Dostosowywanie sposobu zapisywania w pakiecie Office

Jeśli chcesz dostosować środowisko podczas zapisywania nowego pliku za pośrednictwem klawiszy Ctrl + S lub naciśnięciem przycisku Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp, możesz skorzystać z poniższych opcji, aby zaspokoić Twoje potrzeby. 

Zwykle korzystasz z chmury, ale czasem chcesz zapisać go lokalnie?

Jeśli chcesz zapisać lokalnie, użyj polecenia Zapisz jako , co spowoduje wyzwolenie starszego okna dialogowego Zapisywanie. Możesz łatwo dodać pole Zapisz jako do paska narzędzi Szybki dostęp (paska Szybki dostęp) lub użyć skrótu klawiaturowego F12 .

Starsze środowisko Zapisz jako w programie PowerPoint

Nie używaj chmury, ale zwykle zapisujesz ją w jednej lokalizacji?

Jeśli nie zapisujesz plików w chmurze i chcesz zapisać je w domyślnej lokalizacji na urządzeniu lokalnym, Użyj nowego okna dialogowego z domyślną lokalizacją lokalną.

Na liście rozwijanej lokalizacji możesz ustawić dowolną aktualną lokalizację jako domyślną lokalizację, klikając prawym przyciskiem myszy tę lokalizację lub naciskając klawisz aplikacji w dowolnej z wyświetlonych lokalizacji. Zrzut ekranu przedstawiający sposób ustawiania lokalizacji domyślnej w programie Word podczas zapisywania nowego pliku

Możesz też, korzystając z opcji> plików> zapisać, zaznaczyć opcję "Zapisz na komputerzedomyślnie" i ustawić odpowiednią lokalizację "Domyślna lokalna lokalizacja pliku".  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Opcje programu PowerPoint z wyróżnioną sekcją w celu dostosowania lokalizacji domyślnej

Preferuj więcej klasycznych funkcji przeglądania folderów, takich jak Eksplorator Windows?

Zamiast tego użyj klasycznego okna dialogowego Zapisywanie .

Za pomocą opcji> plików> Zapiszzaznacz pole wyborunie pokazuj widoku Backstage podczas otwierania lub zapisywania plików za pomocą skrótów klawiaturowych.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Opcje programu PowerPoint z wyróżnionym ustawieniem nie używaj widoku Backstage podczas zapisywania za pomocą skrótów klawiaturowych

Chcesz korzystać z widoku Backstage, aby natychmiast przeglądać wszystkie foldery lub uzyskiwać dostęp do innych połączonych witryn? 

Przejdź do widoku Backstage, klikając plik> Zapisz.

Ustawianie domyślnego folderu roboczego

Folder Dokumenty jest domyślnym folderem roboczym dla wszystkich plików utworzonych w programach pakietu Microsoft Office. Można wybrać inny domyślny folder roboczy.

Lokalizacja domyślnego folderu Dokumenty

Wybrany folder dotyczy wyłącznie obecnie używanego programu. Jeśli na przykład zmienisz domyślny folder roboczy dla programu Word, domyślnym folderem roboczym dla programu PowerPoint wciąż będzie folder Dokumenty.

Excel, PowerPoint, Project i Word

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Zapisywanie.

 3. W pierwszej sekcji wpisz ścieżkę w polu Domyślna lokalizacja pliku lokalnego lub

  Opcje zapisywania w programie Word pokazujące ustawienie folderu domyślnego

Uwaga: W programie Word możesz również kliknąć przycisk Przeglądaj, aby przejdź do folderu, którego chcesz użyć.

Wybierz nagłówek poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat tej aplikacji.  

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Ogólne.

 3. W obszarze Tworzenie bazdanych w polu domyślny folder bazy danych kliknij pozycję Przeglądaj i przejdź do domyślnego folderu bazy danych, którego chcesz użyć, lub wpisz ścieżkę folderu, w którym chcesz przechowywać pliki bazy danych programu Access.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Ogólne, a następnie w obszarze Opcje programu InfoPath kliknij przycisk Więcej opcji.

 3. Kliknij kartę Projektowanie.

 4. W polu Lokalizacja projektu dla kodu języków Visual Basic i C# wskaż za pomocą przycisku Przeglądaj nowy folder domyślny i kliknij przycisk Otwórz.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Po ustawieniu domyślnego folderu roboczego w programie Visio folder przeznaczony na określony rodzaj plików jest pierwszym miejscem, w którym program Visio szuka plików tego typu. Jeśli program Visio nie znajdzie określonego pliku w wyznaczonym folderze, szuka rysunków i szablonów w folderze Moje dokumenty i wzorników w folderze Moje dokumenty\Moje kształty. W folderze Dokumenty i ustawienia\nazwa użytkownika program szuka dodatków.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie w obszarze Ogólne kliknij przycisk Lokalizacje plików.

 3. Dla każdego typu pliku, dla którego chcesz ustawić folder domyślny, kliknij odpowiedni przycisk przeglądaj Obraz przycisku , a następnie przejdź do folderu, w którym chcesz przechowywać pliki tego typu. Możesz mieć osobne foldery przechowywania dla każdego z następujących typów plików:

  • Moje kształty

  • Rysunki

  • Szablony

  • Wzorniki

  • Pomoc

  • Dodatki

  • Autostart

 4. Kliknij dwa razy przycisk OK.

Uwaga: Dla każdego typu plików można dodać więcej niż jeden folder. Wówczas pierwszy folder jest domyślnym folderem roboczym. Jeśli pierwszy folder nie jest dostępny (na przykład jest to udział sieciowy, który jest tymczasowo niedostępny), program Visio używa następnego folderu z listy. Definicje raportów właściwości zapisywane w tych lokalizacjach są dostępne w oknie dialogowym Raporty. Łącza do informacji dodatkowych dotyczących raportów właściwości można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×