Dodawanie użytkowników do witryny Centrum wyszukiwania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby użytkownicy mogli korzystać z witryny Centrum wyszukiwania, należy określić użytkowników i grupy, które mogą uzyskiwać dostęp do tej witryny. Po udzieleniu uprawnienia do witryny Centrum wyszukiwania użytkownicy i grupy mogą wyświetlać wyniki wyszukiwania standardowego i federacyjnego przeprowadzonego w zawartości, do której wyświetlania są uprawnieni. Użytkownicy, którzy właśnie otrzymali uprawnienia do wyświetlania wyników zawartości witryny, mogą ich nie widzieć do momentu zakończenia następnego przeszukiwania.

Gdy z czasem nowe osoby przyłączają się do organizacji, będzie niezbędne dodanie ich do listy uprawnień. Należy rozważyć programistyczne zautomatyzowanie tego procesu w celu zagwarantowania, że każda osoba w organizacji ma dostęp do witryny cały czas.

Co chcesz zrobić?

Udzielanie użytkownikom dostępu do witryny Centrum wyszukiwania

W celu zarządzania dostępem do witryny Centrum wyszukiwania zaleca się, gdy tylko jest to możliwe, używanie grup programu SharePoint. Użytkowników można dodawać do jednego lub większej liczby poziomów uprawnień opartych na grupach dostępnych w witrynie Centrum wyszukiwania. Można także utworzyć nową grupę o niestandardowym poziomie uprawnień. Jeśli zachodzi potrzeba dodania lub obsługi dużej liczby użytkowników, można zaoszczędzić czas, programistycznie automatyzując te procesy.

  1. W witrynie Centrum wyszukiwania kliknij menu Akcje witryny, a następnie kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Osoby i grupy.

  3. Na stronie Osoby i grupy na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Grupy, aby wyświetlić wszystkie istniejące grupy i ich opisy.

  4. W obszarze Grupy kliknij nazwę grupy, do której chcesz dodać użytkowników.

  5. Na pasku menu kliknij strzałkę obok przycisku Nowy, a następnie kliknij pozycję Dodaj użytkowników.

  6. W polu Użytkownicy/grupy wpisz nazwę użytkownika, którego chcesz dodać. Aby dodać wielu użytkowników, wpisz ich nazwy oddzielone średnikami.

    Uwaga: Jeśli serwer jest skonfigurowany do uwierzytelniania na podstawie domeny, możesz umieścić nazwę domeny przed każdym nazwa użytkownika lub alias w formacie DOMENA\alias. Kliknij ikonę Sprawdź nazwy, aby upewnić się, że każda nazwa na liście jest rozwiązany.

Uwaga: Poszczególni użytkownicy i poszczególne grupy mogą mieć różne poziomy uprawnień do różnych zabezpieczonych obiektów. Można na przykład różnym użytkownikom i grupom przydzielać różne poziomy uprawnień do określonych witryn, list, bibliotek, folderów na listach lub w bibliotekach, elementów list oraz dokumentów.

Początek strony

Więcej informacji o użytkownikach, grupach i uprawnieniach

Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania użytkownikami i grupami w Microsoft SharePoint Server 2010, zobacz "Kontrola dostępu użytkowników i uprawnień" w pomocy dotyczącej SharePoint Server 2010. Aby uzyskać więcej informacji na temat filmowych automatyzowania dodajesz użytkowników Znajdź więcej informacji w Centrum deweloperów programu Windows SharePoint Services w witrynie MSDN.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×