Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Typ danych    Wyliczenie

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis Pole Domyślny właściciel przydziału zawiera nazwę użytkownika przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za wprowadzanie stanu danego przydział. To pole jest ustawione w programie Microsoft Office Project Web Access.

Sposób obliczania    Domyślny właściciel przydziału jest identyfikowany w Centrum zasobów Office Project Web Access.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Domyślny właściciel przydziału do arkusza zasobów umożliwia wyświetlenie nazwy osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie pracy rzeczywistej lub raportowanie stanu przydziału. Domyślny właściciel przydziału jest odpowiedzialny za raportowanie wszelkich przydziałów, w przypadku których nie wyznaczono innego właściciela przydziału. Domyślny właściciel przydziału może być także odpowiedzialny za przydziały z zasobami materiałami i zasoby ogólne. 

Przykład    Do zadań w projekcie jest przydzielonych kilka ogólnych zasobów i zasobów materiałowych. Ponieważ chcesz mieć pewność, że te przydziały zawsze mają swój stan dokładnie zgłoszony, dodaj pole Domyślny właściciel przydziału do arkusza zasobów, aby upewnić się, że wszystkie przydziały mają właściciela.

Uwagi    Domyślny właściciel przydziału może być wyświetlony za pomocą okna dialogowego Informacje o zasobie. Kliknij dwukrotnie dowolny zasób. Na karcie Ogólne w oknie dialogowym Informacje o zasobie sprawdź nazwę w polu Domyślny właściciel przydziału.

Pole Domyślny właściciel przydziału nie jest dostępne dla zasobów lokalnych (spoza przedsiębiorstwa).

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×