Dodawanie poleceń do prezentacji za pomocą przycisków akcji

Użyj przycisku Akcja, aby wykonać akcję w prezentacji, na przykład przechodząc do następnego lub określonego slajdu, uruchamiając aplikację lub odtwarzając klip wideo. Istnieją dwa podstawowe kroki konfigurowania przycisku Akcja:

 • Najpierw należy wybrać przycisk akcji z galerii Kształty.

 • Następnie przypisywana jest akcja, która występuje, gdy (podczas pokazu slajdów) klikniesz kształt lub wskażemy go myszą.

Podczas prezentowania możesz kliknąć lub wskazać przycisk akcji, aby uzyskać:

 • Przejdź do następnego slajdu, poprzedniego slajdu, pierwszego slajdu, ostatniego slajdu, ostatnio przeglądany slajd, konkretnego numeru slajdu, innego PowerPoint prezentacji lub strony internetowej.

 • Uruchamianie programu

 • Uruchamianie makra

 • Odtwarzanie klipu audio

Okno dialogowe konfigurowania przycisków akcji w programie PowerPoint

Umieść przycisk akcji na slajdzie

Przykładami wbudowanych kształtów przycisków akcji w galerii Kształty są między innymi strzałki w prawo i w lewo (powszechnie znane symbole do odtwarzania następnego, poprzedniego, pierwszego i ostatniego slajdu), służące do odtwarzania klipów wideo lub dźwiękowych.

Menu Kształty na wstążce w programie PowerPoint z wyróżnioną pozycją Przyciski akcji

 1. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Kształty,a następnie w obszarze Przyciski akcji u dołu menu kliknij kształt przycisku, który chcesz dodać.

 2. Kliknij pozycję w slajdzie, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy, aby narysować kształt przycisku.

 3. Nie otwieraj okna dialogowego i przejdź do następnej procedury.

Przypisywanie akcji

Jeśli chcesz, aby akcja pojawiała się po kliknięciu przycisku akcji,wykonaj następujące czynności na karcie Kliknięcie myszą okna dialogowego.

Jeśli chcesz, aby akcja pojawiała się, gdy przycisk akcji jest po prostu wskazywany,wykonaj poniższe czynności na karcie Wskaźnik myszy w oknie dialogowym.

 1. Aby wybrać akcję, która ma być miała miejsce po kliknięciu przycisku akcji lub przesuwania na nie wskaźnika, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję Hiperłącze do, a następnie wybierz miejsce docelowe (na przykład następny slajd, poprzedni slajd, ostatni slajd lub inną prezentację programu PowerPoint ), do którego ma zostać przejść akcja hiperlinku.

   Uwaga:  Aby utworzyć link do pliku utworzonego w innym programie, takim jak plik programu Word lub Excel, na liście Hiperłącze do kliknij pozycję Inny plik.

  • Wybierz pozycję Brak, aby użyć kształtu bez odpowiedniej akcji.

  • Wybierz pozycję Uruchom program,a następnie kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować program, który chcesz uruchomić.

  • Wybierz pozycję Uruchom makro, a następnie wybierz makro, które chcesz uruchomić.

   Ustawienia Uruchom makro są dostępne tylko wtedy, gdy prezentacja zawiera już makro i należy zapisać prezentację jako pokaz z włączoną obsługą makr programu PowerPoint. (Aby uzyskać więcej informacji na temat makr, zobacz Uruchamianie makra).

  • Jeśli kształt określony jako przycisk akcji ma wykonywać akcję, kliknij opcję Akcja obiektu, a następnie wybierz akcję, która ma być wykonywana.

   Ustawienia akcji obiektu są dostępne tylko wtedy, gdy prezentacja zawiera obiekt OLE.

  • Aby odtworzyć dźwięk, zaznacz pole wyboru Odtwórz dźwięk, a następnie wybierz dźwięk, który chcesz odtworzyć.

 2. Po zakończeniu wybierania akcji wybierz przycisk OK.

 3. Aby przetestować wybraną akcję, wybierz pozycję Pokaz slajdów >Od bieżącego slajdu, aby otworzyć prezentację w pokazie slajdów w celu kliknięcia przycisku akcji.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Obraz. Jeśli chcesz dodać grafikę SmartArt, kliknij pozycję SmartArt.

 2. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu znajdź obraz, który chcesz dodać, i kliknij przycisk Wstaw.

  Uwaga:  W przypadku grafiki SmartArt można przypisać akcje wyłącznie do tekstu wewnątrz kształtów, a nie do poszczególnych kształtów w grafice SmartArt.

 3. Kliknij dodany obraz, a następnie na karcie Wstawianie w grupie Linki kliknij pozycję Akcja.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby określić zachowanie obrazu po jego kliknięciu w widoku Pokaz slajdów, kliknij kartę Kliknięcie myszą.

  • Aby określić zachowanie obrazu po umieszczeniu na nim wskaźnika myszy w widoku Pokaz slajdów, kliknij kartę Wskazanie myszą.

 5. Aby wybrać akcję, która ma być miała miejsce po kliknięciu lub przesunąć wskaźnik na obraz, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby nie przypisywać żadnej akcji do kształtu, kliknij opcję Brak.

  • Aby utworzyć hiperlink, kliknij opcję Hiperłącze do, a następnie wybierz miejsce docelowe (na przykład następny slajd, poprzedni slajd, ostatni slajd lub inną prezentację programu PowerPoint), do którego ma prowadzić akcja hiperlinku.

  • Aby utworzyć link do pliku utworzonego za pomocą innego programu, takiego jak Microsoft Office Word lub Microsoft Office Excel, na liście Hiperłącze do kliknij pozycję Inny plik.

  • Aby uruchomić program, kliknij opcję Uruchom program, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie zlokalizuj program, który chcesz uruchomić.

  • Aby uruchomić makro, kliknij opcję Uruchom makro, a następnie wybierz makro, które chcesz uruchomić.

  • Jeśli obraz lub obiekt clipart ma wykonywać inną akcję, kliknij opcję Akcja obiektu, a następnie wybierz akcję, która ma być wykonywana.

   Uwaga: Ustawienia Akcja obiektu są dostępne tylko wtedy, gdy prezentacja zawiera obiekt OLE (Object Linking and Embedding).

  • Aby odtworzyć dźwięk, zaznacz pole wyboru Odtwórz dźwięk, a następnie wybierz dźwięk, który chcesz odtworzyć.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×