Exchange pocztowe. Aby uzyskać informacje, jak zostać pełnomocnikiem innej osoby, zobacz Jak zostać pełnomocnikiem i jak przestać nim być w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac.

Zarządzanie uprawnieniami pełnomocnika dla wielu typów elementów

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

 2. Kliknij konto, dla którego chcesz zmienić uprawnienia, kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie kliknij pozycję Pełnomocni.

 3. W obszarze Pełnomocnicy, którzy mogą działać w moim imieniu kliknij pełnomocnika.

 4. Kliknij przycisk Akcji Menu podręczne Akcja , kliknij pozycjęUstaw uprawnienia , a następnie wprowadzić odpowiednie zmiany.

  Uwaga: Jeśli poziom uprawnień skonfigurujesz jako Brak, pełnomocnik pozostanie na liście, dzięki czemu możliwe będzie szybkie przywrócenie uprawnień później.

Zarządzanie uprawnieniami pełnomocnika dla pojedynczego folderu

 1. W okienku nawigacji kliknij folder, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Organizowanie:

  W folderze Kalendarz kliknij pozycję Uprawnienia do kalendarza.

  Przycisk Uprawnienia do kalendarza w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac

  W folderze Poczta lub Kontakty kliknij pozycję Uprawnienia do folderu.

  Przycisk Uprawnienia do folderu w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac

 3. Kliknij imię i nazwisko (nazwę) osoby, której uprawnienia chcesz zmienić.

 4. Z listy Poziom uprawnień wybierz odpowiedni poziom dostępu. Poszczególne poziomy uprawnień są wypełniane automatycznie poniżej na podstawie wyboru dokonanego na tej liście.

  Aby dostosować poziomy uprawnień użytkownika, zaznacz lub wyczyść odpowiednie pola wyboru w obszarach Odczyt, Zapis, Usuwanie i Inne.

  Uwaga: Jeśli poziom uprawnień skonfigurujesz jako Brak, pełnomocnik pozostanie na liście, dzięki czemu możliwe będzie szybkie przywrócenie uprawnień później. Aby uzyskać informacje o poziomach uprawnień, zobacz Opcje udostępniania i delegowania folderów w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac.

Usuwanie pełnomocnika

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

 2. Kliknij konto, dla którego chcesz zmienić uprawnienia, kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie kliknij pozycję Pełnomocni.

 3. W obszarze Pełnomocnicy, którzy mogą działać w moim imieniu kliknij pełnomocnika.

 4. Kliknij pozycję Usuń Delete.

Zobacz też

Opcje udostępniania i delegowania folderów w Outlook dla komputerów Mac

Jak zostać pełnomocnikiem i jak przestać być pełnomocnikiem w Outlook dla komputerów Mac

Dodawanie pełnomocnika

Ważne: W celu korzystania z delegowania Ty i Twój pełnomocnik musicie mieć konto programu Microsoft Exchange.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

 2. Kliknij konto, do którego chcesz dodać pełnomocnika, kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Pełnomocnicy.

 3. W obszarze Pełnomocni, którzy mogą działać w moim imieniukliknij pozycję Dodaj Dodaj.

 4. Wpisz nazwisko osoby, którą chcesz dodać jako pełnomocnika, a następnie kliknij pozycję Znajdź.

 5. Kliknij nazwisko pełnomocnika, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W przypadku każdego typu elementu skorzystaj z menu podręcznego, aby wybrać poziom uprawnień, który chcesz ustawić dla pełnomocnika.

  Aby uzyskać więcej informacji o poziomach uprawnień pełnomocników, zobacz Informacje na temat udostępniania i udzielania pełnomocnictwa.

  Uwaga: Aby pełnomocnik mógł uzyskiwać dostęp do elementów, musi dodać Cię do listy Osoby, których jestem pełnomocnikiem na swoim koncie programu Microsoft Exchange.

Zarządzanie uprawnieniami pełnomocnika dla wielu typów elementów

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

 2. Kliknij konto, w którego przypadku chcesz zmienić uprawnienia, kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Pełnomocnicy.

 3. W obszarze Pełnomocnicy, którzy mogą działać w moim imieniu kliknij pełnomocnika.

 4. Kliknij przycisk Akcji Menu podręczne Akcja , kliknij pozycjęUstaw uprawnienia , a następnie wprowadzić odpowiednie zmiany.

  Uwaga: Jeśli poziom uprawnień skonfigurujesz jako Brak, pełnomocnik pozostanie na liście, dzięki czemu możliwe będzie szybkie przywrócenie uprawnień później. Aby uzyskać więcej informacji o poziomach uprawnień, zobacz Informacje na temat udostępniania i udzielania pełnomocnictwa.

Zarządzanie uprawnieniami pełnomocnika dla pojedynczego folderu

 1. W okienku nawigacji kliknij folder, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Organizowanie kliknij pozycję Uprawnienia.

  Karta Organizowanie, Uprawnienia, Właściwości

 3. Wybierz nazwę osoby, której uprawnienia chcesz zmienić.

 4. W menu podręcznym Poziom uprawnień kliknij żądany poziom dostępu.

  Aby dostosować poziomy uprawnień, zaznaczaj pola wyboru dla odpowiednich elementów, a następnie w obszarach Edytowanie elementów i Usuwanie elementów kliknij odpowiedni poziom uprawnień.

  Uwaga: Jeśli poziom uprawnień skonfigurujesz jako Brak, pełnomocnik pozostanie na liście, dzięki czemu możliwe będzie szybkie przywrócenie uprawnień później. Aby uzyskać więcej informacji o poziomach uprawnień, zobacz Informacje na temat udostępniania i udzielania pełnomocnictwa.

Usuwanie pełnomocnika

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta.

 2. Kliknij konto, w którego przypadku chcesz zmienić uprawnienia, kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Pełnomocnicy.

 3. W obszarze Pełnomocnicy, którzy mogą działać w moim imieniu kliknij pełnomocnika.

 4. Kliknij pozycję Usuń Delete.

Zobacz też

Informacje na temat udostępniania i udzielania pełnomocnictwa

Jak zostać pełnomocnikiem i jak przestać nim być

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×