Dostępność pracy, pole zasobu z danymi okresowymi

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Typ danych    Czas trwania

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Pole Dostępność pracy zawiera maksymalną ilość czasu, jaką można zaplanować dla zasób pracy w celu praca w dowolnym wybranym okresie. Wartości są rozłożone w taki sposób, aby uwzględniany był upływ czasu. Wyświetlana ilość pracy lub osobogodzin jest określana na podstawie kalendarz zasobu i tabeli Dostępność zasobu w oknie dialogowym Informacje o zasobie. W tym polu widoczna jest także okresowe reprezentacja zmian dostępność jednostek dla różnych okresów.

Sposób obliczania    Program Microsoft Office Project oblicza dostępność pracy w ciągu okresu na podstawie kalendarz zasobu i tabeli Dostępność zasobu w oknie dialogowym Informacje o zasobie. Program Project oblicza dostępność pracy w następujący sposób:

Dostępność pracy = Dostępność jednostek * Czas

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Dostępność pracy do części okresowej widoku użycie zasobu umożliwia wyświetlanie maksymalna ilość pracy zasobu jest dostępny na wykonywanie wszystkich zadań w wybranym okresie. Ponadto to pole umożliwia wyświetlanie zmian w Dostępność pracy dla różnych okresów określonych w tabeli Dostępność zasobu w oknie dialogowym Informacje o zasobie.

Przykład    Pracę czterech malarzy zaplanowano na okres marzec–kwiecień, sześciu malarzy na okres maj–sierpień i dwóch malarzy na okres wrzesień–październik. W tabeli Dostępność zasobu w oknie dialogowym Informacje o zasobie, dla tych okresów wprowadzono wartości jednostek: 400%, 600% i 200%. Aby możliwe było wyświetlanie zmian dostępności pracy malarzy w ciągu tych miesięcy, pole Dostępność pracy należy dodać do widoku Użycie zasobu. Istnieje także możliwość wyświetlania ich dostępności według dni lub tygodni.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×