Dostęp do folderu publicznego w programie Outlook dla komputerów Mac

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Foldery publiczne to funkcja programu Microsoft Exchange, która pozwala osobom w organizacji na współużytkowanie wiadomości, kalendarzy i książek adresowych. Po zasubskrybowaniu folderu publicznego jest on wyświetlany w obszarze okienko nawigacji i można uzyskać dostęp do jego zawartości.

Subskrybowanie folderu publicznego programu Exchange

Uwaga: Przed można Subskrybowanie folderu publicznego, należy dodać do konto programu Microsoft Exchange do programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie konta e-mail do programu Outlook.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Foldery publiczne.

 2. W lewym okienku w obszarze Foldery publiczne kliknij wybrane konto programu Exchange.

  Zostanie wyświetlona lista folderów publicznych. Foldery poczty są reprezentowane przez ikonę Ikona publicznego folderu poczty kalendarzy Pokaż ikonę Ikona publicznego folderu kalendarza i książki adresowe wyświetlona ikona Ikona publicznej książki adresowej . Foldery, do których już subskrybujesz są wyświetlane czcionką pogrubioną.

 3. Kliknij folder, który chcesz subskrybować, a następnie kliknij przycisk Subskrybuj   Przycisk Dodaj .

  Subskrybowany folder zostanie wyświetlony w obszarze okienko nawigacji pod nagłówkiem Subskrybowane foldery publiczne.

 4. Aby wyświetlić zawartość folderu, kliknij go w okienku nawigacji. Wiadomości lub kontakty z folderu zostaną wyświetlone w obszarze lista elementów. Jeśli folder jest folderem kalendarza, zdarzenia zostaną wyświetlone w kalendarzu.

Wysyłanie wiadomości do publicznego folderu poczty

Jeśli administrator folderu przypisał do publicznego folderu poczty adres e-mail (przy użyciu ustawienia umożliwiającego obsługę poczty), można wysyłać wiadomości bezpośrednio do tego folderu. Adres e-mail folderu publicznego można znaleźć w polu Do wiadomości znajdujących się w tym folderze. Adres można także wyszukać w katalogu organizacji.

 1. U dołu obszaru okienko nawigacji kliknij pozycję Poczta.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Nowa wiadomość e-mail.

  Przycisk Nowa wiadomość e-mail

  Porada: Skrót klawiaturowy Aby utworzyć nową wiadomość e-mail jest COMMAND + N.

 3. Dodaj adres e-mail folderu w polu Do, a następnie utwórz i wyślij wiadomość.

  Uwagi: 

  • Jeśli do folderu publicznego nie został przypisany adres e-mail, nie można ogłaszać wiadomości w tym folderze przy użyciu programu Outlook 2016 dla komputerów Mac.

  • Aby wyświetlić subskrybowane foldery publiczne, kliknij pozycję Subskrybowane foldery publiczne w obszarze okienko nawigacji.

Dodawanie spotkania lub terminu do publicznego folderu kalendarza

Po zasubskrybowaniu publicznego folderu kalendarza można dodać nowe zdarzenie, o ile dysponuje się odpowiednimi uprawnieniami przyznanymi przez administratora folderu.

 1. U dołu obszaru okienko nawigacji kliknij pozycję Kalendarz.

 2. W obszarze okienko nawigacji kliknij strzałkę obok pozycji Subskrybowane foldery publiczne, a następnie kliknij wybrany kalendarz.

 3. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Termin lub Spotkanie.

  Przyciski Termin i Spotkanie

 4. Wprowadź szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia, a następnie wyślij je lub zapisz.

Dodawanie kontaktu do publicznego folderu książki adresowej

Po zasubskrybowaniu publicznego folderu książki adresowej można dodać nowe kontakty, o ile dysponuje się odpowiednimi uprawnieniami przyznanymi przez administratora folderu.

 1. U dołu obszaru okienko nawigacji kliknij pozycję Kontakty.

 2. W okienku nawigacji kliknij strzałkę obok pozycji Subskrybowane foldery publiczne, a następnie kliknij wybrany folder książki adresowej.

 3. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Nowy kontakt.

  Przycisk Nowy kontakt

 4. Wprowadź szczegółowe informacje dotyczące kontaktu, a następnie zapisz go.

Subskrybowanie folderu publicznego programu Exchange

Uwaga: Przed można Subskrybowanie folderu publicznego, należy dodać do konto programu Microsoft Exchange do programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie konta e-mail do programu Outlook

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Foldery publiczne.

 2. W lewym okienku w obszarze Foldery publiczne kliknij wybrane konto programu Exchange.

  Zostanie wyświetlona lista folderów publicznych. Foldery poczty są reprezentowane przez ikonę Ikona publicznego folderu poczty kalendarzy Pokaż ikonę Ikona publicznego folderu kalendarza i książki adresowe wyświetlona ikona Ikona publicznej książki adresowej . Foldery, do których już subskrybujesz są wyświetlane czcionką pogrubioną.

 3. Kliknij folder, który chcesz subskrybować, a następnie kliknij przycisk Subskrybuj   Przycisk Dodaj .

  Subskrybowany folder zostanie wyświetlony w obszarze okienko nawigacji pod nagłówkiem Subskrybowane foldery publiczne.

 4. Aby wyświetlić zawartość folderu, kliknij go w okienku nawigacji. Wiadomości lub kontakty z folderu zostaną wyświetlone w obszarze lista elementów. Jeśli folder jest folderem kalendarza, zdarzenia zostaną wyświetlone w kalendarzu.

Wysyłanie wiadomości do publicznego folderu poczty

Jeśli administrator folderu przypisał do publicznego folderu poczty adres e-mail (przy użyciu ustawienia umożliwiającego obsługę poczty), można wysyłać wiadomości bezpośrednio do tego folderu. Adres e-mail folderu publicznego można znaleźć w polu Do wiadomości znajdujących się w tym folderze. Adres można także wyszukać w katalogu organizacji.

 1. U dołu okienka nawigacji kliknij pozycję Poczta  Przycisk widoku poczty .

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk E-mail.

  Karta Narzędzia główne, grupa 1

  Porada: Skrót klawiaturowy Aby utworzyć nową wiadomość e-mail jest COMMAND + N.

 3. Dodaj adres e-mail folderu w polu Do, a następnie utwórz i wyślij wiadomość.

  Uwagi: 

  • Jeśli do folderu publicznego nie został przypisany adres e-mail, nie można ogłaszać wiadomości w tym folderze przy użyciu programu Outlook dla komputerów Mac.

  • Aby wyświetlić subskrybowane foldery publiczne, kliknij pozycję Subskrybowane foldery publiczne w obszarze okienko nawigacji.

Dodawanie terminu do publicznego folderu kalendarza

Po zasubskrybowaniu publicznego folderu kalendarza można dodać nowe zdarzenie, o ile dysponuje się odpowiednimi uprawnieniami przyznanymi przez administratora folderu.

 1. W dolnej części okienko nawigacji kliknij pozycję Kalendarz   Przycisk widoku kalendarza .

 2. W obszarze okienko nawigacji kliknij strzałkę obok pozycji Subskrybowane foldery publiczne, a następnie kliknij wybrany kalendarz.

 3. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Termin.

  Karta Narzędzia główne kalendarza, grupa 1

 4. Wprowadź szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia, a następnie wyślij je lub zapisz.

Dodawanie kontaktu do publicznego folderu książki adresowej

Po zasubskrybowaniu publicznego folderu książki adresowej można dodać nowe kontakty, o ile dysponuje się odpowiednimi uprawnieniami przyznanymi przez administratora folderu.

 1. W dolnej części okienko nawigacji kliknij przycisk Kontakty   Przycisk widoku kontaktów .

 2. W okienku nawigacji kliknij strzałkę obok pozycji Subskrybowane foldery publiczne, a następnie kliknij wybrany folder książki adresowej.

 3. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Kontakt.

  Karta Narzędzia główne kontaktu, grupa 1

 4. Wprowadź szczegółowe informacje dotyczące kontaktu, a następnie zapisz go.

Zobacz też

Znajdowanie kontaktu

Udostępnianie folderu na koncie serwera Exchange

Otwórz kalendarz udostępniony, książkę adresową lub folder poczty e-mail

Dodawanie lub usuwanie folderu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×