Dodawanie wypełnienia gradientowego do kształtu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zaktualizowane ostatniej 2014-10-23

Wypełnienie gradientowe można stosować do kształtów, pól tekstowych, a także grafik SmartArt w programach Excel, PowerPoint i Word. Wypełnienie gradientowe to wypełnienie kształtu charakteryzujące się stopniową zmianą koloru na powierzchni kształtu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodać kształt zobacz Dodawanie, zmienianie lub usuwanie kształtów.

W tym artykule

Omówienie gradientem

Stosowanie prostej gradient do kształtu

Zastosować wbudowany gradient do kształtu

Tworzenie niestandardowego wypełnienia gradientowego do kształtu

Omówienie wypełnień gradientowych

Wypełnianie gradientowe polega na stopniowym mieszaniu ze sobą dwóch lub większej liczby kolorów wypełnienia.

Diagram przedstawiający kształt z wypełnieniem gradientowym oraz trzy kolory, które tworzą gradient

Który stopniowo zmienia się między trzy kolory wypełnienia kształtu

Gradient może stanowić prostą zmianę bieżącego odcienia koloru wypełnienia kształtu na jaśniejszy lub ciemniejszy, tak jak w powyższym przykładzie. Można też wybrać jedno z wielu wbudowanych wypełnień gradientowych albo utworzyć własne, niestandardowe wypełnienie.

Przykład wbudowanego wypełnienia gradientowego

Przykład wbudowanego wypełnienie gradientowe Horyzont

Przykład gradientu niestandardowego

Przykład niestandardowe wypełnienie gradientowe

Stosowanie prostego gradientu do kształtu

 1. Zaznacz kształt, do którego chcesz zastosować wypełnienie gradientowe.

  Uwaga: Poniższe czynności sprawdzają się najlepiej w przypadku, gdy kształt ma już odpowiednie wypełnienie pełnym kolorem.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij pozycję Wypełnienie kształtu, wskaż pozycję Gradient, a następnie wybierz odpowiedni gradient.

  Karta Formatowanie na wstążce programu PowerPoint 2010

  Jeśli karty Narzędzia do rysowania i Formatowanie nie są widoczne, należy upewnić się, że został zaznaczony kształt. W celu otwarcia karty Formatowanie konieczne może być dwukrotne kliknięcie kształtu.

  Gradienty dostępne za pośrednictwem menu Wypełnienie kształtu

Stosowanie wbudowanego gradientu do kształtu

 1. Zaznacz kształt, do którego chcesz zastosować wypełnienie gradientowe.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij pozycję Wypełnienie kształtu, wskaż pozycję Gradient, a następnie wybierz pozycję Więcej gradientów.

  Karta Formatowanie na wstążce programu PowerPoint 2010

  Jeśli karty Narzędzia do rysowania i Formatowanie nie są widoczne, należy upewnić się, że został zaznaczony kształt. W celu otwarcia karty Formatowanie konieczne może być dwukrotne kliknięcie kształtu.

  Gradienty dostępne za pośrednictwem menu Wypełnienie kształtu

 3. W oknie dialogowym Formatowanie kształtu na karcie Wypełnienie zaznacz pole wyboru Wypełnienie gradientowe.

  Wypełnienie gradientowe w oknie dialogowym Formatowanie kształtu

 4. Na liście Wstępnie ustawione kolory wybierz odpowiedni gradient.

Tworzenie niestandardowego wypełnienia gradientowego dla kształtu

 1. Zaznacz kształt, do którego chcesz zastosować wypełnienie gradientowe.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij pozycję Wypełnienie kształtu, wskaż pozycję Gradient, a następnie wybierz pozycję Więcej gradientów.

  Karta Formatowanie na wstążce programu PowerPoint 2010

  Jeśli karty Narzędzia do rysowania i Formatowanie nie są widoczne, należy upewnić się, że został zaznaczony kształt. W celu otwarcia karty Formatowanie konieczne może być dwukrotne kliknięcie kształtu.

  Gradienty dostępne za pośrednictwem menu Wypełnienie kształtu

 3. W oknie dialogowym Formatowanie kształtu na karcie Wypełnienie zaznacz pole wyboru Wypełnienie gradientowe.

  Wypełnienie gradientowe w oknie dialogowym Formatowanie kształtu

 4. Z listy Typ wybierz odpowiedni typ gradientu.

 5. Na liście Kierunek wybierz odpowiedni kierunek gradientu.

 6. W obszarze stopnie gradientu kliknij stopnie gradientu Dodaj Przycisk Dodaj stopień gradientu lub Usuń stopnie gradientu Przycisk Usuń stopnie gradientu do momentu zatrzymania dla każdego koloru, który ma w Twojej wypełnienie gradientowe.

  Uwagi: 

  • „Stopień” to określony punkt, w którym kończy się mieszanie dwóch przylegających kolorów w gradiencie.

  • Maksymalna liczba punktów, które można ustawić wynosi 10. Minimalna liczba punktów, które można ustawić jest 2.

 7. Wykonaj poniższe czynności w odniesieniu do każdego koloru wypełnienia w gradiencie:

  1. Kliknij jeden ze stopni.

  2. Na liście Kolor zaznacz odpowiedni kolor.

  3. W polu Położenie wpisz odpowiednie położenie.

  4. W razie potrzeby możesz dostosować ustawienia koloru Jasność lub Przezroczystość.

 8. Po zakończeniu dostosowywania wypełniania gradientowego kliknij przycisk Zamknij.

Porada: Jeśli chcesz obrócić kształt i chcesz kierunku wypełnienia gradientowego pozostać względem orientacji kształtu, zaznacz pole wyboru Obróć z kształtem.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×