Drukowanie komentarzy i notatek w programie Excel

Jeśli arkusz zawiera komentarze z wątkami lub notatki, można je wydrukować.

Uwaga: W Excel dla Microsoft 365 dostępne są dwa rodzaje komentarzy do wyboru: komentarze z wątkami i notatki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Komentarze i notatki z wątkami.

 1. Zaznacz arkusz zawierający komentarze, które chcesz wydrukować, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić pojedynczy komentarz, kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Pokaż/Ukryj komentarze.

  • Aby wyświetlić wszystkie komentarze w arkuszu, przejdź do karty Recenzja i > Pokaż wszystkie komentarze.

  • Aby przenieść nakładające się komentarze lub zmienić ich rozmiar, kliknij obramowanie pola komentarza, tak aby zostały wyświetlone jego uchwyty zmiany rozmiaru.

   Kliknij krawędź pola komentarza, aby je przenieść lub zmienić jego rozmiar

   Możesz zmienić rozmiar pola komentarza, przeciągając dowolny z jego uchwytów zmiany rozmiaru, lub przenieść je, zaznaczając dowolną część obramowania, a następnie przeciągając w odpowiednie miejsce.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij wysuw po prawej stronie, aby uruchomić okno dialogowe Ustawienia strony.

  Kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu grupy Ustawienia strony

 3. Wybierz kartę Arkusz.

 4. W polu Komentarze wybierz pozycję Na końcu arkusza lub Jako wyświetlony w arkuszu.

  Na karcie Arkusz wybierz opcję w obszarze Komentarze

 5. Kliknij pozycję Drukujlub Podgląd wydruku, aby wyświetlić podgląd komentarzy.

 1. Zaznacz arkusz zawierający komentarze z wątkami i notatki, które chcesz wydrukować.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij wysuw po prawej stronie, aby uruchomić okno dialogowe Ustawienia strony.

  Kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu grupy Ustawienia strony

 3. Wybierz kartę Arkusz.

 4. W polu Komentarze kliknij pozycję Na końcu arkusza.

  Uwaga: W Excel dla Microsoft 365 nie można drukować komentarzy z wątkami, gdy są wyświetlane w arkuszu, ale można drukować notatki. Zobacz następną sekcję na temat drukowania notatek w Excel dla Microsoft 365.

 5. Kliknij pozycję Drukujlub Podgląd wydruku, aby wyświetlić podgląd komentarzy i notatek.

Notatki można drukować w taki sposób, w jaki są wyświetlane w arkuszu.

 1. Zaznacz arkusz zawierający notatki, które chcesz wydrukować, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić pojedynczą notatkę, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij polecenie Pokaż/Ukryj notatkę.

  • Aby wyświetlić wszystkie notatki, przejdź do karty Recenzja, aby > notatki > Pokaż wszystkie notatki.

  • Aby przenieść nakładające się notatki lub zmienić ich rozmiar, kliknij obramowanie pola notatki w celu ustawienia jego uchwytów zmiany rozmiaru.

   Kliknij krawędź pola komentarza, aby je przenieść lub zmienić jego rozmiar

   Możesz zmienić rozmiar notatki, przeciągając dowolny z jej uchwytów zmiany rozmiaru, lub przesunąć ją, zaznaczając dowolną część jej obramowania, a następnie przeciągając ją w odpowiednie miejsce.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij wysuw po prawej stronie, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia strony.

  Kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu grupy Ustawienia strony

 3. Wybierz kartę Arkusz.

 4. W oknie Komentarze kliknij pozycję Wyświetlane w arkuszu (starsze wersje).

  Uwaga: Na Excel dla Microsoft 365 arkusza nie można drukować tylko notatek. Na końcu arkusza można jednak drukować zarówno komentarze z wątkami, jak i notatki. Zobacz poprzednią sekcję na temat drukowania komentarzy i notatek z wątkami w programie Excel dla Microsoft 365.

 5. Kliknij pozycję Drukujlub Podgląd wydruku, aby wyświetlić podgląd notatek.

 1. Zaznacz arkusz zawierający komentarze, które chcesz wydrukować, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić pojedynczy komentarz, kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Pokaż/Ukryj komentarze.

  • Aby wyświetlić wszystkie komentarze w arkuszu, przejdź do karty Recenzja i > Pokaż wszystkie komentarze.

  • Aby przenieść wszystkie nakładające się komentarze lub zmienić ich rozmiar, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj komentarz,a w obramowaniach pola komentarza będą wyświetlane uchwyty zmiany rozmiaru.

   Możesz zmienić rozmiar komentarza, przeciągając dowolny z jego uchwytów zmiany rozmiaru, lub przenieść go, zaznaczając dowolne jego obramowanie, a następnie przeciągając go w odpowiednie miejsce.

 2. W menu Plik kliknij pozycję Ustawienia strony.

 3. Wybierz kartę Arkusz.

 4. W polu Komentarze wybierz pozycję Na końcu arkusza lub Jako wyświetlony w arkuszu.

 5. Kliknij przycisk Drukuj.

 1. Zaznacz arkusz zawierający komentarze z wątkami i notatki, które chcesz wydrukować.

 2. W menu Plik kliknij pozycję Ustawienia strony.

 3. Wybierz kartę Arkusz.

 4. W polu Komentarze kliknij pozycję Na końcu arkusza.

  Uwaga: W Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac nie można drukować komentarzy z wątkami, ponieważ są one wyświetlane w arkuszu. Możesz jednak drukować notatki wyświetlane w arkuszu. Zobacz następną sekcję na temat drukowania tylko notatek w Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac.

 5. Kliknij przycisk Drukuj.

Notatki można drukować w taki sposób, w jaki są wyświetlane w arkuszu.

 1. Zaznacz arkusz zawierający notatki, które chcesz wydrukować, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić pojedynczą notatkę, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie kliknij polecenie Pokaż/Ukryj notatkę.

  • Aby wyświetlić wszystkie notatki, przejdź do karty Recenzja, aby > notatki > Pokaż wszystkie notatki.

  • Aby przenieść nakładające się notatki i zmienić ich rozmiar, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj notatkę, a na obramowaniach pola notatki będą wyświetlane uchwyty zmiany rozmiaru.

   Możesz zmienić rozmiar pola notatki, przeciągając dowolny z jego uchwytów zmiany rozmiaru, lub przesunąć je, zaznaczając dowolne jego obramowanie, a następnie przeciągając je w odpowiednie miejsce.

 2. W menu Plik kliknij pozycję Ustawienia strony.

 3. Wybierz kartę Arkusz.

 4. W oknie Komentarze kliknij pozycję Wyświetlane w arkuszu (starsze wersje).

  Uwaga: W Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac nie można drukować tylko notatek na końcu arkusza. Na końcu arkusza można jednak drukować zarówno komentarze z wątkami, jak i notatki. Zobacz poprzednią sekcję na temat drukowania komentarzy i notatek z wątkami w programie Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac.

 5. Kliknij przycisk Drukuj.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Wstawianie komentarzy i notatek w programie Excel

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×