Dodawanie tekstu i tabel do strony za pomocą składnika Web Part tekstu

Dodawanie tekstu i tabel do strony za pomocą składnika Web Part tekstu

Podczas dodawania strony Modern do witrynymożna dodawać i dostosowywać składniki Web Part, które są blokami konstrukcyjnymi strony.

Uwaga: Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo do organizacji, które zostały włączone do programu udostępniania docelowego. Oznacza to, że ta funkcja może nie być widoczna lub może działać inaczej niż opisana w artykułach pomocy.

Użyj składnika Web Part tekstu, aby dodać akapity do strony. Dostępne są opcje formatowania, takie jak style, punktory, wcięcia, wyróżnianie i linki.

Aby użyć składnika Web Part tekstu:

 1. Na stronie Umieść wskaźnik myszy powyżej lub poniżej istniejącego składnika Web Part, aby wyświetlić linię z zakreślonym znakiem Plus, takjak poniżej:

  Znak plus umożliwiający dodawanie składników Web Part do strony

 2. Kliknij pozycję + , a następnie wybierz pozycję tekst z listy składników Web Part.

 3. Kliknij w polu, a zostanie wyświetlony pasek narzędzi Formatowanie.

  Składnik Web Part tekstu
 4. Wprowadź tekst i sformatuj go za pomocą paska narzędzi Formatowanie. Aby otworzyć lub zamknąć okienko Formatowanie tekstu i tabeli , kliknij wielokropek (...) po prawej stronie na pasku narzędzi.

  Otwieranie strony formatowanie tekstu i tabeli

  W okienku Formatowanie tekstu i tabeli możesz wykonać wszystko, co można zrobić na pasku narzędzi, a także:

  • Cofanie i ponowne wykonywanie zmian

  • Wyczyść formatowanie tekstu w zaznaczonym tekście

  • Wybierz spośród 10 dostępnych rozmiarów czcionek

  • Zmienianie koloru czcionki przy użyciu kolorów standardowych lub motywu (kolory motywu zmieniają się w celu odzwierciedlenia motywu witryny)

  • Kolor wyróżnienia DD

  • Użyj s trikethrough

  • Używanie indeksu dolnego i górnego

  • Ndent tekst

  • Wstawię tabelę i wybierz pozycję Style tabeli i wyrównanie

Wstawienie hiperlinku

Istnieją dwa sposoby dodawania hiperlinku. Jednym ze sposobów jest użycie polecenia hiperlink na pasku narzędzi, a inny sposób polega na wpisaniu go bezpośrednio w składniku Web Part.

 • Korzystanie z polecenia hiperlink

  1. Kliknij pozycję hiperlink Hiperlink na pasku narzędzi lub w okienku Formatowanie tekstu i tabeli albo użyj klawiszy CTRL + K. Jeśli przed kliknięciem wybrano wyraz, jest ono używane jako słowo kluczowe do wyszukiwania stron.

   Okno dialogowe Wstawianie łącza
  2. W oknie dialogowym Wstawianie łącza wpisz adres linku w polu adres oraz tekst, który chcesz połączyć, w polu tekst do wyświetlenia .

   Opcjonalnie, jeśli chcesz utworzyć link do strony w witrynie, możesz wyszukać go za pomocą pola wyszukiwania , a następnie zaznaczyć stronę na liście wyników.

  3. Gdy skończysz, kliknij przycisk Zapisz.

 • Wpisywanie bezpośrednio w składniku Web Part

  Wpisz [[ w składniku Web Part tekstu, w którym chcesz umieścić łącze, a będziesz mieć możliwość wyboru z listy stron w witrynie. Możesz też wprowadzić link, nie używając listy rozwijanej, wpisując [[imię i nazwisko linku | URL]].

Kotwice strony

Kotwice stron (nazywane również zakładkami) są automatycznie dodawane do stylów nagłówek 1 w składniku Web Part tekstowych na stronie. Po opublikowaniu strony i umieszczeniu wskaźnika myszy na nagłówku 1 w składniku Web Part tekst zostanie wyświetlony symbol linku wskazujący zakotwiczenie strony.

Przykład linku kotwicy strony

Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy kotwicę strony i wybrać polecenie "Kopiuj link" z menu kontekstowego przeglądarki sieci Web, aby skopiować lokalizację kotwicy strony do użycia poza stronami SharePoint. Gdy zakotwiczenie strony znajduje się w schowku, można je wkleić do wiadomości e-mail, wiadomości błyskawicznych lub innych elementów. 

Po dodaniu hiperłącza do strony możesz przejść do nagłówka 1 w dowolnym składniku Web Part tekstu, dołączając symbol krzyżyka (#) i tekst nagłówka 1, do którego chcesz przejść na końcu łącza, tak jak w poniższym przykładzie:

Przykład łącza z zakładką

Wstawianie tabeli

 1. Kliknij przycisk Wstaw tabelę w okienku formatowanie tekstu i tabeli. Zostanie wstawiona prosta tabela z 3 kolumnami i 3 wiersze.

  Tekst w tabeli można formatować za pomocą narzędzi do formatowania tekstu dostępnych na pasku narzędzi lub w okienku formatowanie tekstu i tabeli.

  Opcje wstawiania tabeli

  Wybieranie stylu tabeli

  W SharePoint (ale nie SharePoint Server 2019 ) można wybrać prosty styl tabeli lub styl tabeli z motywem. Style tabeli z motywami (pokazane w drugim wierszu) odzwierciedlają kolor motywu stosowany w witrynie. Od lewej do prawej Style tabeli są następujące:

  • Zwykły

  • Nagłówek delikatny (nagłówek ma dolną krawędź)

  • Nagłówek (wiersz nagłówka ma pełny kolor i odwróconą czcionkę)

  • Wiersze naprzemienne (wiersz nagłówka ma pełny kolor i odwróconą czcionkę), a wiersze naprzemienne są cieniowane

  • Nagłówek kolumny (wiersz nagłówka zawiera pełny kolor i odwróconą czcionkę, pierwsza kolumna i wiersze naprzemienne są cieniowane)

  Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn

  Dodaj lub Usuń wiersze lub kolumny albo Usuń całą tabelę, klikając odpowiednie przyciski w okienku formatowanie tekstu i tabeli. Za pomocą klawisza Tab możesz również nawigować wewnątrz tabeli i dodawać wiersze. W obszarze od lewej do prawej dostępne są następujące opcje:

  • Wstawianie wiersza powyżej

  • Wstawianie wiersza poniżej

  • Wstawianie kolumny z lewej strony

  • Wstawianie kolumny po prawej stronie

  • Usuwanie zaznaczonego wiersza

  • Usuwanie zaznaczonej kolumny

  • Usuwanie całej tabeli

  Ustawianie wyrównania tabeli

  W SharePoint (ale nie SharePoint Server 2019 ) można używać przycisków wyrównania tabeli w celu pozycjonowania całej tabeli w obszarze składnika Web Part. Tabelę można wyrównać do lewej, do środka lub do prawej.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×