Niemal każde zadanie lub widok zasobów zawiera wskaźniki mające oddzielną kolumnę po lewej stronie ekranu — jest to jedyna kolumna z obrazem Ikona kolumny Wskaźniki zamiast tytułu. Jeśli nie widzisz tej kolumny, spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny z prawej strony miejsca, w którym chcesz wstawić kolumnę Wskaźniki.

 2. Kliknij polecenie Wstaw kolumnę, a następnie kliknij pozycję Wskaźniki.

Porada:  Jeśli nie masz pewności, co oznacza wskaźnik, możesz na nim najechać. Pojawi się okno z wyjaśnieniem.

Aby uzyskać bardziej techniczny wgląd w tematykę wskaźników i poznać ich listę, zobacz Wskaźniki, pola.

Zmiana lub usuwanie wskaźników

Pamiętaj, że wskaźniki służą jedynie do wyświetlania stanu, a nie do sterowania nim. Wskaźników nie można zmieniać bezpośrednio w kolumnie Wskaźniki.

Jeśli wskaźnik wydaje Ci się nieprawidłowy, poszukaj przyczyny leżącej u podstaw tego stanu. Jeśli na przykład wskaźnik ukończenia Wskaźnik Zadanie wykonane jest wyświetlony obok zadania, o którym wiesz, że nie zostało jeszcze ukończone, sprawdź, czy zadanie nie zostało omyłkowo zaznaczone jako wykonane w 100%.

Jeśli nie chcesz, aby wskaźniki były widoczne, możesz ukryć tę kolumnę. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i kliknij polecenie: kliknij Ukryj kolumnę.

Tworzenie wskaźników niestandardowych

Po dodaniu do projektu pól niestandardowych możesz wybrać wskaźniki dla różnych wartości w tych polach. Na przykład możesz utworzyć pole Postęp zawierające różne obrazy dla zadań realizowanych zgodnie z planem, opóźnionych względem harmonogramu i zablokowanych:

Aby utworzyć pole niestandardowe:

 1. Kliknij pozycję Projekt > Pola niestandardowe.

  Polecenie Pola niestandardowe na karcie Projekt

 2. Wybierz nieużywane pole tekstowe i kliknij pozycję Zmień nazwę.

 3. Wpisz etykietę Postęp (lub dowolną inną) i kliknij przycisk OK.

  Obraz okna dialogowego Pola niestandardowe

 4. W obszarze Atrybuty niestandardowe kliknij pozycję Odnośnik.

 5. W tabeli dodaj wartości, które chcesz dodać. W naszym przykładzie wpisz Zgodnie z planem, W ramach harmonogramui Zablokowane.

 6. Zaznacz pole wyboru Użyj wartości z tabeli jako domyślnego wpisu w polu.

 7. Kliknij pierwszą wartość (Zgodnie z planem), kliknij pozycję Ustaw domyślną, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  Obraz okna dialogowego Edytowanie tabeli odnośników

Aby wybrać wskaźniki:

 1. Po powrocie do okna dialogowego Pola niestandardowe w sekcji Wyświetlane wartości kliknij pozycję Wskaźniki graficzne.

 2. W kolumnie Test dla 'Postęp' wybierz pozycję równa się.

 3. W kolumnie Wartości dodaj nazwę wartości ustawioną wcześniej (Zgodnie z planem, Opóźnienie względem harmonogramu i Zablokowane).

 4. W kolumnie Obraz dodaj obraz dla każdej wartości. Będzie on pełnił rolę wskaźnika wyświetlanego w planie projektu. Jeśli uśmiechnięte buźki widoczne na poniższym rysunku nie przypadły Ci do gustu, masz mnóstwo innych możliwości.

 5. Kliknij przycisk OK dwa razy, aby powrócić do wykresu Gantta.

Obraz okna dialogowego Wskaźniki graficzne

Aby dodać pole niestandardowe do wykresu Gantta:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny z prawej strony miejsca, w którym chcesz wstawić niestandardową kolumnę Postęp.

 2. Kliknij polecenie Wstaw kolumnę, a następnie wybierz z listy pozycję Postęp.

 3. Wybierz stan postępu każdego zadania.

  Niestandardowe wskaźniki postępu na wykresie Gantta

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×