Dostępność pozostała, pola

Pola Dostępność pozostała zawierają pozostały czas dostępności zasobu do pracy.

Istnieją dwie kategorie pól Dostępność pozostała.

Typ danych    Czas trwania

Dostępność pozostała, okresowe pole zadania

Typ wpisu    Null

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Dostępność pozostała do okresowe zasobu w polu Użycie widok umożliwia wyświetlanie dostępność informacji o zasobie. W polu Dostępność pozostała obok nazw przydział dostępności nie są wyświetlane żadne informacje. To pole umożliwia, aby informacje o pozostałej dostępności zasobów pojawiały się w wierszach zasobów nad wierszami przydziałów.

Przykład    Ewa jest przypisana do kilku zadań. W polu Pozostała dostępność w widoku Użycie zasobu można sprawdzić, ile wolnego czasu Ewa musi pracować nad innymi zadaniami. W polu Dostępność pozostała obok nazw przydziałów nie są wyświetlane żadne informacje. Natomiast pozostałe informacje o dostępności zasobów są wyświetlane w wierszach zasobów nad wierszami przydziałów.

Dostępność pozostała, okresowe pole zasobu

Typ wpisu    Obliczeniowe

Sposób obliczania    Pole Dostępność pozostała jest oparte na polach daty Dostępny od i Dostępny do, pracy przydzielonej do zasobu, kalendarz zasobu i maksymalna liczba jednostek określonej dla zasobu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Dostępność pozostała do okresowe grupy Użycie zasobu widok wyświetlanie lub filtr informacji o pozostałych dostępność informacji o zasobie.

Przykład    Ewa jest przypisana do kilku zadań. W polu Pozostała dostępność w widoku Użycie zasobu można sprawdzić, ile wolnego czasu Ewa musi pracować nad innymi zadaniami.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×