Dodawanie pola listy lub pola kombi do arkusza w programie Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli chcesz wyświetlić listę wartości, z których użytkownicy mogą wybierać, dodaj pole listy do arkusza.

Przykładowe pole listy

Dodawanie pola listy do arkusza

 1. Utwórz listę elementów, które mają być wyświetlane w polu listy, podobnie jak na tym obrazie.

  Lista wartości do użycia w polu kombi
 2. Kliknij pozycję Deweloper > Wstaw.

  Uwaga: Jeśli karta Deweloper nie jest widoczna, kliknij pozycję Plik > Opcje > Dostosowywanie Wstążki. Na liście Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W obszarze Kontrolki formularza kliknij pozycję Pole listy (formant formularza).

  Przycisk kontrolki formularza pola listy
 4. Kliknij komórkę, w której chcesz utworzyć pole listy.

 5. Kliknij pozycję Właściwości > Kontrolka i ustaw wymagane właściwości:

  Właściwości kontrolki pola listy.

  • W polu Zakres wejściowy wpisz zakres komórek zawierających listę wartości.

   Uwaga: Jeśli chcesz, aby w polu listy było wyświetlanych więcej elementów, możesz zmienić rozmiar czcionki tekstu na liście.

  • W polu Łącze komórki wpisz odwołanie do komórki.

   Porada: Wybrana komórka będzie zawierać liczbę skojarzoną z elementem wybranym w polu listy, a używając tej liczby w formule, można uzyskać rzeczywisty element z zakresu wejściowego.

  • W obszarze Typ zaznaczania wybierz opcję Pojedyncze i kliknij przycisk OK.

   Uwaga:  Jeśli chcesz użyć opcji Wielokrotne lub Rozszerzone, rozważ użycie kontrolki pola listy ActiveX.

Dodawanie pola kombi do arkusza

Możesz ułatwić wprowadzanie danych, pozwalając użytkownikom na wybieranie wartości z pola kombi. Pole kombi łączy pole tekstowe z polem listy w celu utworzenia listy rozwijanej.

Pole kombi

Możesz dodać pole kombi kontrolki formularza lub kontrolki ActiveX. Jeśli należy utworzyć pole kombi umożliwiające użytkownikom edytowanie tekstu w polu tekstowym, warto rozważyć użycie pola kombi kontrolki ActiveX. Pole kombi kontrolki ActiveX jest bardziej uniwersalne, ponieważ pozwala zmienić właściwości czcionki, aby tekst był bardziej czytelny w powiększonym arkuszu, oraz za pomocą programowania sprawić, że będzie ona widoczna w komórkach zawierających listę sprawdzania poprawności danych.

 1. Wybierz kolumnę, którą możesz ukryć w arkuszu, i utwórz listę, wpisując jedną wartość w każdej komórce.

  Lista wartości do użycia w polu kombi

  Uwaga: Możesz również utworzyć listę w innym arkuszu w tym samym skoroszycie.

 2. Kliknij pozycję Deweloper > Wstaw.

  Uwaga: Jeśli karta Deweloper nie jest widoczna, kliknij pozycję Plik > Opcje > Dostosowywanie Wstążki. Na liście Karty główne zaznacz pole wyboru Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Wybierz typ pola kombi, który chcesz dodać:

  • W obszarze Kontrolki formularza kliknij pozycję Pole kombi (formant formularza).

   Lub

  • W obszarze Kontrolki ActiveX kliknij pozycję Pole kombi (formant ActiveX).

   Wstawianie pola kombi

 4. Kliknij komórkę, w której chcesz dodać pole kombi, a następnie przeciągnij, aby je narysować.

Porady: 

 • Aby zmienić rozmiar pola, wskaż jeden z uchwytów zmiany rozmiaru, a następnie przeciągaj krawędź kontrolki, aż osiągnie ona odpowiednią wysokość lub szerokość.

 • Aby przenieść pole kombi do innej lokalizacji w arkuszu, zaznacz pole i przeciągnij je do innej lokalizacji.

Formatowanie pola kombi kontrolki formularza

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole kombi i wybierz polecenie Formatuj formant.

 2. Kliknij kartę Kontrolka i ustaw następujące opcje:

  Okno dialogowe Formatowanie formantu

  • Zakres wejściowy. Wpisz zakres komórek zawierający listę elementów.

  • Łącze komórki. Pole kombi można połączyć z komórką, w której numer elementu jest wyświetlany po wybraniu elementu z listy. Wpisz numer komórki, w którym ma być wyświetlany numer.

   Na przykład komórka C1 wyświetli numer 3, gdy zostanie wybrany element Sorbet, ponieważ jest to trzeci element naszej listy.

   Po zaznaczeniu elementu w komórce połączonej jest pokazywana liczba elementów.

   Porada:  Możesz użyć funkcji INDEKS, aby pokazać nazwę elementu zamiast numeru. W naszym przykładzie pole kombi jest połączone z komórką B1, a zakres komórek dla listy to A1:A2. Jeśli w komórce C1 wpisano następującą formułę: =INDEKS(A1:A5;B1), po wybraniu elementu „Sorbet” będzie on wyświetlany w komórce C1.

   Wprowadzanie formuły w celu pokazania elementu z połączonej komórki
  • Linie rzutu. Liczba wierszy, które mają być wyświetlane po kliknięciu strzałki w dół. Jeśli na przykład lista zawiera 10 elementów i nie chcesz jej przewijać, możesz zmienić domyślną liczbę na 10. Jeśli wpiszesz liczbę mniejszą niż liczba elementów na liście, zostanie wyświetlony pasek przewijania.

   Wyświetlany jest pasek przewijania.
 3. Kliknij przycisk OK.

Formatowanie pola kombi ActiveX

 1. Kliknij pozycję Deweloper > Tryb projektowania.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole kombi i wybierz pozycję Właściwości, kliknij pozycję Alfabetycznie i zmień dowolne ustawienie właściwości.

  Na poniższym obrazie pokazano, jak ustawić właściwości pola kombi:

  Przykład pola kombi.

  Ustawienia właściwości pola kombi ActiveX.

  Ustawiana właściwość

  Czynności do wykonania

  Kolor wypełnienia

  Kliknij pozycję BackColor (Kolor tła) > strzałka w dół > Pallete (Paleta), a następnie wybierz kolor.

  Właściwość wypełnienia kolorem dla pola kombi.

  Typ, styl lub rozmiar czcionki

  Kliknij pozycję Font (Czcionka) > przycisk ..., a następnie wybierz typ, rozmiar lub styl czcionki.

  Ustawienie dla czcionek w polu tekstowym

  Kolor czcionki

  Kliknij pozycję ForeColor (Kolor treści) > strzałka w dół > Pallete (Paleta), a następnie wybierz kolor.

  Łączenie komórki w celu wyświetlenia wybranej wartości listy

  Kliknij pozycję LinkedCell (Komórka połączona).

  Łączenie pola kombi z listą

  Kliknij pole obok pozycji ListFillRange (Zakres wypełnienia listy) i wpisz zakres komórek dla listy.

  Zmienianie liczby wyświetlanych elementów listy

  Kliknij pozycję ListRows (Wiersze listy) i wpisz liczbę elementów, które mają być wyświetlane.

 3. Zamknij okno Property (Właściwości) i kliknij przycisk Tryb projektowania.

 4. Po ukończeniu formatowania możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy kolumnę zawierającą listę i wybrać pozycję Ukryj.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Omówienie formularzy, kontrolek formularza i kontrolek ActiveX w arkuszu

Dodawanie pola wyboru lub przycisku opcji (kontrolki formularzy)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×