Ważne    Usługi programu Access 2010 i Usługi programu Access 2013 są usuwane z następnej wersji programu SharePoint. Zalecamy, aby nie tworzyć nowych aplikacji sieci Web i zmigrować istniejące aplikacje na platformę alternatywną, taką jak Microsoft Power Apps.

Możesz udostępniać dane programu Access na platformie Dataverse, która jest bazą danych w chmurze, na której możesz budować aplikacje Power Platform, automatyzować przepływy pracy, wirtualnych agentów i nie tylko, w sieci, na telefonie lub tablecie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie: Migrowanie danych programu Access na platformę Dataverse.

Za pomocą pola odnośnika można znaleźć w tabeli wartości, których można użyć w innej tabeli („odnieść” jedne wartości do drugich). Pole odnośnika może dostarczać wartości dla listy rozwijanej i ułatwiać wprowadzanie danych w polu. Załóżmy na przykład, że chcemy mieć listę 16 województw w Polsce, aby użytkownicy mogli wybrać województwo z listy zamiast wpisywać jego nazwę. Użyj Kreatora odnośników w programie Access, aby skonfigurować pole odnośnika dla nazwy województwa.

W tym artykule

Tworzenie pola odnośnika

Zanim przejdziesz dalej: Jeśli do utworzenia aplikacji został użyty szablon bazy danych lub dodano tabelę przy użyciu szablonu, być może w programie Access zostały już utworzone pewne relacje odnośników między tabelami. Aby wyszukać pola odnośników, otwórz tabelę w widoku projektu w programie Access i sprawdź, czy kolumna Typ danych zawiera typ danych Odnośnik.

Aby użyć Kreatora odnośników na potrzeby aplikacji internetowej programu Access:

 1. W programie klasycznym Access otwórz tabelę w widoku projektu.

 2. W pierwszym pustym wierszu na liście pól wpisz nazwę nowego pola odnośnika i wybierz pozycję Odnośnik w kolumnie Typ danych. Spowoduje to uruchomienie Kreatora odnośników.

  Ważne: W aplikacji internetowej programu Access należy dodać nowe pole i od razu ustawić dla niego typ danych Odnośnik. Jeśli spróbujesz zmienić typ danych istniejącego pola na Odnośnik, nie będzie można zapisywać zmian w strukturze tabeli, nawet jeśli to pole nigdy nie zawierało żadnych wartości. Niniejsze ograniczenie dotyczy tylko aplikacji internetowej.

 3. Kliknij pozycję Chcę pobierać wartości pola odnośnika z innej tabeli lub kwerendy.

 4. Wybierz tabelę lub kwerendę, której chcesz użyć jako źródła danych.

 5. Na liście Która wartość ma być wyświetlana w odnośniku? wybierz pole lub kwerendę, które mają być używane na potrzeby danych odnośnika.

 6. Wybierz sposób sortowania wartości z listy Czy elementy w odnośniku mają być sortowane?.

 7. Wybierz opcję określającą, co ma się stać podczas usuwania rekordu z tabeli źródłowej.

  Uwaga: Opcja Zapobiegaj usunięciu, jeśli istnieją odpowiednie rekordy to zazwyczaj najlepszy wybór, ponieważ pomaga zachować integralność danych. Innych opcji używaj ostrożnie.

 8. Kliknij przycisk OK i zapisz tabelę.

Dowiedz się więcej na temat typów danych w aplikacjach programu Access.

Początek strony

Tworzenie pola listy wartości

Zamiast używania istniejącego pola lub istniejącego zapytania (kwerendy) jako źródła, możesz utworzyć listę wartości.

 1. W programie klasycznym Access otwórz tabelę w widoku projektu.

  Ważne: W aplikacji internetowej musisz użyć nowego pola. Jeśli zmienisz typ danych pola na Odnośnik, nie będzie można zapisywać zmian w strukturze tabeli, nawet jeśli to pole nigdy nie zawierało żadnych wartości.

 2. Dodaj nowe pole i wybierz typ danych Odnośnik. Spowoduje to uruchomienie Kreatora odnośników.

 3. Kliknij pole Chcę wpisać żądane przeze mnie wartości.

 4. Wprowadź wartości (po jednej w każdym wierszu) i kliknij przycisk OK.

Początek strony

Porównanie pola kombi i kontrolek autouzupełniania

W poniższym widoku:

Wpisywanie w polu autouzupełniania

 • Pole Strefa wysyłki korzysta z kontrolki autouzupełniania. Rozpoczęcie wpisywania pierwszej lub kilku pierwszych liter strefy spowoduje przejście do pierwszego dopasowania na liście. Użyj kontrolki autouzupełniania, gdy użytkownicy wiedzą już czego szukają i nie chcą przewijać długiej listy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie kontrolki autouzupełniania do widoku.

 • Pole Województwo korzysta z kontrolki pola kombi. Kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić pełną listę wartości. Użyj pola kombi, gdy użytkownicy muszą od razu zobaczyć wszystkie opcje dostępne na liście. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie pola kombi do widoku.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×