Formatowanie

Dostępne formaty liczb w programie Excel

Dostępne formaty liczb w programie Excel

W programie Excel można formatować liczby w komórkach jako waluty, wartości procentowe, ułamki dziesiętne, daty, numery telefonów lub numery PESEL.

Pasek formuły i pokrewna komórka
Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.
 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Liczba z listy rozwijanej.
  Ogólne
  Możesz też wybrać jedną z następujących opcji:

  • Naciśnij klawisze CTRL + 1, a następnie wybierz pozycję Liczba.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę lub zakres komórek, wybierz pozycję Formatuj komórki i wybierz pozycję Liczby.

  • Wybierz przycisk Uruchom okno dialogowe Ustawienia wyrównania obok pozycji numer Przycisk Uruchom okno dialogowe a następnie wybierz pozycję Liczba.

 3. Wybierz odpowiedni format.

Formaty liczb

Aby wyświetlić wszystkie dostępne formaty liczb, na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe znajdujący się obok pozycji Liczba.

Przycisk Uruchom okno dialogowe w grupie Liczba

Format

Opis

Ogólne

Domyślny format liczb stosowany w programie Excel przy wpisywaniu liczb. W większości przypadków liczby sformatowane przy użyciu formatu Ogólne są wyświetlane tak, jak zostały wpisane. Jeśli jednak komórka nie jest wystarczająco szeroka, aby można w niej było wyświetlić całą liczbę, format Ogólne powoduje zaokrąglanie liczb z miejscami dziesiętnymi. W przypadku dużych liczb (12 i więcej cyfr) w formacie liczb Ogólne jest stosowany zapis naukowy (wykładniczy).

Liczbowe

Format używany do ogólnego wyświetlania liczb. Można w nim określić liczbę miejsc dziesiętnych oraz sposób wyświetlania liczb ujemnych, a także zdecydować, czy ma być używany separator tysięcy.

Walutowe

Format używany w przypadku liczb reprezentujących wartości pieniężne — wraz z liczbą jest wyświetlany domyślny symbol waluty. Można w nim określić liczbę miejsc dziesiętnych oraz sposób wyświetlania liczb ujemnych, a także zdecydować, czy ma być używany separator tysięcy.

Księgowe

Ten format również jest przeznaczony dla wartości pieniężnych, ale powoduje wyrównanie symboli waluty i separatorów dziesiętnych liczb w kolumnie.

Data

Ten format służy do wyświetlania liczb kolejnych dat i godzin jako wartości dat zgodnie z określonym typem i ustawieniami regionalnymi. Formaty daty, które rozpoczynają się od gwiazdki (*), uwzględniają zmiany ustawień regionalnych daty i godziny dokonywane w Panelu sterowania. Ustawienia z Panelu sterowania nie mają wpływu na formaty bez gwiazdki.

Czas

Ten format służy do wyświetlania liczb kolejnych dat i godzin jako wartości godzin zgodnie z określonym typem i ustawieniami regionalnymi. Formaty godzin, które rozpoczynają się od gwiazdki (*), uwzględniają zmiany ustawień regionalnych daty i godziny dokonywane w Panelu sterowania. Ustawienia z Panelu sterowania nie mają wpływu na formaty bez gwiazdki.

Procentowe

Zastosowanie tego formatu powoduje pomnożenie wartości komórki przez 100 i wyświetlenie wyniku z symbolem procentu (%). W tym formacie można określić liczbę używanych miejsc dziesiętnych.

Ułamkowe

W tym formacie liczba jest wyświetlana jako ułamek zgodnie z wybranym typem ułamka.

Naukowe

Wyświetla liczbę w notacji wykładniczej, zamieniając część liczby na cyfrę E + n, gdzie E (co oznacza wykładnik), mnoży poprzednią liczbę o 10 do n-tej potęgi. Na przykład w formacie 2-dziesiętnym w formacie naukowym jest wyświetlana wartość 12345678901 w postaci 1.23 e + 10, co jest 1,23 od 10 do 10 potęgi. W tym formacie można określić liczbę używanych miejsc dziesiętnych.

Tekstowe

W tym formacie zawartość komórki jak traktowana jak tekst i wyświetlana dokładnie tak, jak została wpisana, nawet jeśli wpisane są liczby.

Specjalne

W tym formacie liczba jest wyświetlana jako kod pocztowy, numer telefonu lub numer PESEL.

Niestandardowe

Ten format umożliwia modyfikowanie kopii istniejącego kodu formatu. Można go użyć do utworzenia niestandardowego formatu liczb, który zostaje dodany do listy kodów liczb. Zależnie od wersji językowej programu Excel zainstalowanej na komputerze, można dodać od 200 do 250 niestandardowych formatów liczb. Aby uzyskać więcej informacji o formatach niestandardowych, zobacz Tworzenie lub usuwanie niestandardowego formatu liczb.

Możesz zastosować różne formaty do liczb, aby zmienić sposób ich wyświetlania. Formaty zmieniają tylko sposób wyświetlania liczb i nie mają wpływu na wartości. Jeśli na przykład liczba ma być wyświetlana jako waluta, należy kliknąć komórkę zawierającą wartość liczbową > walucie.

Dostępne formaty liczb

Zastosowanie formatu liczb powoduje zmianę tylko sposobu wyświetlania numeru i nie wpływa na wartości komórek używanych do wykonywania obliczeń. Rzeczywistą wartość można wyświetlić w pasek formuły.

Wartość liczbowa wyświetlana na pasku funkcji

Poniżej znajduje się lista dostępnych formatów liczb i sposobów ich używania w Excel dla sieci Web:

Format liczb

Opis

Ogólne

Domyślny format liczby. Jeśli komórka nie jest wystarczająco szeroka, aby pokazywać całą liczbę, ten format zaokrągla liczbę. Na przykład 25,76 jest wyświetlana jako 26.

Ponadto, jeśli liczba jest równa co najmniej 12 cyfr, format Ogólne wyświetla wartość w notacji naukowej (wykładniczej).

wartość liczbowa zawierająca 12 lub więcej cyfr wyświetlana w notacji wykładniczej

Liczba

Działa bardzo podobnie do formatu Ogólne , ale różni się w zależności od liczby z separatorami dziesiętnymi i liczbami ujemnymi. Poniżej przedstawiono kilka przykładów wyświetlania liczb:

przykładowy wygląd liczb w różnych formatach, takich jak Liczba i Ogólne.

Waluta

Przedstawia symbol Walutowy z numerami. Możesz określić liczbę miejsc dziesiętnych z przyrostem dziesiętnym lub zmniejszeniem dziesiętnym.

zwiększanie lub zmniejszanie liczby miejsc dziesiętnych dla formatowania liczb

Księgowe

Używane również w przypadku wartości pieniężnych, ale powoduje wyrównanie symboli waluty i separatorów dziesiętnych liczb w kolumnie.

Data krótka

Wyświetla datę w następującym formacie:

format daty krótkiej

Data długa

Wyświetla miesiąc, dzień i rok w tym formacie:

Format daty długiej

Godzina

Wyświetla liczbę kolejną daty i godziny jako wartości godzin.

Procentowe

Zastosowanie tego formatu powoduje pomnożenie wartości komórki przez 100 i wyświetlenie wyniku z symbolem procentu (%).

Aby określić liczbę miejsc dziesiętnych, użyj funkcji Zwiększ dziesiętnie lub Zmniejsz liczbę miejsc dziesiętnych.

zwiększanie lub zmniejszanie liczby miejsc dziesiętnych dla formatowania liczb

Ułamek

Liczba jest wyświetlana jako ułamek. Na przykład 0,5 jest wyświetlana jako 1/2.

Naukowe

Wyświetla liczby w notacji wykładniczej, zastępując część liczby cyfrą E +n, gdzie e (wykładnik) mnoży poprzednią liczbę o 10 do n-tej potęgi. Na przykład w formacie 2-dziesiętnym w formacie naukowym jest wyświetlana wartość 12345678901 w postaci 1.23 e + 10, co jest 1,23 od 10 do 10 potęgi. Aby określić liczbę miejsc dziesiętnych, których chcesz użyć, Zastosuj opcję Zwiększ dziesiętne lub Zmniejsz dziesiętne.

Tekst

Traktuje wartość komórki jako tekst i wyświetla ją dokładnie podczas wpisywania, nawet po wpisaniu liczb. Dowiedz się więcej o formatowaniu liczb jako tekstu.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Formatowanie liczb jako waluty w programie Excel

Formatowanie liczb

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×