Drukowanie publikacji

Publisher dla Microsoft 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Głównym zastosowaniem programu Publisher jest opracowanie wysokiej jakości publikacji drukowanych. Można je wydrukować na drukarce biurowej lub wysłać do punktu usług kserograficznych lub komercyjnego sklepu drukującego. Aby uzyskać informacje pomocne w wyborze między tymi opcjami, zobacz Drukowanie: Wybieranie między pulpitem, drukowaniem i drukowaniem komercyjnym.

Uwaga: Okno podglądu może być wyświetlane jako czarno-białe, nawet jeśli publikacja zawiera kolor, jeśli wybrana drukarka nie obsługuje drukowania w kolorze lub jeśli wybrana drukarka obsługuje kolor i wybrano ustawienie kompozytowej skali odcieni szarości.

Gdzie jest polecenie Drukuj?

W programie Publisher 2010 lub nowszym polecenie Drukuj znajduje się w widoku Backstage. Aby przejść do widoku Backstage, kliknij kartę plik w lewym górnym rogu okna programu Publisher Przycisk Plik . Poza drukowaniem Widok Backstage zawiera polecenia służące do zapisywania, otwierania i zamykania plików oraz informacje na temat bieżącej publikacji i udostępniania publikacji, a także opcje programu Publisher.

Ustawienia wydruku i Podgląd wydruku

Widok Backstage do wydruku wygląda następująco.

Przegląd ustawień drukowania w programie Publisher

Ustawienia drukowania znajdują się po lewej stronie, a okienko podglądu znajduje się po prawej stronie. Ustawienia po lewej stronie wpłyną na wydrukowaną publikację, natomiast ustawienia po prawej stronie będą miały wpływ tylko na widok publikacji.

Uwaga: Niektóre z tych kontrolek są zależne od innych ustawień; na przykład kontrolka koloru będzie dostępna tylko wtedy, gdy drukarka umożliwia drukowanie w kolorze, a suwak folia przednia/tył będzie dostępny tylko po wybraniu pozycji drukowanie na obu stronach arkusza papieru.

Za pomocą ustawień drukowania możesz skonfigurować następujące opcje.

Ustawienia drukowania w programie Publisher 2010

1

Drukowanie

Wprowadź liczbę kopii zadania drukowania, które chcesz wydrukować, a następnie naciśnij przycisk Drukuj , aby wysłać zadanie do drukarki.

2

Drukarka

Oprócz zaznaczania z listy dostępnych drukarek możesz również dodać nową drukarkę, uzyskać dostęp do właściwości drukarkii wydrukować do pliku.

3

Ustawienia

Sekcja Ustawienia zapewnia kontrolę nad:

 • Strony: umożliwia zaznaczanie określonych stron lub zakresów stron do wydrukowania.

 • Strony na arkusz: w tym miejscu możesz określić miejsce, w którym ma się znajdować publikacja na arkuszu papieru oraz jak strony publikacji będą rozłożone na arkuszach papieru.

 • Rozmiar papieru: Wybierz rozmiar i styl arkuszy papieru, które będą używane do drukowania publikacji.

 • Drukowanie jednostronne/dwustronne: Wybierz, czy chcesz drukować na jednej, czy na obu stronach arkusza papieru, a która jest używana do przerzucania papieru.

 • Kolor: Jeśli drukarka obsługuje kolor, ta kontrolka umożliwi wybranie pozycji drukowanie w kolorze lub w skali odcieni szarości.

 • Zapisz ustawienia z publikacją: Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, wybrane Ustawienia zostaną zapisane w tej publikacji.

Uwaga: W programie Publisher rozmiar strony dotyczy obszaru roboczego publikacji. Rozmiar papieru lub arkusza jest to rozmiar papieru, którego używasz do drukowania. Arkusz papieru może zawierać wiele stron, a duża strona może być drukowana w wielu arkuszach.

Okienko podglądu zmienia się w celu odzwierciedlenia zmian wprowadzonych w ustawieniach wydruku.

Podgląd wydruku w programie Publisher 2010

Dostępne są również następujące informacje.

1

Nawigacja w arkuszu

PrzeChodzenie między arkuszami publikacji.

2

Przyciski front-i tył

Te przyciski są dostępne w przypadku drukowania na obu stronach arkusza papieru: kliknij, aby wyświetlić przód lub tył arkusza.

3

Zoom slider

Przesuń w lewo, aby pomniejszyć i slajd z prawej strony, aby powiększyć publikację.

4

Dopasuj do arkusza

Jeśli przeglądasz więcej niż jeden arkusz, ten przycisk powiększy się, aby wyświetlić jeden arkusz.

5

Wyświetlanie wielu arkuszy

Jeśli publikacja zostanie wydrukowana na wielu arkuszach papieru, możesz użyć tego przycisku, aby wyświetlić jednocześnie więcej niż jeden arkusz.

6

PoKazywanie/ukrywanie numerów stron

Ten suwak przedstawia kolejność stron, które zostaną narzucone na arkuszach papieru. Jest to szczególnie przydatne, gdy publikacja jest drukowana na więcej niż jednej stronie arkusza, na przykład na karcie z pozdrowieniami.

7

PoKazywanie/ukrywanie linijek

Umożliwia pokazanie lub ukrycie linijek wysokości i szerokości aktualnie zaznaczonego arkusza papieru. Jeśli zmienisz rozmiar papieru w ustawieniach, linijki zmienią się odpowiednio.

8

Przezroczysty suwak widoku

f po wydrukowaniu na dwóch stronach arkusza ten suwak umożliwi wyświetlenie kolejnych stron arkusza, na przykład umieszczając drukowany papier na jasnej tabeli. Dzięki temu można sprawdzić, czy publikacja jest poprawnie umieszczana na obu stronach arkusza papieru.

Drukowanie publikacji

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W sekcji Drukowanie Ustaw liczbę kopii do wydrukowania w kopii zadania wydruku.

 3. Upewnij się, że w sekcji drukarka jest wybrana właściwa drukarka.

  Okno podglądu będzie wyświetlane jako czarno-białe, bez względu na to, czy publikacja zawiera kolor, chyba że wybrano drukarkę kolorową.

 4. W sekcji Ustawienia :

  1. Upewnij się, że jest zaznaczony odpowiedni zestaw stron lub sekcji.

  2. Wybierz format narzucania stron w arkuszu.

  3. Ustaw rozmiar papieru.

  4. Określ, czy chcesz drukować po jednej stronie arkusza papieru, czy też na obu stronach, czy ma być przerzucany arkusz papieru po długim, czy krótszym boku.

  5. Jeśli drukarka obsługuje drukowanie w kolorze, określ, czy chcesz wydrukować kolor, czy w skali odcieni szarości.

 5. Kliknij przycisk Drukuj , aby wysłać publikację do drukarki.

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W sekcji Drukowanie Ustaw liczbę kopii do wydrukowania w kopii zadania wydruku.

 3. Kliknij przycisk Drukuj , aby wysłać publikację do drukarki.

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W sekcji Ustawienia kliknij pole tekstowe strony .

 3. W polu tekstowym wpisz numer strony pierwszej strony, którą chcesz wydrukować, wpisz łącznik, a następnie wpisz ostatnią stronę zakresu, który chcesz wydrukować, na przykład: 2-4.

 4. Kliknij przycisk Drukuj , aby wysłać publikację do drukarki.

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W sekcji Ustawienia kliknij pole tekstowe strony .

 3. W polu tekstowym wpisz numer pierwszej strony, którą chcesz wydrukować, wpisz przecinek, a następnie wpisz następną stronę, którą chcesz wydrukować. Powtórz te czynności dla każdego numeru strony, który chcesz wydrukować, na przykład 2, 4, 6, 8.

 4. Kliknij przycisk Drukuj , aby wysłać publikację do drukarki.

Jeśli drukujesz etykiety lub wizytówki, opcja domyślna to wiele kopii na arkusz. Spowoduje to wydrukowanie więcej niż jednej kopii każdej strony publikacji z każdym zestawem stron w oddzielnym arkuszu papieru. Po wybraniu tej opcji jest dostępny przycisk Opcje układu , umożliwiający dostosowanie prowadnic marginesów w celu zwiększenia lub zmniejszenia liczby kopii publikacji, które mogą zmieścić się na jednym arkuszu papieru. Jeśli na przykład publikacja wizytówki zawiera dwie strony, każda Strona zawierająca inną wizytówkę i wybrano wiele kopii na arkusz i 10 kopii, a następnie łączna liczba 20 kopii — 10 kopii każdej z dwóch różnych kart biznesowych — Drukowanie na dwóch arkuszach papieru, po jednym arkuszu dla każdej strony.

 1. Kliknij pozycję plik >Drukowanie.

 2. W sekcji Ustawienia wybierz pozycję wiele kopii na arkusz , a następnie wybierz liczbę kopii.

 3. Kliknij przycisk Drukuj , aby wysłać publikację do drukarki.

  Uwagi: 

  • Jeśli klikniesz jedną stronę na arkuszu, publikacja zostanie wydrukowana w środku arkusza papieru.

  • Jeśli chcesz wydrukować jedną stronę publikacji na arkuszu w określonym miejscu w arkuszu, kliknij pozycję wiele kopii na arkuszu, kliknij pozycję Opcje układu, a następnie zmień położenie publikacji w arkuszu, dopasowując opcje wiersza, kolumny Opcje oraz wartości odstępu w poziomie i w pionie w obszarze więcej opcji drukowania. Ta opcja jest dostępna w przypadku publikacji z rozmiarem strony mniejszym niż rozmiar papieru, na przykład reklam, wizytówek i kart z gratulacjami.

Jeśli chcesz wydrukować etykiety, znaczniki nazw lub wizytówki, zwykle jest najbardziej wydajna drukowanie całej serii w jednym arkuszu. Możesz to zrobić w programie Publisher, korzystając z opcji wiele stron na arkusz na stronie Drukowanie . Po wybraniu tej opcji jest dostępny przycisk Opcje układu , umożliwiający dostosowanie prowadnic marginesów w celu zwiększenia lub zmniejszenia liczby kopii publikacji, które mogą zmieścić się na jednym arkuszu papieru. Jeśli na przykład masz zestaw 10 kart pocztowych z różnymi informacjami na poszczególnych arkuszach i wybrano wiele stron na arkusz i jedną kopię, wszystkie dziesięć stron zostaną wydrukowane na jednym arkuszu papieru.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy rozmiar strony publikacji jest mniejszy niż arkusz, na którym jest ustawiony wydruk publikacji.

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W sekcji Ustawienia zaznacz wiele stron na arkusz , a następnie wybierz liczbę kopii.

 3. Kliknij przycisk Drukuj , aby wysłać publikację do drukarki.

Drukowanie jednej lub większej liczby kopii publikacji

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. W obszarze kopiewprowadź liczbę kopii, które chcesz wydrukować.

 3. Wybierz inne odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

Drukowanie określonych stron publikacji

Możesz wybrać pozycję Bieżąca strona , aby wydrukować aktualnie wyświetlaną stronę.

Drukowanie zakresu stron

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. W oknie dialogowym Drukowanie kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru .

 3. W obszarze zakres wydrukukliknij pozycję strony.

 4. W polu tekstowym wpisz numer strony pierwszej strony, którą chcesz wydrukować, wpisz łącznik, a następnie wpisz ostatnią stronę zakresu, który chcesz wydrukować, na przykład 2-4.

 5. Kliknij pozycję Drukuj.

  Aby wydrukować tylko pojedynczą stronę, wpisz ten sam numer w polach od i do .

Drukowanie pojedynczych stron

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. W oknie dialogowym Drukowanie kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru .

 3. W obszarze zakres wydrukukliknij pozycję strony.

 4. W polu tekstowym wpisz numer pierwszej strony, którą chcesz wydrukować, wpisz przecinek, a następnie wpisz następną stronę, którą chcesz wydrukować. Powtórz te czynności dla każdego numeru strony, który chcesz wydrukować, na przykład 2, 4, 6, 8.

 5. Kliknij przycisk Drukuj.

Początek strony

Zmienianie liczby kopii drukowanych na arkuszu papieru

Jeśli drukujesz etykiety lub wizytówki, opcja domyślna to wiele kopii na arkusz. Za pomocą tej opcji możesz dostosować prowadnice marginesów, aby zwiększyć lub zmniejszyć liczbę kopii publikacji, które mogą zmieścić się na jednym arkuszu papieru. Jeśli na przykład publikacja wizytówki zawiera dwie strony — każda Strona zawiera inną kartę biznesową, a w jednym arkuszu wybrano wiele kopii , a trzy kopie — łącznie sześć kopii — trzy kopie każdej z dwóch różnych wizytówek — być drukowana.

 1. Otwórz publikację, którą chcesz wydrukować, na przykład etykietę.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij jedną stronę na arkusz.

  • Kliknij pozycję wiele kopii na arkusz.

   Uwagi: 

   • Jeśli klikniesz jedną stronę na arkuszu, publikacja zostanie wydrukowana w środku arkusza papieru.

   • Jeśli chcesz wydrukować jedną stronę publikacji na arkuszu w określonym miejscu w arkuszu, kliknij pozycję wiele kopii na arkuszu, a następnie zmień położenie publikacji w arkuszu, dopasowując opcje wierszy, opcji kolumny i poziome i wartości odstępów w pionie w obszarze więcej opcji drukowania ta opcja jest dostępna w przypadku publikacji o rozmiarach stron mniejszych niż rozmiary papieru, takich jak reklamy, wizytówki i karty z gratulacjami.

   • Aby łatwiej wyrównać publikację do produktu określonego producenta lub wydrukować wiele kopii publikacji na jednym arkuszu papieru, Włącz znaczniki przycięcia.

Zmienianie marginesów

Dopasowując marginesy oraz odstępy w poziomie i w pionie, możesz zmienić liczbę kopii, które zmieszczą się na arkuszu papieru.

 1. Otwórz publikację, którą chcesz wydrukować.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru.

 3. W obszarze więcej opcji drukowaniawykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zwiększyć liczbę kopii, które zmieszczą się, Zmniejsz wartości w polach margines boczny i odstęp w poziomie . Być może trzeba również dostosować wartość odstępu w pionie.

  • Aby zmniejszyć liczbę kopii, które zmieszczą się, zwiększ wartości w polach margines boczny, odstęp w poziomiei odstępy w pionie .

Gdy zmienisz marginesy i odstępy, w oknie podglądu zostanie wyświetlona liczba kopii dopasowanych na arkuszu papieru.

Porada: Jeśli chcesz drukować na produkcie określonego producenta, na przykład w arkuszu etykiet — spróbuj wydrukować na pustym arkuszu papieru, aby upewnić się, że publikacja będzie poprawnie wyrównana do tego produktu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×