Dodawanie tekstu, tabel i obrazów do strony za pomocą składników Web Part Tekstu

Po dodaniu nowoczesnej strony do witrynymożesz dodawać i dostosowywać składników Web Part,które są blokami konstrukcyjnmi strony.

Uwaga: Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo w organizacjach, które wybrały opcję programu wydań kierowanego. Oznacza to, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może działać inaczej niż opisano w artykułach Pomocy.

Za pomocą składników Web Part Tekst dodaj akapity do strony. Dostępne są opcje formatowania, takie jak style, punktory, wcięcia, wyróżnienia i linki. Można również wklejać obrazy w tekście.

Aby użyć składników Web Part Tekst:

 1. Na stronie umieść wskaźnik myszy powyżej lub poniżej istniejącego składników Web Part, aby wyświetlić linię ze w kółkiem +w ten sposób:

  Znak plus umożliwiający dodawanie składników Web Part do strony

 2. Kliknij przycisk +, a następnie wybierz pozycję Tekst z listy składników Web Part.

 3. Kliknij wewnątrz pola, aby wyświetlić pasek narzędzi formatowania.

  Text Web Part
 4. Wprowadź tekst i sformatuj go przy użyciu paska narzędzi formatowania. Aby otworzyć lub zamknąć okienko formatowania tekstu i tabeli, kliknij wielokropek (...) po prawej stronie paska narzędzi.

  Otwieranie strony formatowania tekstu i tabeli

  W okienku Formatowanie tekstu i tabeli możesz zrobić wszystko, co robisz na pasku narzędzi oraz:

  • Cofanie i ponowne redokowanie zmian

  • Wyczyszczenie formatowania z zaznaczonego tekstu

  • Do wyboru jest 10 dostępnych rozmiarów czcionek

  • Zmienianie koloru czcionki przy użyciu kolorów standardowych lub kolorów motywu (kolory motywu zmieniają się w celu odzwierciedlenia motywu witryny)

  • Dodawanie koloru wyróżnienia

  • Użyj przekreślenia

  • Używanie indeksu dolnego i górnego

  • Zwiększanie wcięcia tekstu

  • Wstawianie tabeli i wybieranie stylów i wyrównania tabeli

Uwaga: Wysokość linii jest stała i została zaprojektowana w celu ułatwienia czytelności i czytelności. Rozmiar czcionki wynosi 140%. Po zakończeniu wiersza możesz nacisnąć klawisz Enter, aby utworzyć nowy akapit, a odstępy między akapitami będą równe wysokości jednego wiersza. Wyjątkiem są odstępy po nagłówkach, czyli 12 pikseli.

Dodawanie obrazu

Obraz można dodać do tekstu w tekście, kopiując obraz i wklejając go do składników Web Part Tekst w miejscu, w którym znajduje się kursor. Następnie zaznacz obraz w obrębie składników Web Part i użyj paska narzędzi w lewym górnym rogu obrazu, aby edytować obraz, przenieść go lub wyrównać do lewej, do prawej lub do środka. Możesz zmienić rozmiar obrazu, zaznaczając uchwyty w każdym z jego rogiem.

Przykładowy obraz w tekście w składników Web Part tekstu

Uwaga: W celu wyjustowania obrazu do lewej lub prawej strony upewnij się, że szerokość obrazu jest większa niż 50% szerokości kolumny, aby uzyskać najlepsze wyniki. Jeśli szerokość obrazu jest mniejsza niż 50%, po obu stronach obrazu będzie wyświetlony odstęp i może on nie wyglądać tak, jakby był wyzrówny z lewej lub prawej strony.

Wstawianie hiperlinku

Istnieją dwa sposoby dodawania hiperlinku. Jednym ze sposobów jest użycie polecenia Hiperlink na pasku narzędzi, a innym sposobem jest wpisywanie bezpośrednio w składników Web Part.

 • Używanie polecenia Hiperlink

  1. Kliknij pozycję Hiperlink na pasku narzędzi lub w okienku formatowanie tekstu i tabeli albo użyj klawiszy CTRL+K. Jeśli zaznaczysz wyraz przed kliknięciem, zostanie on użyty jako słowo kluczowe do wyszukiwania stron.

   Okno dialogowe Wstawianie linku
  2. W oknie dialogowym Wstawianie linku w polu Adres wpisz adres linku i tekst, do którego ma zostać link linku, w polu Tekst do wyświetlenia.

   Opcjonalnie, jeśli chcesz utworzyć link do strony w witrynie, możesz ją wyszukać za pomocą pola Wyszukaj, a następnie wybrać stronę na liście wyników.

  3. Po kliknięciu przycisku Zapisz.

 • Wpisywanie bezpośrednio w składników Web Part

  Wpisz tekst [[ w obszarze składników Web Part Tekst, w którym ma się pojawić link, aby móc wybierać strony z listy stron w witrynie. Możesz też wprowadzić link bez korzystania z listy rozwijanej, wpisując [[nazwę linku | ADRES URL]].

Kotwice stron

Kotwice stron (nazywane także zakładkami) są automatycznie dodawane do stylów Nagłówek 1 w częściach Web Part tekstu na stronie. Po opublikowaniu strony i umieszczeniu wskaźnika myszy na nagłówku 1 w składników Web Part tekstu zostanie wyświetlony symbol linku wskazujący kotwicę strony.

Przykład linku zakotwiczenia strony

Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy kotwicę strony i wybrać polecenie "kopiuj link" z menu kontekstowego przeglądarki sieci Web, aby skopiować lokalizację zakotwiczenia strony do użytku poza SharePoint stronami. Po zakotwiczenia strony w schowku można je wklejać do wiadomości e-mail, wiadomości błyskawicznych lub innych elementów tego typu. 

Po dodaniu hiperlinku do strony możesz przejść do nagłówka Nagłówek 1 w dowolnym części Web Part tekstu, dołączając symbol funta (#) i tekst nagłówka 1, do którego chcesz przejść na końcu linku, jak w poniższym przykładzie:

Przykład linku z zakładką

Wstawianie tabeli

 1. Kliknij przycisk Wstaw tabelę w okienku Formatowanie tekstu i tabeli. Zostanie wstawiona prosta tabela o 3 kolumnach i 3 wierszach.

  Tekst w tabeli można sformatować za pomocą narzędzi do formatowania tekstu dostępnych na pasku narzędzi lub w okienku formatowanie tekstu i tabeli.

  Opcje wstawiania tabeli

  Wybieranie stylu tabeli

  W SharePoint (ale nie w SharePoint Server 2019 ) możesz wybrać prosty styl tabeli lub styl tabeli z tematem. Style tabeli z motywami (pokazane w drugim wierszu) odzwierciedlają kolor motywu używany w witrynie. Od lewej do prawej strony style tabeli to:

  • Zwykły

  • Subtelny nagłówek (nagłówek ma dolne obramowanie)

  • Nagłówek (wiersz nagłówka ma pełny kolor i odwrotną czcionkę)

  • Wiersze naprzemienne (wiersz nagłówka ma pełny kolor i odwrotną czcionkę, a wiersze naprzemienne są cieniowane)

  • Nagłówek kolumny (wiersz nagłówka ma pełny kolor i odwrotną czcionkę, pierwsza kolumna i wiersze naprzemiennych są cieniowane)

  Wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn

  Dodaj lub usuń wiersze bądź kolumny albo usuń całą tabelę, klikając odpowiednie przyciski w okienku formatowanie tekstu i tabeli. Możesz również użyć klawisza Tab, aby poruszać się po tabeli i dodać wiersze. Od lewej do prawej strony dostępne są następujące opcje:

  • Wstawianie wiersza powyżej

  • Wstawianie wiersza poniżej

  • Wstawianie kolumny z lewej strony

  • Wstawianie kolumny z prawej strony

  • Usuwanie zaznaczonego wiersza

  • Usunięcie zaznaczonej kolumny

  • Usuwanie całej tabeli

  Ustawianie wyrównania tabeli

  W SharePoint (ale nie w SharePoint Server 2019 ), możesz użyć przycisków wyrównania tabeli, aby umieścić całą tabelę w obszarze składników Web Part. Tabelę można wyrównać do lewej, do środka lub do prawej.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×