Dowiedz się, jak nawigować w klipie wideo programu Microsoft 365 za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Aplikacja Wideo w usłudze Office 365 oferuje funkcje ułatwień dostępu, które pomagają osobom niepełnosprawnym w korzystaniu z niej. Na przykład czytniki zawartości ekranu umożliwiają osobom niewidomym lub niedowidzącym odsłuchanie informacji dotyczących interfejsu użytkownika (UI). Osoby z ograniczeniami ruchowymi mogą zamiast myszy korzystać ze skrótów klawiaturowych lub narzędzi do rozpoznawania mowy. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji ułatwień dostępu w systemie Windows, Mac i urządzeniach przenośnych, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365.

Uwagi

W tym temacie

Poznawanie układu wideo w programie Microsoft 365

Podobnie jak inne aplikacje usługi Microsoft 365, Wideo w usłudze Office 365 jest aplikacją sieci Web używaną w przeglądarce internetowej. Interfejs użytkownika tej aplikacji jest wyświetlany na stronie.

Jako punkty orientacyjne w modelu umysłowym mogą posłużyć główne obszary widoku aplikacji Wideo w usłudze Office 365 (opisane w poniższej tabeli) oraz niektóre typowe elementy interfejsu użytkownika.

W poniższej tabeli opisano obszary interfejsu użytkownika.

Obszar interfejsu użytkownika

Typowe elementy interfejsu użytkownika aplikacji Wideo w usłudze Office 365

Na górze z lewej: linki nawigacyjne usługi Microsoft 365

 • Link Uruchamianie aplikacji

 • Łącze Microsoft 365

 • Link Wideo

Na górze z prawej: informacje dotyczące usługi Microsoft 365

 • Okienko Powiadomienia

 • Okienko Ustawienia

 • Okienko Pomoc, które zawiera również pole wyszukiwania Powiedz mi, co chcesz zrobić

 • Okienko Konto

Na górze (pod linkami nawigacyjnymi i informacjami dotyczącymi usługi Microsoft 365): linki służące do obsługi aplikacji Wideo w usłudze Office 365

 • Przycisk Wyszukaj. Umożliwia wyszukiwanie wszystkich informacji dotyczących klipów wideo, takich jak tytuły i opisy, nazwy kanałów, na których znajduje się dany klip wideo, oraz imię i nazwisko osoby, która przekazała dany klip.

 • Link Strona główna (prowadzi on do tej samej strony co link Wideo). Umożliwia wyświetlenie strony głównej portalu wideo.

 • Link Kanały. Umożliwia wyświetlenie listy wszystkich kanałów dostępnych dla danego użytkownika.

Obszar zawartości aplikacji Wideo w usłudze Office 365 (na stronie głównej portalu wideo): listy klipów wideo

 • Polecane klipy wideo (jeśli istnieją)

 • Popularne klipy wideo

 • Polecane kanały (jeśli istnieją)

Uwaga: Polecane kanały lub klipy wideo to elementy wyróżnione przez administratora usługi Microsoft 365. Przyjmuje się, że klip wideo jest popularny, jeśli został odtworzony wiele razy.

Obszar zawartości aplikacji Wideo w usłudze Office 365 (na stronie Kanały): lista kanałów

Lista wszystkich kanałów w portalu wideo, które może wyświetlać dany użytkownik

Obszar zawartości aplikacji Wideo w usłudze Office 365 (na stronach poszczególnych kanałów): listy klipów wideo

 • Polecane klipy wideo (jeśli istnieją)

 • Popularne klipy wideo

Uwaga: Administrator usługi Microsoft 365 lub właściciel danego kanału może polecać klipy wideo.

Obszar zawartości aplikacji Wideo w usłudze Office 365 (na stronach poszczególnych klipów wideo): wideo

 • Klip wideo w odtwarzaczu wideo

 • Tytuł klipu wideo

 • Kanał, na którym jest dostępny dany klip wideo

 • Data przekazania klipu wideo

 • Opis klipu wideo

 • Linki umożliwiające pobieranie i osadzanie klipu wideo oraz wysyłanie go w wiadomości e-mail

 • Link Statystyka

 • Możliwe jest również polubienie listy klipów wideo

Skróty klawiaturowe w klipie wideo w programie Microsoft 365

Ponieważ aplikacja Wideo w usłudze Office 365 działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe obsługiwane przez przeglądarkę są również dostępne w aplikacji Wideo w usłudze Office 365.

Uwagi

 • Skróty klawiaturowe zawarte w tabeli dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W innych układach klawiatury klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+).

Skróty klawiaturowe w aplikacji Wideo w usłudze Office 365:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do następnego obszaru lub elementu

Na przykład przejście do następnej listy klipów wideo na stronie lub przejście do kolejnego linku nawigacyjnego albo przejście do następnej kontrolki w odtwarzaczu wideo.

Tab

Przejście do poprzedniego obszaru lub elementu

Shift+Tab

Przejście do następnego lub poprzedniego klipu wideo na liście klipów; przejście w górę lub w dół

Na przykład przejście do następnego klipu wideo na liście polecanych klipów wideo lub przejście do następnego klipu wideo na liście Popularne.

Klawisze strzałek

Aktywowanie elementu

Na przykład po wybraniu klipu wideo naciśnij klawisz Enter, aby go odtworzyć. Po wybraniu przycisku Nowy kanał naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć nowy kanał.

Enter

Zamknięcie okienka

Na przykład zamknięcie okienka Napisy lub podpisy.

Esc

Przewinięcie w dół, jeśli pasek przewijania jest wyświetlany w lewym okienku nawigacji

Strzałka w dół

Przewinięcie w górę, jeśli pasek przewijania jest wyświetlany w lewym okienku nawigacji

Strzałka w górę

Przejście o jedną stronę do tyłu w przeglądarce sieci Web

Alt+strzałka w lewo

Działanie takie samo jak w przypadku skrótu klawiaturowego Alt+strzałka w lewo

Backspace

Przejście o jedną stronę do przodu w przeglądarce sieci Web

Alt+strzałka w prawo

Podstawowe zadania w klipie wideo programu Microsoft 365

Dodawanie efektywnych tytułów i opisów do klipów wideo w programie Microsoft 365

Gdy przekazujesz klip wideo,aplikacja Wideo w usłudze Office 365 nadaje klipowi tytuł identyczny z nazwą pliku wideo. Aplikacja nie tworzy opisu klipu wideo. Dodając efektywne tytuły i opisy, można ułatwić znajdowanie odpowiednich klipów wideo.

Aby dodać tytuł i opis klipu wideo, wybierz klip wideo, aby otworzyć jego stronę, a następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Dodaj tytuł klipu wideo. Wybierz przycisk Edytuj tytuł wyświetlany pod odtwarzaczem. Wpisz opisowy tytuł klipu wideo, a następnie wybierz przycisk Zapisz.

 2. Dodaj opis klipu wideo. Wybierz przycisk Edytuj opis wyświetlany pod odtwarzaczem. Wpisz użyteczny opis klipu wideo, a następnie wybierz przycisk Zapisz.

Przekazywanie podpisów do klipów wideo w programie Microsoft 365

Podpisy informują odbiorców o obecności dźwięku w klipie wideo i ułatwiają osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym zrozumienie treści przekazu mówionego.

Aby przekazać podpisy do klipu wideo, wybierz klip wideo, a następnie wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz pozycję Zarządzaj > Napisy lub podpisy.

 2. W okienku Napisy lub podpisy wybierz pozycję Przekaż nowy plik.

 3. W okienku Przekazywanie pliku wybierz język podpisów, a następnie wybierz pozycję Przekaż.

 4. W oknie dialogowym Wybieranie pliku do przekazania przejdź do lokalizacji pliku podpisów i wybierz odpowiedni plik, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Bądź o krok do przodu dzięki platformie Microsoft 365

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×