Aby zastosować różne numery stron lub formaty w różnych sekcjach, utwórz podziały stron i ustaw numer strony dla każdego z nich.

Poniżej pokazano wprowadzenie z małymi liczbami rzymskimi. Zamiast tego możesz użyć dowolnego innego formatu.

 1. Ustaw zaznaczenie między wprowadzaniem a treścią dokumentu, a następnie przejdź do pozycji Układ > Podziały > Następna strona.

  Porada: Aby wyświetlić podziały sekcji i inne znaczniki formatowania, przejdź do pozycji Narzędzia główne, a następnie wybierz pozycję Pokaż/Ukryj (¶), aby włączyć wyświetlanie znaczników formatowania.

 2. W obszarze nagłówka sekcji treści usuń zaznaczenie pola wyboru Połącz z poprzednim. Jeśli pozycja Połącz z poprzednim jest wyszarzona, upewnij się, że utworzono podział sekcji.

 3. W sekcji wprowadzenie wybierz pozycję Numer strony, a następnie wybierz lokalizację i styl. Jeśli zmiana zostanie zastosowana tylko na pierwszej stronie sekcji, upewnij się, że nie zaznaczono pozycji Inne na pierwszej stronie.

 4. Aby wybrać format lub sterować numerem początkowym, wybierz pozycję Numer strony > Formatuj numery stron.

 5. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję Format liczb, aby wybrać format numeracji dla wprowadzenia, na przykład a, b, c lub i, ii, iii..

  • W obszarze Numerowanie stron wybierz pozycję Rozpocznij od i wpisz liczbę, od której ma się zaczynać sekcja. Na przykład uruchom numerowanie ponownie na początku sekcji treści.

 6. Wybierz przycisk Zamknij nagłówek i stopkę lub kliknij dwukrotnie dowolne miejsce poza obszarem nagłówka lub stopki, aby wyjść.

Poniżej pokazano wprowadzenie z małymi liczbami rzymskimi. Zamiast tego możesz użyć dowolnego innego formatu.

 1. Ustaw zaznaczenie między wprowadzaniem a treścią dokumentu, a następnie przejdź do pozycji Układ > Podziały > Następna strona.

 2. W obszarze nagłówka sekcji treści usuń zaznaczenie pola wyboru Połącz z poprzednim. Jeśli pozycja Połącz z poprzednim jest wyszarzona, upewnij się, że utworzono podział sekcji.

  Uwaga: Łączenie nagłówków i stopek odbywa się osobno, dlatego jeśli numer strony znajduje się w nagłówku, należy wyłączyć ustawienie łączenia dla nagłówków. Jeśli znajduje się w stopce, należy wyłączyć ustawienie łączenia dla stopek.

 3. Przejdź do pozycji Nagłówek i stopka > Numer strony, a następnie kliknij pozycję Numer strony.

 4. Wybierz położenie i wyrównanie numerów stron. Jeśli numer strony ma nie być widoczny na pierwszej stronie, usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż numer na pierwszej stronie.

 5. Aby wybrać format lub sterować numerem początkowym, przejdź do pozycji Nagłówek i stopka > Numer strony > Formatuj numery stron.

 6. Jeśli chcesz zmienić styl numeracji, wybierz inny styl w pozycji Format numeracji.

 7. Aby zmienić początkowy numer strony nowo utworzonej sekcji, wybierz pozycję Rozpocznij od i wprowadź numer.

 8. Wybierz przycisk OK.

 9. Wybierz przycisk Zamknij nagłówek i stopkę lub kliknij dwukrotnie dowolne miejsce poza obszarami nagłówka lub stopki, aby wyjść.

Aby uzyskać więcej informacji na temat numerów stron, zobacz Numerowanie stron w programie Word.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×