Drukowanie skoroszytu programu Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Drukowanie skoroszytu programu Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Centrum pomocy technicznej pakietu Office lub Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w pakiecie Office.

Za pomocą Excel za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz drukować arkusze, skoroszyty i zaznaczone komórki. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, szczęk i NVDA, ale może współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu. Skróty klawiaturowe ułatwiają szybkie drukowanie i dostosowywanie ustawień drukowania.

Ikona dekoracyjna potrzebujesz instrukcji dotyczących drukowania z Excel, ale nie korzystasz z czytnika zawartości ekranu? Zobacz drukowanie arkusza lub skoroszytu.

Uwagi: 

Drukowanie skoroszytu

 1. W arkuszu lub skoroszycie zaznacz, co chcesz wydrukować, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+P (lub Ctrl+F2).

 2. Excel zostanie otwarty z fokusem na przycisku Drukuj i usłyszysz: "Widok Backstage, pole grupy drukowanie, przycisk Drukuj". W Narratorze usłyszysz: "Wył., przycisk Drukuj".

  • Aby wydrukować jedną kopię, naciśnij klawisz Enter (lub klawisze Alt+P, a następnie klawisz P).

  • Aby wydrukować więcej niż jedną kopię, naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisz N. Zostanie otwarte pole kombi Kopie i usłyszysz „Kopie dwukropek, pole pokrętła do edycji”. W Narratorze usłyszysz „Kopie, edytowanie, 1”.

   Wybierz odpowiednią liczbę kopii, używając klawisza Strzałka w górę, lub wpisz liczbę, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby wybrać inną drukarkę, naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisz I w celu otwarcia pola kombi Drukarka. Używając klawiszy strzałek, wybierz lub dodaj nową drukarkę bądź faks, do którego chcesz wysłać raport arkusza kalkulacyjnego. Program Excel automatycznie umieści fokus na nazwie drukarki domyślnej w systemie Windows.

  • Aby wybrać ustawienia drukarki, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę pola kombi z odpowiednimi opcjami, i naciśnij klawisz Enter (lub naciśnij skrót klawiaturowy odpowiedniej opcji ustawień). Oto ustawienia i opcje drukarki oraz ich skróty klawiaturowe:

   Opcja ustawień drukarki

   Skrót

   Pole kombi Drukowanie: służy do wybierania między drukowaniem tylko aktywnego (zaznaczonego) arkusza w skoroszycie (ustawienie domyślne), całego skoroszytu, aktualnie zaznaczonych komórek w bieżącym arkuszu lub aktualnie zaznaczonej tabeli w bieżącym arkuszu.

   Alt+P, A

   Pola pokrętła Strony: służą do ograniczania drukowania do zakresu stron, który można w tych polach wpisać lub wybrać za pomocą przycisku pokrętła.

   Alt+P, H dla pierwszej strony w zakresie;

   Alt+P, J dla ostatniej strony w zakresie.

   Pole kombi Drukowanie dwustronne: służy do wybierania, czy dokument ma być drukowany na jednej, czy na obu stronach kartki.

   Alt+P, D

   Pole kombi Sortowanie: służy do wybierania, czy kopie mają być sortowane, czy nie.   

   Alt+P, C

   Pole kombi Orientacja: służy do wybierania orientacji strony — pionowej lub poziomej.

   Alt+P, O

   Pole kombi Rozmiar strony : służy do wybierania rozmiaru papieru.

   Alt+P, L

   Pole kombi Marginesy: za pomocą klawiszy strzałek możesz wybrać wstępnie zdefiniowane marginesy, a za pomocą klawisza A możesz aktywować opcję Marginesy niestandardowe umożliwiającą dostosowanie marginesów.

   Alt+P, M

   Pole kombi Skalowanie do rozmiaru: służy do wybierania, czy dokument ma być drukowany w rozmiarze rzeczywistym, czy zmniejszony w celu zmieszczenia go na jednej stronie.

   ALT+P, S

 3. Po dokonaniu wyboru naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisz P lub naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Drukuj”, i naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Excel

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nowości na platformie Microsoft 365

Używaj Excel dla komputerów Mac z klawiaturą i funkcji VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu macOS, aby drukować arkusze, skoroszyty i zaznaczone komórki. Skróty klawiaturowe ułatwiają szybkie drukowanie wybranych elementów.

Ikona dekoracyjna potrzebujesz instrukcji dotyczących drukowania z Excel, ale nie korzystasz z czytnika zawartości ekranu? Zobacz drukowanie arkusza lub skoroszytu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Drukowanie skoroszytu

Domyślnie w programie Excel dla komputerów Mac jest ustawiona wartość drukowanie wszystkich aktywnych arkuszy. Można jednak łatwo dostosować ustawienia tak, aby wydrukować cały skoroszyt.

 1. W skoroszycie Excel naciśnij klawisze Command + P, aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie .

 2. Aby usłyszeć listę dostępnych drukarek, naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Drukarka, przycisk menu podręcznego”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby usłyszeć nazwy poszczególnych drukarek.

 4. Po usłyszeniu nazwy odpowiedniej drukarki naciśnij klawisz Enter.

 5. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo do momentu przejścia do pola Kopie. Następnie wpisz liczbę kopii do wydrukowania.

 6. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Cały skoroszyt, przycisk menu podręcznego”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Drukuj, przycisk domyślny”.

 8. Naciśnij klawisze Command + Spacja, aby rozpocząć drukowanie.

Drukowanie zoptymalizowane

Okno dialogowe Drukowanie nie wyświetla automatycznie wszystkich dostępnych ustawień wydruku. Aby wyświetlić ukryte opcje wydruku, naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Pokaż szczegóły”. Następnie naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić więcej dostępnych opcji drukowania.

Drukowanie pojedynczego arkusza

Aby wydrukować jeden arkusz w skoroszycie zamiast całego skoroszytu:

 1. W arkuszu, który chcesz wydrukować, naciśnij klawisze Command + P, aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie.

 2. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Aktywne arkusze, przycisk menu podręcznego”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Drukuj, przycisk domyślny”.

 4. Naciśnij klawisze Command + Spacja, aby rozpocząć drukowanie.

Drukowanie co najmniej dwóch sąsiadujących arkuszy

Można wydrukować kilka arkuszy w skoroszycie, nie drukując całego skoroszytu. W tym celu:

 1. Zaznacz kartę pierwszego arkusza, który chcesz wydrukować.

 2. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i użyj klawisza Strzałka w prawo, aby przejść do ostatniego arkusza, który chcesz wydrukować, a następnie zwolnij klawisz Shift.

 3. Naciśnij klawisze Command+P, aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie.

 4. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Drukuj”.

 5. Naciśnij klawisze Command + Spacja, aby rozpocząć drukowanie.

Drukowanie zaznaczonych komórek

Aby wydrukować wybrane, zaznaczone komórki:

 1. W arkuszu zaznacz komórki, które chcesz wydrukować.

 2. Naciśnij klawisze Command + P, aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie.

 3. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Zaznaczenie, przycisk radiowy”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Drukuj”.

 5. Naciśnij klawisze Command + Spacja, aby rozpocząć drukowanie.

Drukowanie tabeli programu Excel

Aby wydrukować tabelę programu Excelprzy użyciu funkcji VoiceOver:

 1. Przejdź do dowolnej komórki w tabeli przy użyciu klawisza Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo.

 2. Naciśnij klawisze Command + P, aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie.

 3. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Drukuj”.

 4. Naciśnij klawisze Command + Spacja, aby rozpocząć drukowanie.

Drukowanie określonych stron lub zakresu stron

Aby wydrukować tylko określone strony lub zakres stron:

 1. Naciśnij klawisze Command + P, aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie.

 2. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zakres stron, przycisk radiowy”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Naciśnij jeden raz klawisze Command + Strzałka w prawo.

 4. Wprowadź numery stron lub zakresy stron, które chcesz wydrukować, oddzielone przecinkami.

 5. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Drukuj”.

 6. Naciśnij klawisze Command + Spacja, aby rozpocząć drukowanie.

Konfigurowanie drukowania dwustronnego

Domyślnym ustawieniem w programie Excel jest drukowanie jednostronne. Możesz wybrać drukowanie dwustronne, aby drukować po obu stronach papieru.

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Drukuj”.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Układ”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Dwustronnie, niezaznaczone pole wyboru”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

Skalowanie arkusza do szerokości papieru

Funkcje skalowania arkusza umożliwiają zmniejszenie lub powiększenie arkuszy tak, aby dopasować je do wysokości szerokości papieru.

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Drukuj”. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia strony.

 2. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Strona”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wpasuj w strony, niezaznaczone pole wyboru”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Pole H”. Wprowadź liczbę 1, aby wskazać, że arkusz ma mieć szerokość jednej strony.

 5. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Pole V”. Wprowadź liczbę 0, aby zachować nieokreśloną wartość.

Skalowanie arkusza do określonego rozmiaru

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Ustawienia strony”. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia strony.

 2. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Strona”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Dopasuj do, niezaznaczone pole wyboru”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciśnij klawisze Command + Strzałka w prawo jeden raz. Następnie naciśnij klawisz Spacja, aby usłyszeć opcje wartości procentowej.

 5. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby przełączać się między opcjami wartości procentowej i zmniejszyć lub powiększyć arkusz. Gdy usłyszysz odpowiednią opcję, naciśnij klawisz Enter.

Drukowanie bez linii siatki lub nagłówków

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Ustawienia strony”. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia strony.

 2. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Strona”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Drukuj linie siatki, zaznaczone pole wyboru”. Jeśli nie chcesz, aby arkusz został wydrukowany z liniami siatki, naciśnij klawisz Return, aby usunąć zaznaczenie pola.

 4. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Drukuj nagłówki, zaznaczone pole wyboru”. Jeśli nie chcesz, aby arkusz został wydrukowany z nagłówkami, naciśnij klawisz Return, aby usunąć zaznaczenie pola.

Zmienianie rozmiaru papieru

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Ustawienia strony”. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia strony.

 2. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Strona”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Opcje”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Okno podręczne Rozmiar strony”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 5. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół przełączaj się między rozmiarami stron. Po usłyszeniu odpowiedniego rozmiaru naciśnij klawisz Enter.

Konfigurowanie sortowania

Jeśli chcesz wydrukować kilka egzemplarzy skoroszytu, skonfiguruj funkcję sortowania tak, aby wydrukować wszystkie strony jednego egzemplarza przed rozpoczęciem drukowania kolejnego. (Zamiast drukowania X kopii strony 1, następnie X kopii strony 2 itd.).

W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Sortowanie, niezaznaczone pole wyboru”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie orientacji strony

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Ustawienia strony”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Orientacja <bieżąca orientacja>”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Aby przełączać się między orientacją pionową a poziomą, użyj klawiszy Strzałka w lewo i Strzałka w prawo. Po usłyszeniu odpowiedniej opcji naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie marginesów strony

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Ustawienia strony”. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia strony.

 2. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aby przejść do pozycji Marginesy > Marginesy niestandardowe w oknie dialogowym.

 3. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aby przeglądać dostępne opcje:

  • Normalne, przycisk radiowy

  • Szerokie, przycisk radiowy

  • Wąskie, przycisk radiowy

  • Marginesy niestandardowe

  Naciśnij klawisz Enter, aby dokonać wyboru.

 4. Jeśli wybrano Marginesy niestandardowe, naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Pole Szerokość”. Wprowadź szerokość marginesu. Następnie naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wysokość marginesu”. Wprowadź wysokość marginesu.

 5. Aby wyśrodkować arkusz kalkulacyjny na stronie, przejdź do sekcji Marginesy niestandardowe. Następnie naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyśrodkuj na stronie w poziomie, niezaznaczone pole wyboru”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 6. Naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyśrodkuj na stronie w pionie, niezaznaczone pole wyboru”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

Drukowanie w formacie PDF

Funkcja Drukuj w formacie PDF nie służy do faktycznego drukowania arkusza. Zamiast tego konwertuje go do formatu pliku PDF, który można zapisać, wysłać w wiadomości e-mail lub wydrukować.

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisze Command + Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „PDF, okno podręczne”. Następnie naciśnij klawisz Spacja.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby przeglądać dostępne opcje:

  • Zapisz jako PDF

  • Zapisz jako PostScript

  • Dodaj plik PDF do aplikacji iBooks

  • Wyślij plik PDF pocztą e-mail

  • Zapisz jako Adobe PDF

  • Zapisz plik PDF w folderze adresata sieci Web

  • Wyślij plik PDF do aplikacji Wiadomości

  • Zapisz plik PDF w aplikacji Evernote

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby dokonać wyboru.

Zobacz też

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Excel

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nowości na platformie Microsoft 365

W aplikacji Excel dla systemu iOS można przy użyciu funkcji VoiceOver, czytnika zawartości ekranu wbudowanego w systemie iOS, wydrukować skoroszyt programu Excel z telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod Touch za pomocą drukarki z funkcją AirPrint.

Uwagi: 

W tym temacie

Drukowanie skoroszytu

 1. Sprawdź, czy urządzenie z systemem iOS oraz drukarka z obsługą funkcji AirPrint są połączone z tą samą siecią bezprzewodową.

 2. Sprawdź, czy funkcje Siri i VoiceOver są włączone.

 3. W aplikacji Excel dla systemu iOS szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz lokalizację folderu zawierającego plik programu Excel, który chcesz wydrukować. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć wybrany folder.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę pliku programu Excel, który chcesz wydrukować. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć ten plik.

 5. Przeciągaj palcem w lewym górnym rogu ekranu, aż usłyszysz: „Plik”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć menu Plik.

 6. W menu Plik szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Drukuj”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć menu Drukowanie.

 7. Aby wydrukować cały skoroszyt, a nie aktywny arkusz, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Drukuj cały skoroszyt”. Aby wybrać tę opcję, naciśnij dwukrotnie ekran.

 8. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „AirPrint”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć aplikację AirPrint.

 9. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Dalej”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby przejść do ekranu wyboru drukarki.

 10. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę drukarki, której chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Funkcja VoiceOver odczyta nazwę wybranej drukarki.

 11. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Drukuj”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby rozpocząć drukowanie.

Ustawienia wydruku

Menu Opcje układu umożliwia określenie opcji drukowania, takich jak rozmiar papieru i orientacja strony.

Uwaga: Dostępne ustawienia wydruku mogą się różnić w zależności od funkcji drukarki oraz wersji urządzenia z systemem iOS.

 1. Sprawdź, czy urządzenie z systemem iOS oraz drukarka z obsługą funkcji AirPrint są połączone z tą samą siecią bezprzewodową.

 2. Sprawdź, czy funkcje Siri i VoiceOver są włączone.

 3. W aplikacji Excel dla systemu iOS szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz lokalizację folderu zawierającego plik programu Excel, który chcesz wydrukować. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć wybrany folder.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę pliku programu Excel, który chcesz wydrukować. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć ten plik.

 5. Przeciągaj palcem w lewym górnym rogu ekranu, aż usłyszysz: „Plik”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć menu Plik.

 6. W menu Plik szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Drukuj”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć menu Opcje układu.

Orientacja wydruku

 1. W menu Opcje układu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Orientacja”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz opcję „Pozioma” lub „Pionowa”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać odpowiednią opcję.

Rozmiar papieru

 1. W menu Opcje układu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Rozmiar papieru” a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aby wybrać odpowiedni rozmiar papieru, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Domyślny rozmiar papieru to Letter.

Skalowanie

 1. W menu Opcje układu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Skalowanie” a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aby wybrać odpowiedni rozmiar, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Ustawienie domyślne to Bez skalowania.

Zakres wydruku

 1. W menu Opcje układu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Drukuj aktywny arkusz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Drukuj cały skoroszyt”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Drukuj zaznaczenie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Ustawienie domyślne to Drukuj aktywny arkusz.

Zobacz też

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Skróty klawiaturowe w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nowości na platformie Microsoft 365

Za pomocą funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Android, można wydrukować skoroszyt programu Excel w aplikacji Excel dla systemu Android.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

Drukowanie skoroszytu

 1. Sprawdź, czy urządzenie z systemem Android oraz drukarka są połączone z tą samą siecią bezprzewodową.

 2. W skoroszycie w aplikacji Excel dla systemu Android szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Otwórz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć menu Miejsca.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz lokalizację pliku Excel, który chcesz wydrukować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć lokalizację. Następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę pliku Excel, który chcesz wydrukować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć plik.

 4. Przeciągaj palcem w lewym górnym rogu ekranu, aż usłyszysz: „Plik”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć menu Plik.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Drukowanie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć menu Opcje wydruku.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zawartość do wydrukowania”, a następnie jeszcze raz szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Lista rozwijana, Aktywny arkusz”. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aby wybrać zawartość do wydrukowania: Aktywny arkusz, Cały skoroszyt lub Zaznaczenie. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby potwierdzić wybór.

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Drukuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wydrukować dokument.

  Uwaga: Aby ukończyć drukowanie, może być konieczne ponowne szybkie przesunięcie w prawo do przycisku „Drukuj” w aplikacji obsługującej połączenie z drukarką.

Ustawienia wydruku

Uwaga: Dostępne ustawienia wydruku mogą się różnić w zależności od funkcji drukarki oraz urządzenia z systemem Android.

 1. W arkuszu w aplikacji Excel dla systemu Android przeciągaj palcem w lewym górnym rogu ekranu, aż usłyszysz: „Plik”. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć menu Plik.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Drukowanie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć menu Opcje wydruku.

 3. Aby wybrać opcję skalowania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Skalowanie”, a następnie jeszcze raz szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Lista rozwijana, Bez skalowania”. Aby zmienić ustawienia skalowania, naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiednią opcję skalowania, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby potwierdzić wybór.

 4. Aby wybrać rozmiar papieru, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Rozmiar papieru”, a następnie jeszcze raz szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Lista rozwijana, Letter”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zmienić rozmiar papieru. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego rozmiaru papieru, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby potwierdzić wybór.

 5. Aby wybrać orientację strony, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Orientacja”, a następnie jeszcze raz szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Lista rozwijana, Pionowa”. Aby zmienić orientację, naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiednie ustawienie orientacji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby potwierdzić wybór.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Drukuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wydrukować dokument.

  Uwaga: Aby ukończyć drukowanie, może być konieczne ponowne szybkie przesunięcie w prawo do przycisku „Drukuj” w aplikacji obsługującej połączenie z drukarką.

Zobacz też

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Skróty klawiaturowe w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

W programie Excel można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, wydrukować skoroszyt programu Excel.

Uwagi: 

W tym temacie

Drukowanie skoroszytu

 1. Zaznacz dane, które chcesz wydrukować, a następnie naciśnij klawisze CTRL + P. Zostanie otwarta ramka Print z fokusem na przycisku Drukuj i usłyszysz: "Widok Backstage, pole grupy drukowanie, przycisk Drukuj". W przypadku Narratora usłyszysz tylko: "przycisk Drukuj".

 2. Aby określić liczbę kopii do wydrukowania, naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisz N. Usłyszysz komunikat „Kopie, dwukropek, pole pokrętła do edycji”. W Narratorze usłyszysz komunikat „Kopie, edycja 1”. W kontrolce pokrętła Kopie wpisz liczbę kopii do wydrukowania lub użyj klawisza Strzałka w górę, aby zmienić liczbę kopii. Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić wybór.

 3. Aby wybrać drukarkę, naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisz I. Usłyszysz nazwę wybranej drukarki. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół możesz poruszać się po liście drukarek. W Narratorze usłyszysz komunikat „Wybierz nazwę drukarki”, numer wybranej drukarki i całkowitą liczbę dostępnych drukarek.

 4. Jeśli nie słyszysz nazwy odpowiedniej drukarki, za pomocą klawisza Strzałka w dół poruszaj się po liście wszystkich dostępnych drukarek. Pod listą dostępnych drukarek znajduje się link Dodaj drukarkę oraz opcja Drukuj do pliku.

 5. Po usłyszeniu "Dodaj drukarkę" naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć okno dialogowe Znajdowanie drukarek , a następnie użyj klawisza Tab, aby przejść do obszaru nawigacji. Naciśnij klawisz SPACJA, gdy usłyszysz komunikat "Drukuj do pliku", aby wybrać tę opcję. Po wybraniu przycisku Drukuj zostanie otwarte okno dialogowe Eksplorator plików z prośbą o wprowadzenie nazwy pliku.

 6. Za pomocą klawisza Tab przejdź do grupy Ustawienia. Wybierz ustawienia, których chcesz użyć. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji, zobacz Ustawienia wydruku.

 7. Przejdź do przycisku Drukuj, naciskając klawisze Alt+P i klawisz P, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby wydrukować skoroszyt.

Ustawienia wydruku

W grupie Ustawienia możesz określić ustawienia następujących opcji drukowania.

Zawartość do wydrukowania

Aby wybrać drukowanie tylko aktywnych arkuszy w skoroszycie, całego skoroszytu, lub bieżącego zaznaczenia, naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisz A. Usłyszysz komunikat „Drukuj (wybrana opcja), pole kombi do edycji”. Naciśnij klawisz Enter, a następnie użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby wybrać zawartość do wydrukowania.

Aby zignorować wstępnie zdefiniowany obszar wydruku w skoroszycie, przewijaj opcje w polu Drukuj przy użyciu klawisza Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Ignoruj obszar wydruku, niezaznaczona pozycja menu”. Naciśnij klawisz Spacja, aby zaznaczyć opcję Ignoruj obszar wydruku.

Zakres stron

Aby ustawić zakres stron do wydrukowania, naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisz H, aby przejść do pola pokrętła Pierwsza strona, a klawisze Alt+P i klawisz J, aby przejść do pola pokrętła Ostatnia strona. Usłyszysz komunikat „Strony, edytowanie”.

 • W polu Pierwsza strona wpisz numer pierwszej strony, którą chcesz wydrukować, lub użyj klawisza Strzałka w górę, aby ustawić numer strony.

 • W polu Ostatnia strona wpisz numer ostatniej strony, którą chcesz wydrukować, lub użyj klawisza Strzałka w górę, aby ustawić numer strony.

Drukowanie jednostronne lub dwustronne

Aby skonfigurować drukowanie jednostronne lub dwustronne, naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisz D. Usłyszysz komunikat „Druk jednostronny, 1 z 3”. Na liście Druk jednostronny wybierz odpowiednią opcję. Jeśli wybierzesz opcję drukowania dwustronnego, usłyszysz komunikat „Drukuj po obu stronach”.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli wybrana drukarka umożliwia drukowanie dwustronne.

Sortowanie i zszywanie

Aby skonfigurować sortowanie, naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisz C. Za pomocą klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę wybierz pozycję Posortowane (usłyszysz „Posortowane, 1 z 2”) lub Nieposortowane (usłyszysz „Nieposortowane”), a następnie naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: Opcja sortowania jest dostępna tylko, jeśli wybrana drukarka obsługuje tę funkcję.

Aby skonfigurować zszywanie, za pomocą klawisza Tab przejdź do pola kombi Zszywanie i za pomocą klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę wybierz opcję Bez zszywek, Jedna zszywka lub Dwie zszywki.

Uwaga: Opcja zszywania jest dostępna tylko, jeśli wybrana drukarka obsługuje tę funkcję.

Orientacja strony

Aby ustawić orientację strony, naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisz O. Usłyszysz komunikat „Orientacja”. Przy użyciu klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół wybierz pozycję Orientacja pionowa (usłyszysz komunikat „Orientacja pionowa”) lub Orientacja pozioma (usłyszysz komunikat „Orientacja pozioma”).

Rozmiar strony

Aby ustawić rozmiar strony, naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisz L. Usłyszysz komunikat „Rozmiar strony”. Przy użyciu klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół wybierz odpowiedni rozmiar strony. Usłyszysz wymiary strony lub rozmiar papieru dla każdego rozmiaru dostępnego na liście.

Marginesy strony

Aby ustawić marginesy strony, naciśnij klawisze Alt + P. Aby ustawić niestandardowy rozmiar marginesu, użyj klawisza Strzałka w dół, aby przejrzeć wszystkie opcje marginesów. Po wyświetleniu listy marginesów pojawi się łącze marginesy niestandardowe . Naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać link. Usłyszysz: "marginesy". Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby wybrać marginesy normalne (usłyszysz "marginesy normalne"), wąskie marginesy (usłyszysz "wąskie marginesy") lub szerokie marginesy (usłyszysz "szerokie marginesy").

Skalowanie strony

Aby ustawić skalowanie strony, naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisz S. Usłyszysz komunikat „Skalowanie do rozmiaru”. Przy użyciu klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół wybierz odpowiednią opcję skalowania strony.

Zobacz też

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Skróty klawiaturowe w programie Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Aby wydrukować Excel skoroszyt, użyj Excel dla sieci Web za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, szczęk i NVDA, ale może współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu.

Ikona dekoracyjna potrzebujesz instrukcji dotyczących drukowania z Excel, ale nie korzystasz z czytnika zawartości ekranu? Zobacz drukowanie arkusza.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji Excel dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Excel dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Excel dla sieci Web.

W tym temacie

Drukowanie skoroszytu

 1. W skoroszycie w aplikacji Excel dla sieci Web naciśnij klawisz Alt + klawisz systemu Windows, aby wyświetlić wstążkę. Usłyszysz komunikat „Wybrano, element karty Narzędzia główne”. Naciśnij kolejno klawisze F, P i jeszcze raz P, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia wydruku w aplikacji Excel dla sieci Web. Usłyszysz komunikat „Okno dialogowe Ustawienia wydruku, fokus na przycisku radiowym Aktywny arkusz, zaznaczono”.

 2. Wybierz odpowiednie ustawienia wydruku Excel dla sieci Web, jak określono w obszarze Ustawienia wydruku w aplikacji Excel Online, a następnie naciskaj klawisz T AB, aż usłyszysz komunikat: "przycisk Drukuj". Naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie . usłyszysz "Drukuj okno dialogowe, drukarka", a następnie wybraną drukarkę.

 3. Wybierz odpowiednie ustawienia wydruku w przeglądarce Microsoft Edge zgodnie z opisem w sekcji Ustawienia wydruku w przeglądarce Microsoft Edge, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Drukuj”. Naciśnij klawisz Enter, aby wydrukować skoroszyt.

Ustawienia wydrukuExcel dla sieci Web

Zawartość do wydrukowania

Po otwarciu okna dialogowego Ustawienia wydruku w aplikacji Excel dla sieci Web usłyszysz komunikat „Okno dialogowe Ustawienia wydruku, fokus na przycisku radiowym Aktywny arkusz, zaznaczono”. Aby wydrukować aktywny arkusz, pozostaw zaznaczoną opcję Aktywny arkusz. Użyj klawiszy strzałek, aby zmienić ustawienie na Cały skoroszyt lub Bieżące zaznaczenie. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do innych ustawień lub do przycisku Drukuj.

Orientacja strony

W oknie dialogowym Ustawienia wydruku w aplikacji Excel dla sieci Web naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Zaznaczono, przycisk radiowy Pionowa”. Użyj klawiszy strzałek, aby w obszarze Orientacja strony przełączać się między opcjami Pionowa i Pozioma.

Rozmiar papieru

W oknie dialogowym Ustawienia wydruku w aplikacji Excel dla sieci Web naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Wybierz” oraz nazwę i opis domyślnego lub wybranego wcześniej rozmiaru papieru. Możesz na przykład usłyszeć komunikat „Wybierz, Letter, 22x28cm, pole kombi do edycji”. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby przewijać listę dostępnych rozmiarów papieru, aż usłyszysz odpowiedni rozmiar. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do innych ustawień lub do przycisku Drukuj.

Skalowanie strony

W oknie dialogowym Ustawienia wydruku w aplikacji Excel dla sieci Web naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Bez skalowania, bez skalowania, pole kombi do edycji”. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby wybrać jedną z dostępnych opcji: Bez skalowania, Dopasuj arkusz do jednej strony, Dopasuj wszystkie kolumny do jednej strony lub Dopasuj wszystkie wiersze do jednej strony. Po wybraniu odpowiedniej opcji skalowania możesz nacisnąć klawisz Tab, aby przejść do innych ustawień w oknie dialogowym Ustawienia wydruku.

Ustawienia wydruku w przeglądarce Microsoft Edge

Aby otworzyć okno dialogowe Drukowanie w przeglądarce Microsoft Edge, wybierz przycisk Drukuj w oknie dialogowym Ustawienia wydruku w aplikacji Excel dla sieci Web lub naciśnij klawisze Ctrl + P w skoroszycie w aplikacji Excel dla sieci Web.

Uwaga: Ustawienia wydruku widoczne w oknie dialogowym Drukowanie przeglądarki Microsoft Edge zależą od wybranej drukarki. W zależności od modelu drukarki niektóre z poniższych ustawień mogą być niedostępne.

Wybór drukarki

Po wstępnym dotarciu do okna dialogowego drukowanieMicrosoft Edge usłyszysz "Print, okno dialogowe, drukarka", a następnie wybraną drukarkę. Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby zmienić wybraną drukarkę. Podczas przewijania listy Nazwa każdej drukarki jest słyszalna, a inne ustawienia dostępne w oknie dialogowym drukowanieMicrosoft Edge zmieniają się po każdej wybranej drukarce.

Orientacja strony

Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do listy rozwijanej Orientacja. Usłyszysz komunikat „Orientacja, pionowa, pole kombi”. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby wybrać opcję Pozioma. Usłyszysz komunikat „Pozioma”. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do pozostałych ustawień w oknie dialogowym.

Uwaga: Ustawienie Orientacja jest również dostępne w oknie dialogowym Ustawienia wydruku w aplikacji Excel dla sieci Web, zgodnie z opisem w sekcji Ustawienia wydruku w aplikacji Excel Online.

Liczba kopii do wydrukowania

Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do pola Kopie. Usłyszysz: „Kopie, edytowanie, 1”. Wpisz liczbę kopii do wydrukowania.

Strony do wydrukowania

Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do pola kombi Strony. Usłyszysz komunikat „Strony”, aktualnie wybraną opcję i „pole kombi”. Używając klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, wybierz jedną z dostępnych opcji: Wszystkie, Bieżąca strona lub Zakres stron. Po wybraniu opcji Zakres stron zostanie wyświetlone pole Zakres. Naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz komunikat „Zakres stron, edytowanie”. Wpisz zakres stron, które chcesz wydrukować.

Skalowanie strony

Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do pola kombi Skalowanie. Usłyszysz komunikat „Skalowanie”, aktualnie wybraną opcję i „pole kombi”. Przy użyciu klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół wybierz opcję Zmniejszaj, aby dopasować lub procent skalowania.

Marginesy strony

Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Marginesy”, aktualnie wybraną opcję i „pole kombi”. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby wybrać opcję Normalne, Wąskie, Umiarkowane lub Szerokie i określić wielkość marginesów. Po zaznaczeniu każdego z ustawień usłyszysz jego nazwę.

Nagłówki i stopki

Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Nagłówki i stopki”, aktualnie wybraną opcję i „pole kombi”. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby wybrać opcję Wyłączone i nie drukować nagłówków i stopek lub opcję Włączone i drukować nagłówki i stopki.

Zobacz też

Dodawanie komentarzy do arkusza programu Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Excel

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Nowości na platformie Microsoft 365

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×