Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów w programie OneNote

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób z wadami wzroku lub zaburzeniami poznawczymi, które korzystają z programu czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator Microsoft, JAWS lub NVDA z produktami Microsoft 365. Ten artykuł jest częścią zestawu zawartości pomocy technicznej dotyczącej czytnika zawartości ekranu platformy Microsoft 365, w którym można znaleźć więcej informacji o ułatwieniach dostępu w naszych aplikacjach. Aby uzyskać ogólną pomoc, odwiedź stronę główną Pomocy technicznej firmy Microsoft.

W programie OneNote 2016 można przy użyciu klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, dodawać tekst alternatywny do obrazów i dodawać do notatek ułatwienia dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby uzyskać skróty klawiaturowe, przejdź do skrótów klawiaturowych w programie OneNote.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Aby udostępnić opisy zawartości wizualnej w notatkach programu OneNote, możesz dodać tekst alternatywny do wstawionych zdjęć i obrazów. Opisy te mogą udostępniać istotny kontekst dla osób, które mogą mieć problemy z odczytaniem lub zrozumieniem tej zawartości.

 1. Na stronie programu OneNote zaznacz obraz, do którego chcesz dodać tekst alternatywny. Aby wybrać obraz, używaj klawisza Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż zostanie ogłoszona odpowiednie zdjęcie. W programie OneNote informacje o obrazach są odczytywane w ten sposób: „<nazwa pliku>, obraz”. W czytniku JAWS usłyszysz: „<nazwa pliku>, grafika”.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Tekst alternatywny”, i naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Tekst alternatywny, a fokus zostanie umieszczony na polu tekstowym Tytuł.

 3. Wpisz tytuł tekstu alternatywnego dla obrazu. Tekst alternatywny powinien opisywać akcję lub przeznaczenie obrazu, nie jego wygląd.

 4. Aby przejść do pola tekstowego Opis, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „Opis”. Wpisz opis obrazu.

 5. Po wpisaniu tytułu i opisu naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „OK, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Okno dialogowe Tekst alternatywny zostanie zamknięte i fokus zostanie przeniesiony z powrotem do strony.

Zobacz też

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W aplikacji OneNote dla systemu iOS można przy użyciu funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, dodawać tekst alternatywny do obrazów i dodawać do notatek ułatwienia dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Aby udostępnić opisy zawartości wizualnej w notatkach programu OneNote, możesz dodać tekst alternatywny do wstawionych zdjęć i obrazów. Opisy te mogą udostępniać istotny kontekst dla osób, które mogą mieć problemy z odczytaniem lub zrozumieniem tej zawartości.

 1. Na stronie programu OneNote zaznacz obraz, do którego chcesz dodać tekst alternatywny. Aby wybrać obraz, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż zostanie odczytana nazwa odpowiedniego obrazu. Funkcja VoiceOver informuje o obrazach w ten sposób: „<nazwa pliku>, obraz”.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz: „Pokaż więcej elementów, element menu”.

 3. Aby otworzyć menu Tekst alternatywny, naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Tekst alternatywny”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Tekst alternatywny.

 4. Aby dodać tekst alternatywny, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Kafelek, <nazwa pliku>, pole tekstowe”, naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz tytuł tekstu alternatywnego obrazu za pomocą klawiatury ekranowej. Tekst alternatywny powinien opisywać akcję lub przeznaczenie obrazu, nie jego wygląd.

  Uwaga: Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz element klawiatury. Klawiaturę możesz też znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja VoiceOver odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby dodać opis do obrazu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Opis, pole tekstowe”, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz opis za pomocą klawiatury ekranowej.

 6. Po wpisaniu tytułu i opisu szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Gotowe, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Menu Tekst alternatywny zostanie zamknięte i fokus zostanie przeniesiony z powrotem do strony.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W aplikacji OneNote dla systemu Android można przy użyciu funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android, dodawać tekst alternatywny do obrazów i dodawać do notatek ułatwienia dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Przed uruchomieniem aplikacji OneNote dla systemu Android upewnij się, że funkcja TalkBack jest włączona.

Aby udostępnić opisy zawartości wizualnej w notatkach programu OneNote, możesz dodać tekst alternatywny do wstawionych zdjęć i obrazów. Opisy te mogą udostępniać istotny kontekst dla osób, które mogą mieć problemy z odczytaniem lub zrozumieniem tej zawartości.

 1. Na stronie programu OneNote zaznacz obraz, do którego chcesz dodać tekst alternatywny. Aby wybrać obraz, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż zostanie odczytana nazwa odpowiedniego obrazu. Funkcja TalkBack informuje o obrazach w ten sposób: „Zaznaczono, <nazwa pliku>, obraz”.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj ekran. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz: „Otwórz”.

 3. Aby otworzyć okno dialogowe Tekst alternatywny, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Więcej opcji, przycisk”, naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Tekst alternatywny, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno dialogowe Tekst alternatywny z fokusem w polu tekstowym Tytuł i usłyszysz: "Tekst alternatywny, edytowanie, <nazwa pliku>".

 4. Wpisz tytuł tekstu alternatywnego dla obrazu za pomocą klawiatury ekranowej. Tekst alternatywny powinien opisywać akcję lub przeznaczenie obrazu, nie jego wygląd.

  Uwaga: Klawiaturę możesz też znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja TalkBack odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec po dotarciu do odpowiedniego elementu. W zależności od ustawień urządzenia wstawienie znaku może wymagać dwukrotnego naciśnięcia ekranu.

 5. Aby dodać opis do obrazu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Opis, pole edycji”, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz opis za pomocą klawiatury ekranowej.

 6. Po wpisaniu tytułu i opisu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Gotowe, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Okno dialogowe Tekst alternatywny zostanie zamknięte i fokus zostanie przeniesiony z powrotem do strony.

Zobacz też

Czytanie stron w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W programie OneNote dla systemu Windows 10 można przy użyciu Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, dodawać tekst alternatywny do obrazów i dodawać do notatek ułatwienia dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Aby udostępnić opisy zawartości wizualnej w notatkach programu OneNote, możesz dodać tekst alternatywny do wstawionych zdjęć i obrazów. Opisy te mogą udostępniać istotny kontekst dla osób, które mogą mieć problemy z odczytaniem lub zrozumieniem tej zawartości.

 1. Na stronie programu OneNote zaznacz obraz, do którego chcesz dodać tekst alternatywny. Aby wybrać obraz, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż zostanie odczytana nazwa odpowiedniego obrazu. Narrator informuje o obrazach w ten sposób: „<nazwa pliku>, obraz”.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz: "Menu kontekstowe, menu podręczne".

 3. Aby otworzyć okno dialogowe Tekst alternatywny, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Obraz, przycisk", naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Tekst alternatywny, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno dialogowe Tekst alternatywny.

 4. Aby dodać tekst alternatywny, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Tytuł, edytowalny tekst, <nazwa pliku>”, naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz tytuł tekstu alternatywnego obrazu za pomocą klawiatury ekranowej. Tekst alternatywny powinien opisywać akcję lub przeznaczenie obrazu, nie jego wygląd.

  Uwaga: Klawiaturę możesz też znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu Narrator odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, po przejściu do niego unieś palec, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran w celu wstawienia znaku.

 5. Aby dodać opis do obrazu, przeciągaj palcem w górnej połowie ekranu, aż usłyszysz nazwę elementu, i szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Opis, edytowalny tekst”, naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie wpisz opis za pomocą klawiatury ekranowej.

 6. Po wpisaniu opisu przeciągaj palcem w górnej połowie ekranu, aż usłyszysz nazwę elementu, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Gotowe, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Okno dialogowe Tekst alternatywny zostanie zamknięte i fokus zostanie przeniesiony z powrotem do strony.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za OneNote dla sieci Web Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu Windows, można dodawać tekst alternatywny do obrazów i dodawać do notatek ułatwienia dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby uzyskać skróty klawiaturowe, przejdź do skrótów klawiaturowych w programie OneNote.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania OneNote dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze OneNote dla sieci Web w przeglądarce internetowej skróty klawiaturowe są inne niż w programie dla komputerów stacjonarnych. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), dotyczą przeglądarki internetowej, a nie OneNote dla sieci Web.

Aby udostępnić opisy zawartości wizualnej w notatkach programu OneNote, możesz dodać tekst alternatywny do wstawionych zdjęć i obrazów. Opisy te mogą udostępniać istotny kontekst dla osób, które mogą mieć problemy z odczytaniem lub zrozumieniem tej zawartości.

 1. Na stronie programu OneNote wybierz obraz, do którego chcesz dodać tekst alternatywny. Aby wybrać obraz, używaj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół do momentu ogłoszenia obrazu. Narrator informuje o obrazach w ten sposób: "<nazwę>, Obraz".

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij klawisze Shift+F10. Usłyszysz: "Wytnij, element menu". Następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Edytuj tekst alternatywny, Element menu", a następnie naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Tekst alternatywny.

 3. Wpisz tekst alternatywny dla obrazu. Tekst alternatywny powinien opisywać akcję lub przeznaczenie obrazu, nie jego wygląd.

 4. Gdy skończysz, naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe Tekst alternatywny zostanie zamknięte i fokus zostanie przeniesiony z powrotem do strony.

Zobacz też

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×