Dodawanie widoku arkusza danych w aplikacji programu Access

Ważne    Firma Microsoft nie zaleca już tworzenia aplikacji internetowych programu Access ani używania ich w programie SharePoint. Jako alternatywę rozważ tworzenie rozwiązań biznesowych bez użycia kodu dla sieci Web i urządzeń przenośnych za pomocą usługi Microsoft Power Apps.

Widok arkusza danych w aplikacjach sieci Web programu Access jest dobrym rozwiązaniem, gdy zależy Ci na przedstawieniu danych w postaci kolumn i wierszy, podobnie jak w formacie arkusza kalkulacyjnego.

Dane tabeli wyświetlone w widoku arkusza danych

Uwaga: Ten artykuł nie dotyczy baz danych programu Access dla komputerów stacjonarnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat formularzy i nawigacji w bazach danych dla komputerów stacjonarnych, zobacz Tworzenie formularza programu Access.

Gdy tworzysz nową tabelę w aplikacji sieci Web programu Access, program Access automatycznie tworzy widok arkusza danych, który możesz dostosować. Możesz również dodać kolejne widoki arkusza danych. W tym celu zrób tak:

  1. Kliknij przycisk Dodaj nowy widok (znak plus) po prawej stronie selektora widoku.

  2. W polu Dodaj nowy widok wpisz nazwę widoku, a z listy Typ widokuwybierz pozycję Arkusz danych.

    Dodawanie kolejnego widoku arkusza danych do tabeli

Jeśli chcesz zmienić nazwę widoku arkusza danych albo skopiować lub zmienić bądź usunąć ten widok, kliknij przycisk Ustawienia/akcje, aby wyświetlić listę dostępnych opcji. Aby zmodyfikować układ arkusza danych, kliknij pozycję Edytuj na tej liście.

Edytowanie właściwości arkusza danych dla aplikacji

Widok można dostosować, dodając istniejące pola lub nawet modyfikując istniejące kontrolki przez:

Dowiedz się więcej na temat dostosowywania widoku za pomocą makra interfejsu użytkownika.

Aby wyświetlić arkusz danych w sieci Web lub użyć go, kliknij pozycję Uruchom aplikację i otwórz nowy widok arkusza danych w przeglądarce.

Zapisywanie aplikacji i uruchamianie jej w widoku przeglądarki

Zobacz, jak można filtrować i znajdować odpowiednie dane w aplikacji sieci Web programu Access przy użyciu innych widoków.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×