Dzielenie tekstu i umieszczanie go w różnych kolumnach za pomocą funkcji

Dzielenie tekstu i umieszczanie go w różnych kolumnach za pomocą funkcji

Za pomocą funkcji lewy, MID, prawy, Szukaj i dł. tekst można manipulować ciągami tekstu w danych. Na przykład możesz rozpowszechnić imię, drugie imię i nazwisko z jednej komórki w trzech oddzielnych kolumnach.

Kluczem do rozpowszechniania składników nazw za pomocą funkcji tekstowych jest pozycja każdego znaku w ciągu tekstowym. Pozycje spacji w ciągu tekstowym są również ważne, ponieważ wskazują początek lub koniec składników nazw w ciągu.

Na przykład w komórce zawierającej tylko imię i nazwisko, nazwisko rozpoczyna się po pierwszym wystąpieniu spacji. Niektóre nazwy na liście mogą zawierać drugie imię, a w takim przypadku nazwisko rozpoczyna się po drugim wystąpieniu spacji.

W tym artykule pokazano, jak wyodrębnić różne składniki z różnych formatów nazw, korzystając z tych przydatnych funkcji. Możesz również podzielić tekst na różne kolumny za pomocą Kreatora konwersji tekstu na kolumny .

Przykładowe imię i nazwisko

Opis

Imię

Drugie imię

Nazwisko

Sufiks

1

Jacek Kalinowski

Brak drugiego imienia

Jacek

Kalinowski

2

Jakub S. Zawadzki

Inicjał drugiego imienia

Jakub

S.

Zawadzki

3

Ewa B. G. Ciesielska

Inicjały drugiego i trzeciego imienia

Ewa

B. G.

Ciesielska

4

Olecka, Aneta Magda

Nazwisko na początku z przecinkiem

Aneta

Magda

Olecka

5

Joanna Maria D. Rybka

Imię dwuczęściowe

Joanna Maria

D.

Rybka

6

Beata Sapieżyńska de Mattos

Nazwisko trzyczęściowe

Beata

Sapieżyńska de Mattos

7

Michał van Eaton

Nazwisko dwuczęściowe

Michał

van Eaton

8

Czernek Jun., Paweł K.

Nazwisko i sufiks na początku z przecinkiem

Paweł

K.

Czernek

Jun.

9

Wojciech Czupta III

Z sufiksem

Wojciech

Czupta

III

10

P. Dominik Dubicki

Z prefiksem

Dominik

Dubicki

11

Aneta Wiśniewska-Szypuła

Nazwisko pisane z łącznikiem

Aneta

Wiśniewska-Szypuła

Uwaga: W grafice w poniższych przykładach wyróżnienie w pełnej nazwie powoduje wyświetlenie znaku, którego szuka pasująca formuła wyszukiwania.

Ten przykład oddziela dwa składniki: imię i nazwisko. Dwie nazwy są oddzielane pojedynczą spacją.

Skopiuj komórki z tabeli i wklej je do arkusza programu Excel w komórce A1. Formuła widoczna po lewej stronie zostanie wyświetlona w celu uzyskania odwołań, a program Excel automatycznie przekonwertuje formułę po prawej stronie na odpowiedni wynik.

Serwerów    Przed wklejeniem danych do arkusza należy ustawić szerokości kolumn A i B na 250.

Przykładowe imię i nazwisko

Opis

Jacek Kalinowski

Brak drugiego imienia

Formuła

Wynik (imię)

' = LEFT (A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1))

=LEWY(A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1))

Formuła

Wynik (nazwisko)

' = RIGHT (A2; DŁ (A2)-SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1))

=PRAWY(A2;DŁ(A2)-SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1))

 1. Imię

  Imię zaczyna się od pierwszego znaku w ciągu (J) i kończy się szóstym znakiem (odstęp). Formuła zwraca 7 znaków w komórce A2, rozpoczynając od lewej.

  Formuła wyodrębniająca imię

  Użyj funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej.

 2. Nazwisko

  Nazwisko zaczyna się od odstępu, dziewięć znaków od prawej, i kończy się ostatnim znakiem po prawej (i). Formuła wyodrębnia dziewięć znaków w komórce A2, rozpoczynając od prawej.

  Formuła wyodrębniająca nazwisko

  Użyj funkcji SZUKAJ.TEKST i DŁ w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. (7)

 3. Oblicz całkowitą długość ciągu tekstowego, a następnie odejmij liczbę znaków od lewej do pierwszego odstępu, który został znaleziony w kroku 1.

W tym przykładzie użyto imiona i nazwiska, inicjałów drugiego imienia i nazwiska. Każdy składnik jest oddzielony odstępem.

Skopiuj komórki z tabeli i wklej je do arkusza programu Excel w komórce A1. Formuła widoczna po lewej stronie zostanie wyświetlona w celu uzyskania odwołań, a program Excel automatycznie przekonwertuje formułę po prawej stronie na odpowiedni wynik.

Serwerów    Przed wklejeniem danych do arkusza należy ustawić szerokości kolumn A i B na 250.

Przykładowe imię i nazwisko

Opis

Jakub S. Zawadzki

Inicjał drugiego imienia

Formuła

Wynik (imię)

' = LEFT (A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1))

=LEWY(A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1))

Formuła

Wynik (inicjał drugiego imienia)

' = FRAGMENT. TEKST (A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1) + 1; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1) + 1)-SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1))

=FRAGMENT.TEKSTU(A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1)-SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1))

Formuła

Wynik na żywo (nazwisko)

' = RIGHT (A2; DŁ (A2)-WYSZUKAJ (""; A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1) + 1))

=PRAWY(A2;DŁ(A2)-SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1))

 1. Imię

  Imię zaczyna się od pierwszego znaku z lewej (J) i kończy się szóstym znakiem (pierwszy odstęp). Formuła wyodrębnia pierwszych sześć znaków w komórce A2, rozpoczynając od lewej.

  Formuła do oddzielania imienia i nazwiska oraz inicjału drugiego imienia

  Użyj funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. (7)

 2. Drugie imię

  Drugie imię zaczyna się na pozycji siódmego znaku (S) i kończy na dziewiątej pozycji (drugi odstęp). Ta formuła zawiera zagnieżdżone funkcje SZUKAJ.TEKST, służące do odnalezienia drugiego wystąpienia odstępu.

  Ta formuła wyodrębnia trzy znaki, rozpoczynając od siódmej pozycji.

  Szczegóły dotyczące formuły wyodrębniającej imię, drugie imię i nazwisko

  Użyj funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu numer_początkowy:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od pierwszego znaku od lewej. (5).

 3. Dodaj 1, aby uzyskać pozycję znaku po pierwszym odstępie (S). Ta pozycja numeryczna jest pozycją początkową drugiego imienia. (9 + 1 = 10)

  Użyj zagnieżdżonych funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od pierwszego znaku od lewej. (6).

 4. Dodaj 1, aby uzyskać pozycję znaku po pierwszym odstępie (S). Wynikiem jest numer znaku, od którego chcesz rozpocząć wyszukiwanie drugiego wystąpienia odstępu. (6 + 1 = 7)

 5. Wyszukaj drugie wystąpienie odstępu w komórce A2, rozpoczynając od siódmej pozycji (S), która została znaleziona w kroku 4. Ten numer znaku jest pozycją końcową drugiego imienia. (9)

 6. Wyszukaj pozycję numeryczną odstępu w komórce A2, rozpoczynając od pierwszego znaku od lewej. (6)

 7. Użyj numeru znaku drugiego odstępu, który został znaleziony w kroku 5, i odejmij numer znaku pierwszego odstępu, który został znaleziony w kroku 6. Wynikiem jest liczba znaków wyodrębniona przez funkcję FRAGMENT.TEKSTU z ciągu tekstowego, rozpoczynając od siódmej pozycji, która została znaleziona w kroku 2. (9 - 7 = 2)

 8. Nazwisko

  Nazwisko zaczyna się dziewięć znaków od prawej (Z) i kończy pierwszym znakiem od prawej (i). Ta formuła zawiera zagnieżdżone funkcje SZUKAJ.TEKST, służące do odnalezienia drugiego i trzeciego wystąpienia odstępu (które są na siódmej i dziewiątej pozycji od lewej).

  Formuła wyodrębnia osiem znaków w komórce A2, rozpoczynając od prawej.

  Druga funkcja wyszukiwania w formule służąca do oddzielania imion, ostatnich i nazwisk.
 9. Użyj funkcji DŁ i zagnieżdżonych funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną odstępu w komórce A2, rozpoczynając od pierwszego znaku od lewej. (6)

 10. Dodaj 1, aby uzyskać pozycję znaku po pierwszym odstępie (S). Wynikiem jest numer znaku, od którego chcesz rozpocząć wyszukiwanie drugiego wystąpienia odstępu. (7 + 1 = 8)

 11. Wyszukaj drugie wystąpienie odstępu w komórce A2, rozpoczynając od ósmej pozycji (S), która została znaleziona w kroku 2. Ten numer znaku jest końcową pozycją drugiego imienia. (10)

 12. Oblicz całkowitą długość ciągu tekstowego w komórce A2, a następnie odejmij liczbę znaków od lewej do drugiego wystąpienia odstępu, które zostało znalezione w kroku 3. Wynikiem jest liczba znaków pełnego imienia i nazwiska do wyodrębnienia od prawej. (14 – 8 = 6).

Oto przykład, w jaki sposób wyodrębnić dwa inicjały drugiego imienia. Składniki oddziela pierwsze i trzecie wystąpienie odstępu.

Skopiuj komórki z tabeli i wklej je do arkusza programu Excel w komórce A1. Formuła widoczna po lewej stronie zostanie wyświetlona w celu uzyskania odwołań, a program Excel automatycznie przekonwertuje formułę po prawej stronie na odpowiedni wynik.

Serwerów    Przed wklejeniem danych do arkusza należy ustawić szerokości kolumn A i B na 250.

Przykładowe imię i nazwisko

Opis

Ewa B. G. Ciesielska

Inicjały drugiego i trzeciego imienia

Formuła

Wynik (imię)

' = LEFT (A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1))

=LEWY(A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1))

Formuła

Wynik (inicjały drugiego imienia)

' = FRAGMENT. TEKST (A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1) + 1; SZUKAJ. TEKST (""; A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; (""; A2; 1) + 1) + 1)-SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1))

=FRAGMENT.TEKSTU(A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1)+1)-SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1))

Formuła

Wynik na żywo (nazwisko)

' = RIGHT (A2; DŁ (A2)-SZUKAJ. TEKST (""; A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; (""; A2; 1) + 1) + 1))

=PRAWY(A2;DŁ(A2)-SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1)+1))

 1. Imię

  Imię zaczyna się od pierwszego znaku z lewej (E) i kończy się czwartym znakiem (pierwszy odstęp). Formuła wyodrębnia pierwsze cztery znaki w komórce A2, rozpoczynając od lewej.

  Formuła wyodrębniająca imię i nazwisko oraz inicjały drugiego i trzeciego imienia

  Użyj funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. (4)

 2. Drugie imię

  Drugie imię zaczyna się na pozycji piątej (B) i kończy się na pozycji dziesiątej (trzeci odstęp). Ta formuła zawiera zagnieżdżone funkcje SZUKAJ.TEKST, służące do odnalezienia pierwszego, drugiego i trzeciego wystąpienia odstępu na pozycjach czwartej, siódmej i dziesiątej.

  Formuła wyodrębnia pięć znaków, rozpoczynając od pozycji piątej.

  Formuła wyodrębniająca imię i nazwisko oraz inicjały drugiego i trzeciego imienia

  Użyj funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu numer_początkowy:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od pierwszego znaku od lewej. (4)

 3. Dodaj 1, aby uzyskać pozycję znaku po pierwszym odstępie (B). Ta pozycja numeryczna jest pozycją początkową drugiego imienia. (4 + 1 = 5)

  Użyj zagnieżdżonych funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od pierwszego znaku od lewej. (4)

 4. Dodaj 1, aby uzyskać pozycję znaku po pierwszym odstępie (B). Wynikiem jest numer znaku, od którego chcesz rozpocząć wyszukiwanie drugiego wystąpienia odstępu. (4 + 1 = 5)

 5. Wyszukaj drugi odstęp w komórce A2, rozpoczynając od piątej pozycji (C), która została znaleziona w kroku 4. (11).

 6. Dodaj 1, aby uzyskać pozycję znaku po drugim odstępie (G). Ten numer znaku jest pozycją początkową, od której chcesz rozpocząć wyszukiwanie trzeciego odstępu. (14 + 1 = 15)

 7. Wyszukaj trzeci odstęp w komórce A2, rozpoczynając od ósmej pozycji, która została znaleziona w kroku 6. (10)

 8. Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2. (4)

 9. Użyj numeru znaku trzeciego odstępu, który został znaleziony w kroku 7, i odejmij numer znaku pierwszego odstępu, który został znaleziony w kroku 6. Wynikiem jest liczba znaków wyodrębniona przez funkcję FRAGMENT.TEKSTU z ciągu tekstowego, rozpoczynając od piątej pozycji, która została znaleziona w kroku 2.

 10. Nazwisko

  Nazwisko zaczyna się dziesięć znaków od prawej (C) i kończy pierwszym znakiem od prawej (a). Ta formuła zawiera zagnieżdżone funkcje SZUKAJ.TEKST, służące do odnalezienia pierwszego, drugiego i trzeciego wystąpienia odstępu.

  Formuła wyodrębnia dziesięć znaków w komórce A2, rozpoczynając od prawej pełnego nazwiska.

  Formuła wyodrębniająca imię i nazwisko oraz inicjały drugiego i trzeciego imienia

  Użyj zagnieżdżonych funkcji SZUKAJ.TEKST i DŁ w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od pierwszego znaku od lewej. (4)

 11. Dodaj 1, aby uzyskać pozycję znaku po pierwszym odstępie (B). Wynikiem jest numer znaku, od którego chcesz rozpocząć wyszukiwanie drugiego wystąpienia odstępu. (4 + 1 = 5)

 12. Wyszukaj drugi odstęp w komórce A2, rozpoczynając od piątej pozycji (B), która została znaleziona w kroku 2. (7)

 13. Dodaj 1, aby uzyskać pozycję znaku po drugim odstępie (G). Ten numer znaku jest pozycją początkową, od której chcesz rozpocząć wyszukiwanie trzeciego odstępu. (7 + 1 = 8)

 14. Wyszukaj trzeci odstęp w komórce A2, rozpoczynając od ósmej pozycji (G), która została znaleziona w kroku 6. (10)

 15. Oblicz całkowitą długość ciągu tekstowego w komórce A2, a następnie odejmij liczbę znaków od lewej do trzeciego odstępu, który został znaleziony w kroku 5. Wynikiem jest liczba znaków pełnego nazwiska do wyodrębnienia od prawej. (20 - 10 = 10)

W tym przykładzie nazwisko występuje przed imieniem, a drugie imię jest na końcu. Przecinek oznacza koniec nazwiska i poszczególne składniki są oddzielone odstępem.

Skopiuj komórki z tabeli i wklej je do arkusza programu Excel w komórce A1. Formuła widoczna po lewej stronie zostanie wyświetlona w celu uzyskania odwołań, a program Excel automatycznie przekonwertuje formułę po prawej stronie na odpowiedni wynik.

Serwerów    Przed wklejeniem danych do arkusza należy ustawić szerokości kolumn A i B na 250.

Przykładowe imię i nazwisko

Opis

Olecka, Aneta Magda

Nazwisko na początku z przecinkiem

Formuła

Wynik (imię)

' = FRAGMENT. TEKST (A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1) + 1; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1) + 1)-SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1))

=FRAGMENT.TEKSTU(A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1)-SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1))

Formuła

Wynik (drugie imię)

' = RIGHT (A2; DŁ (A2)-WYSZUKAJ (""; A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1) + 1))

=PRAWY(A2;DŁ(A2)-SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1))

Formuła

Wynik na żywo (nazwisko)

' = LEFT (A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1)-2)

=LEWY(A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)-2)

 1. Imię

  Imię zaczyna się od dziewiątego znaku od lewej (A) i kończy czternastym znakiem (drugi odstęp). Ponieważ imię występuje w środku pełnego nazwiska, w celu wyodrębnienia imienia należy użyć funkcji FRAGMENT.TEKSTU.

  Formuła wyodrębnia sześć znaków, rozpoczynając od pozycji dziewiątej.

  Formuła wyodrębniająca nazwisko, po którym występuje imię i drugie imię

  Użyj funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu numer_początkowy:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od pierwszego znaku od lewej. (8)

 2. Dodaj 1, aby uzyskać pozycję znaku po pierwszym odstępie (A). Ta pozycja numeryczna jest pozycją początkową imienia. (8 + 1 = 9)

  Użyj zagnieżdżonych funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od pierwszego znaku od lewej. (8)

 3. Dodaj 1, aby uzyskać pozycję znaku po pierwszym odstępie (A). Wynikiem jest numer znaku, od którego chcesz rozpocząć wyszukiwanie drugiego odstępu. (8 + 1 = 9)

  Wyszukaj drugi odstęp w komórce A2, rozpoczynając od dziewiątej pozycji (A), która została znaleziona w kroku 4. (14)

 4. Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od pierwszego znaku od lewej. (8)

 5. Użyj numeru znaku drugiego odstępu, który został znaleziony w kroku 5, i odejmij numer znaku pierwszego odstępu, który został znaleziony w kroku 6. Wynikiem jest liczba znaków wyodrębniona przez funkcję FRAGMENT.TEKSTU z ciągu tekstowego, rozpoczynając od dziewiątej pozycji, która została znaleziona w kroku 2. (14 - 8 = 6)

 6. Drugie imię

  Drugie imię zaczyna się pięć znaków od prawej (M) i kończy się pierwszym znakiem od prawej (a). Ta formuła zawiera zagnieżdżone funkcje SZUKAJ.TEKST, służące do odnalezienia pierwszego i drugiego wystąpienia odstępu w ósmej i czternastej pozycji od lewej.

  Formuła wyodrębnia pięć znaków, rozpoczynając od prawej.

  Formuła wyodrębniająca nazwisko, po którym występuje imię i drugie imię

  Użyj zagnieżdżonych funkcji SZUKAJ.TEKST i DŁ w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od pierwszego znaku od lewej. (8)

 7. Dodaj 1, aby uzyskać pozycję znaku po pierwszym odstępie (A). Wynikiem jest numer znaku, od którego chcesz rozpocząć wyszukiwanie drugiego odstępu. (8 + 1 = 9)

 8. Wyszukaj drugie wystąpienie odstępu w komórce A2, rozpoczynając od dziewiątej pozycji (A), która została znaleziona w kroku 2. (14)

 9. Oblicz całkowitą długość ciągu tekstowego w komórce A2, a następnie odejmij liczbę znaków od lewej do drugiego odstępu, który został znaleziony w kroku 3. Wynikiem jest liczba znaków pełnego imienia i nazwiska do wyodrębnienia od prawej. (19 - 14 = 5)

 10. Nazwisko

  Nazwisko zaczyna się pierwszym znakiem od lewej (O) i kończy się szóstym znakiem (a). Formuła wyodrębnia cztery znaki, rozpoczynając od lewej.

  Formuła wyodrębniająca nazwisko, po którym występuje imię i drugie imię

  Użyj funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od pierwszego znaku od lewej. (8)

 11. Odejmij 2, aby uzyskać pozycję numeryczną końcowego znaku nazwiska (a). Wynikiem jest liczba znaków, która ma zostać wyodrębniona przez funkcję LEWY. (8 - 2 = 6)

W tym przykładzie użyto imiona i nazwiska dwóch części, Mary Maria. Drugi i trzeci odstęp oddzielają każdy ze składników.

Skopiuj komórki z tabeli i wklej je do arkusza programu Excel w komórce A1. Formuła widoczna po lewej stronie zostanie wyświetlona w celu uzyskania odwołań, a program Excel automatycznie przekonwertuje formułę po prawej stronie na odpowiedni wynik.

Serwerów    Przed wklejeniem danych do arkusza należy ustawić szerokości kolumn A i B na 250.

Przykładowe imię i nazwisko

Opis

Joanna Maria D. Rybka

Imię dwuczęściowe

Formuła

Wynik (imię)

LEFT (A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; (""; A2; 1) + 1))

=LEWY(A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1))

Formuła

Wynik (inicjał drugiego imienia)

' = MID (A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1) + 1; SZUKAJ. TEKST (""; A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1) + 1) + 1)-(... TEKST (""

=FRAGMENT.TEKSTU(A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1)+1;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1)+1)-(SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1)+1))

Formuła

Wynik na żywo (nazwisko)

' = RIGHT (A2; DŁ (A2)-SZUKAJ. TEKST (""; A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; (""; A2; 1) + 1) + 1))

=PRAWY(A2;DŁ(A2)-SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1)+1))

 1. Imię

  Imię zaczyna się od pierwszego znaku od lewej i kończy się trzynastym znakiem (drugi odstęp). Ta formuła zawiera zagnieżdżoną funkcję SZUKAJ.TEKST, służącą do odnalezienia drugiego wystąpienia odstępu od lewej.

  Formuła wyodrębnia trzynaście znaków, rozpoczynając od lewej.

  Formuła wyodrębniająca imię, drugie imię, inicjał drugiego imienia i nazwisko

  Użyj zagnieżdżonych funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od pierwszego znaku od lewej. (7).

 2. Dodaj 1, aby uzyskać pozycję znaku po pierwszym odstępie (M). Wynikiem jest numer znaku, od którego chcesz rozpocząć wyszukiwanie drugiego wystąpienia odstępu. (6 + 1 = 7)

 3. Wyszukaj drugie wystąpienie odstępu w komórce A2, rozpoczynając od ósmej pozycji (M), która została znaleziona w kroku 2. Wynikiem jest liczba znaków wyodrębniona przez funkcję LEWY z ciągu tekstowego. (11)

 4. Drugie imię

  Drugie imię zaczyna się na czternastej pozycji (D) i kończy się na szesnastej pozycji (trzeci odstęp). Ta formuła zawiera zagnieżdżone funkcje SZUKAJ.TEKST, służące do odnalezienia pierwszego, drugiego i trzeciego wystąpienia odstępu.

  Formuła wyodrębnia dwa znaki ze środka, rozpoczynając od czternastej pozycji.

  Formuła wyodrębniająca imię, drugie imię, inicjał drugiego imienia i nazwisko

  Użyj zagnieżdżonych funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu numer_początkowy:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od pierwszego znaku od lewej. (7).

 5. Dodaj 1, aby uzyskać znak po pierwszym odstępie (M). Wynikiem jest numer znaku, od którego chcesz rozpocząć wyszukiwanie drugiego odstępu. (7 + 1 = 8)

 6. Wyszukaj pozycję drugiego wystąpienia odstępu w komórce A2, rozpoczynając od ósmej pozycji (M), która została znaleziona w kroku 2. Wynikiem jest liczba znaków wyodrębniana przez funkcję LEWY od lewej. (13)

 7. Dodaj 1, aby uzyskać znak po drugim odstępie (D). Wynikiem jest pozycja początkowa drugiego imienia. (13 + 1 = 14)

  Użyj zagnieżdżonych funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną znaku po drugim odstępie (P). Wynikiem jest numer znaku, od którego chcesz rozpocząć wyszukiwanie trzeciego odstępu. (14)

 8. Wyszukaj pozycję numeryczną trzeciego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. Wynikiem jest pozycja końcowa drugiego imienia. (16)

 9. Wyszukaj pozycję numeryczną znaku po drugim odstępie (D). Wynikiem jest pozycja początkowa drugiego imienia. (14)

 10. Użyj numeru znaku trzeciego odstępu, który został znaleziony w kroku 6, i odejmij numer znaku „D”, który został znaleziony w kroku 7. Wynikiem jest liczba znaków wyodrębniona przez funkcję FRAGMENT.TEKSTU z ciągu tekstowego, rozpoczynając od czternastej pozycji, która została znaleziona w kroku 4. (16 - 14 = 2)

 11. Nazwisko

  Nazwisko zaczyna się pięć znaków od prawej. Ta formuła zawiera zagnieżdżone funkcje SZUKAJ.TEKST, służące do odnalezienia pierwszego, drugiego i trzeciego wystąpienia odstępu na pozycjach siódmej, trzynastej i szesnastej.

  Formuła wyodrębnia pięć znaków od prawej.

  Formuła wyodrębniająca imię, drugie imię, inicjał drugiego imienia i nazwisko

  Użyj zagnieżdżonych funkcji SZUKAJ.TEKST i DŁ w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. (7)

 12. Dodaj 1, aby uzyskać znak po pierwszym odstępie (M). Wynikiem jest numer znaku, od którego chcesz rozpocząć wyszukiwanie drugiego odstępu. (7 + 1 = 8)

 13. Wyszukaj drugi odstęp w komórce A2, rozpoczynając od ósmej pozycji (M), która została znaleziona w kroku 2. (13)

 14. Dodaj 1, aby uzyskać pozycję znaku po drugim odstępie (D). Wynikiem jest pozycja początkowa drugiego imienia. (13 + 1 = 14)

 15. Wyszukaj pozycję numeryczną trzeciego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. Wynikiem jest pozycja końcowa drugiego imienia. (16)

 16. Oblicz całkowitą długość ciągu tekstowego w komórce A2, a następnie odejmij liczbę znaków od lewej do trzeciego odstępu, który został znaleziony w kroku 5. Wynikiem jest liczba znaków pełnego imienia i nazwiska do wyodrębnienia od prawej. (21 - 16 = 5)

W tym przykładzie użyto imiona i nazwiska: Sapieżyńska de Mattos. Pierwszy odstęp oznacza koniec imienia i początek nazwiska.

Skopiuj komórki z tabeli i wklej je do arkusza programu Excel w komórce A1. Formuła widoczna po lewej stronie zostanie wyświetlona w celu uzyskania odwołań, a program Excel automatycznie przekonwertuje formułę po prawej stronie na odpowiedni wynik.

Serwerów    Przed wklejeniem danych do arkusza należy ustawić szerokości kolumn A i B na 250.

Przykładowe imię i nazwisko

Opis

Beata Sapieżyńska de Mattos

Nazwisko trzyczęściowe

Formuła

Wynik (imię)

' = LEFT (A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1))

=LEWY(A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1))

Formuła

Wynik (nazwisko)

RIGHT (A2; DŁ (A2)-SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1))

=PRAWY(A2;DŁ(A2)-SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1))

 1. Imię

  Imię zaczyna się od pierwszego znaku z lewej (B) i kończy się szóstym znakiem (pierwszy odstęp). Formuła wyodrębnia sześć znaków od lewej.

  Formuła do oddzielania imienia oraz imiona i nazwiska.

  Użyj funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. (6)

 2. Nazwisko

  Nazwisko zaczyna się dwadzieścia jeden znaków od prawej (S) i kończy się pierwszym znakiem od prawej (s). Formuła wyodrębnia dwadzieścia jeden znaków od prawej.

  Formuła do oddzielania imienia oraz imiona i nazwiska.

  Użyj funkcji DŁ i SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. (6)

 3. Oblicz całkowitą długość ciągu tekstowego w komórce A2, a następnie odejmij liczbę znaków od lewej do pierwszego odstępu, który został znaleziony w kroku 1. Wynikiem jest liczba znaków pełnego nazwiska do wyodrębnienia od prawej. (27 - 6 = 21)

W tym przykładzie użyto imiona i nazwiska: Van Eaton. Pierwszy odstęp oznacza koniec imienia i początek nazwiska.

Skopiuj komórki z tabeli i wklej je do arkusza programu Excel w komórce A1. Formuła widoczna po lewej stronie zostanie wyświetlona w celu uzyskania odwołań, a program Excel automatycznie przekonwertuje formułę po prawej stronie na odpowiedni wynik.

Serwerów    Przed wklejeniem danych do arkusza należy ustawić szerokości kolumn A i B na 250.

Przykładowe imię i nazwisko

Opis

Michał van Eaton

Nazwisko dwuczęściowe

Formuła

Wynik (imię)

' = LEFT (A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1))

=LEWY(A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1))

Formuła

Wynik (nazwisko)

' = RIGHT (A2; DŁ (A2)-SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1))

=PRAWY(A2;DŁ(A2)-SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1))

 1. Imię

  Imię zaczyna się od pierwszego znaku z lewej (M) i kończy się siódmym znakiem (pierwszy odstęp). Formuła wyodrębnia siedem znaków od lewej.

  Formuła wyodrębniająca imię i dwuczęściowe nazwisko

  Użyj funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. (6)

 2. Nazwisko

  Nazwisko zaczyna się od dziewiątego znaku od prawej (v) i kończy się pierwszym znakiem od prawej (n). Formuła wyodrębnia dziewięć znaków pełnego nazwiska od prawej.

  Formuła wyodrębniająca imię i dwuczęściowe nazwisko

  Użyj funkcji DŁ i SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. (6)

 3. Oblicz całkowitą długość ciągu tekstowego w komórce A2, a następnie odejmij liczbę znaków od lewej do pierwszego odstępu, który został znaleziony w kroku 1. Wynikiem jest liczba znaków pełnego nazwiska do wyodrębnienia od prawej. (16 - 7 = 9)

W tym przykładzie nazwisko jest na początku, a po nim występuje sufiks. Nazwisko i sufiks są oddzielone przecinkiem od imienia i inicjału drugiego imienia.

Skopiuj komórki z tabeli i wklej je do arkusza programu Excel w komórce A1. Formuła widoczna po lewej stronie zostanie wyświetlona w celu uzyskania odwołań, a program Excel automatycznie przekonwertuje formułę po prawej stronie na odpowiedni wynik.

Serwerów    Przed wklejeniem danych do arkusza należy ustawić szerokości kolumn A i B na 250.

Przykładowe imię i nazwisko

Opis

Czernek Jun., Paweł K.

Nazwisko i sufiks na początku z przecinkiem

Formuła

Wynik (imię)

' = FRAGMENT. TEKST (A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1) + 1) + 1; SZUKAJ. TEKST (""; A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; (""; A2; 1) + 1) + 1)-SZUKAJ. TEKST

=FRAGMENT.TEKSTU(A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1)+1;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1)+1)-SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1))

Formuła

Wynik (inicjał drugiego imienia)

' = RIGHT (A2; DŁ (A2)-SZUKAJ. TEKST (""; A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; (""; A2; 1) + 1) + 1))

=PRAWY(A2;DŁ(A2)-SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1)+1))

Formuła

Wynik (nazwisko)

' = LEFT (A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1))

=LEWY(A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1))

Formuła

Wynik (sufiks)

' = FRAGMENT. TEKST (A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1) + 1; (SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1) + 1)-2)-SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1))

=FRAGMENT.TEKSTU(A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1;(SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1)-2)-SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1))

 1. Imię

  Imię zaczyna się od piętnastego znaku (P) i kończy się dwudziestym znakiem (trzeci odstęp). Formuła wyodrębnia pięć znaków, rozpoczynając od piętnastej pozycji.

  Formuła służąca do oddzielania imiona i nazwiska i sufiksu przy użyciu przecinka

  Użyj zagnieżdżonych funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu numer_początkowy:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. (6)

 2. Dodaj 1, aby uzyskać znak po pierwszym odstępie (J). Wynikiem jest numer znaku, od którego chcesz rozpocząć wyszukiwanie drugiego odstępu. (8 + 1 = 9)

 3. Wyszukaj drugi odstęp w komórce A2, rozpoczynając od dziewiątej pozycji (J), która została znaleziona w kroku 2. (14)

 4. Dodaj 1, aby uzyskać znak po drugim odstępie (P). Wynikiem jest pozycja początkowa imienia. (14 + 1 = 15)

  Użyj zagnieżdżonych funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną znaku po drugim odstępie (D). Wynikiem jest numer znaku, od którego chcesz rozpocząć wyszukiwanie trzeciego odstępu. (16)

 5. Wyszukaj pozycję numeryczną trzeciego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. Wynikiem jest pozycja końcowa imienia. (20)

 6. Wyszukaj pozycję numeryczną znaku po drugim odstępie (P). Wynikiem jest pozycja początkowa imienia. (15)

 7. Użyj numeru znaku trzeciego odstępu, który został znaleziony w kroku 6, i odejmij numer znaku „P”, który został znaleziony w kroku 7. Wynikiem jest liczba znaków wyodrębniona przez funkcję FRAGMENT.TEKSTU z ciągu tekstowego, rozpoczynając od piętnastej pozycji, która została znaleziona w kroku 4. (20 - 15 = 5)

 8. Drugie imię

  Drugie imię zaczyna się od drugiego znaku od prawej (K). Formuła wyodrębnia dwa znaki od prawej.

  Formuła służąca do oddzielania imiona i nazwiska i sufiksu przy użyciu przecinka

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. (6)

 9. Dodaj 1, aby uzyskać znak po pierwszym odstępie (J). Wynikiem jest numer znaku, od którego chcesz rozpocząć wyszukiwanie drugiego odstępu. (8 + 1 = 9)

 10. Wyszukaj drugi odstęp w komórce A2, rozpoczynając od dziewiątej pozycji (J), która została znaleziona w kroku 2. (14)

 11. Dodaj 1, aby uzyskać znak po drugim odstępie (P). Wynikiem jest pozycja początkowa imienia. (14 + 1 = 15)

 12. Wyszukaj pozycją numeryczną trzeciego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. Wynikiem jest pozycja końcowa drugiego imienia. (20)

 13. Oblicz całkowitą długość ciągu tekstowego w komórce A2, a następnie odejmij liczbę znaków od lewej do trzeciego odstępu, który został znaleziony w kroku 5. Wynikiem jest liczba znaków pełnego nazwiska do wyodrębnienia od prawej. (22 - 20 = 2)

 14. Nazwisko

  Nazwisko zaczyna się pierwszym znakiem od lewej (C) i kończy się ósmym znakiem (pierwszy odstęp). Formuła zatem wyodrębnia osiem znaków od lewej.

  Formuła służąca do oddzielania imiona i nazwiska i sufiksu przy użyciu przecinka

  Użyj funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. (6)

 15. Sufiks

  Sufiks zaczyna się dziewiątym znakiem od lewej (J) i kończy dwunastym znakiem od lewej (.). Formuła wyodrębnia cztery znaki, rozpoczynając od dziewiątego znaku.

  Formuła służąca do oddzielania imiona i nazwiska i sufiksu przy użyciu przecinka

  Użyj funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu numer_początkowy:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. (6)

 16. Dodaj 1, aby uzyskać znak po pierwszym odstępie (J). Wynikiem jest pozycja początkowa sufiksu. (8 + 1 = 9)

  Użyj zagnieżdżonych funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. (8)

 17. Dodaj 1, aby uzyskać pozycję numeryczną znaku po pierwszym odstępie (J). Wynikiem jest numer znaku, od którego chcesz rozpocząć wyszukiwanie drugiego odstępu. (9)

 18. Wyszukaj pozycję numeryczną drugiego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od dziewiątego znaku, który został znaleziony w kroku 4. (14)

 19. Odejmij 1 od numeru znaku drugiego odstępu, który został znaleziony w kroku 4, aby uzyskać numer znaku „,”. Wynikiem jest pozycja końcowa sufiksu. (14 - 1 = 13)

 20. Wyszukiwanie pozycji liczbowej pierwszego odstępu. (6)

 21. Po znalezieniu pierwszego odstępu należy dodać 1, aby znaleźć następny znak (J), również odnaleziony w krokach 3 i 4. (9)

 22. Użyj numeru znaku „,”, który został znaleziony w kroku 6, i odejmij numer znaku „J” znaleziony w krokach 3 i 4. Wynikiem jest liczba znaków wyodrębniona przez funkcję FRAGMENT.TEKSTU z ciągu tekstowego, rozpoczynając od dziewiątej pozycji, która została znaleziona w kroku 2. (13 - 9 = 4)

W tym przykładzie pierwsza nazwa znajduje się na początku ciągu, a sufiks znajduje się na końcu, więc możesz użyć formuł podobnych do przykładu 2: Użyj funkcji LEFT w celu wyodrębnienia imienia i nazwiska, czyli funkcji MID w celu wyodrębnienia nazwiska i Funkcja RIGHT, aby wyodrębnić sufiks.

Skopiuj komórki z tabeli i wklej je do arkusza programu Excel w komórce A1. Formuła widoczna po lewej stronie zostanie wyświetlona w celu uzyskania odwołań, a program Excel automatycznie przekonwertuje formułę po prawej stronie na odpowiedni wynik.

Serwerów    Przed wklejeniem danych do arkusza należy ustawić szerokości kolumn A i B na 250.

Przykładowe imię i nazwisko

Opis

Wojciech Czupta III

Imię i nazwisko z sufiksem

Formuła

Wynik (imię)

' = LEFT (A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1))

=LEWY(A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1))

Formuła

Wynik (nazwisko)

' = FRAGMENT. TEKST (A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1) + 1; SZUKAJ. TEKST (""; A2; (""; A2; 1) + 1)

=FRAGMENT.TEKSTU(A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1)-(SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1))

Formuła

Wynik (sufiks)

' = RIGHT (A2; DŁ (A2)-WYSZUKAJ (""; A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1) + 1))

=PRAWY(A2;DŁ(A2)-SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1))

 1. Imię

  Imię zaczyna się pierwszym znakiem od lewej (W) i kończy się dziewiątym znakiem (pierwszy odstęp). Formuła zatem wyodrębnia dziewięć znaków pełnego imienia i nazwiska od lewej.

  Formuła do oddzielania imienia i nazwiska oraz sufiksu

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. (6)

 2. Nazwisko

  Nazwisko zaczyna się dziesiątym znakiem od lewej (C) i kończy się piętnastym znakiem (A). Ta formuła zawiera zagnieżdżone funkcje SZUKAJ.TEKST, służące do odnalezienia pozycji odstępów.

  Formuła wyodrębnia sześć znaków ze środka, rozpoczynając od dziesiątego znaku.

  Formuła do oddzielania imienia i nazwiska oraz sufiksu

  Użyj funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu numer_początkowy:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. (9)

 3. Dodaj 1, aby uzyskać pozycję znaku po pierwszym odstępie (C). Wynikiem jest pozycja początkowa nazwiska. (6 + 1 = 7)

  Użyj zagnieżdżonych funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. (9)

 4. Dodaj 1, aby uzyskać pozycję znaku po pierwszym odstępie (C). Wynikiem jest numer znaku, od którego chcesz rozpocząć wyszukiwanie drugiego odstępu. (9 + 1 = 10)

 5. Wyszukaj pozycję numeryczną drugiego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od dziesiątego znaku, który został znaleziony w kroku 4. Ten numer znaku jest pozycją końcową nazwiska. (16)

 6. Wyszukiwanie pozycji liczbowej pierwszego odstępu. (4)

 7. Dodaj 1, aby znaleźć położenie liczbowe znaku po pierwszym miejscu (A), również odnaleziono w krokach 3 i 4. (10)

 8. Użyj numeru znaku drugiego odstępu, który został znaleziony w kroku 5, a następnie odejmij numer znaku „A”, który został znaleziony w krokach 6 i 7. Wynikiem jest liczba znaków wyodrębniona przez funkcję FRAGMENT.TEKSTU z ciągu tekstowego, rozpoczynając od dziesiątej pozycji, która została znaleziona w kroku 2. (16 - 10 = 6)

 9. Sufiks

  Sufiks zaczyna się trzy znaki od prawej. Ta formuła zawiera zagnieżdżone funkcje SZUKAJ.TEKST, służące do odnalezienia pozycji odstępów.

  Formuła do oddzielania imienia i nazwiska oraz sufiksu

  Użyj zagnieżdżonych funkcji SZUKAJ.TEKST i DŁ w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. (9)

 10. Dodaj 1, aby uzyskać znak po pierwszym odstępie (C). Wynikiem jest numer znaku, od którego chcesz rozpocząć wyszukiwanie drugiego odstępu. (9 + 1 = 10)

 11. Wyszukaj drugi odstęp w komórce A2, rozpoczynając od dziesiątej pozycji (C), która została znaleziona w kroku 2. (16)

 12. Oblicz całkowitą długość ciągu tekstowego w komórce A2, a następnie odejmij liczbę znaków od lewej do drugiego odstępu, który został znaleziony w kroku 3. Wynikiem jest liczba znaków pełnego imienia i nazwiska do wyodrębnienia od prawej. (19 - 16 = 3)

W tym przykładzie imię i nazwisko są poprzedzone przedrostkiem, a formuły są używane w przypadku formuł podobnych do przykładu 2: funkcja MID w celu wyodrębnienia imienia i nazwiska, a Funkcja RIGHT.

Skopiuj komórki z tabeli i wklej je do arkusza programu Excel w komórce A1. Formuła widoczna po lewej stronie zostanie wyświetlona w celu uzyskania odwołań, a program Excel automatycznie przekonwertuje formułę po prawej stronie na odpowiedni wynik.

Serwerów    Przed wklejeniem danych do arkusza należy ustawić szerokości kolumn A i B na 250.

Przykładowe imię i nazwisko

Opis

P. Dominik Dubicki

Z prefiksem

Formuła

Wynik (imię)

' = FRAGMENT. TEKST (A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1) + 1; SZUKAJ. TEKST (""; A2; (""; A2; 1) + 1)

=FRAGMENT.TEKSTU(A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1)-(SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1))

Formuła

Wynik (nazwisko)

' = RIGHT (A2; DŁ (A2)-WYSZUKAJ (""; A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1) + 1))

=PRAWY(A2;DŁ(A2)-SZUKAJ.TEKST(" ";A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1)+1))

 1. Imię

  Imię zaczyna się czwartym znakiem od lewej (D) i kończy się jedenastym znakiem (drugi odstęp). Formuła zagnieżdża wyszukiwanie w celu znalezienia pozycji spacji. Wyodrębnia cztery znaki, rozpoczynając od piątej pozycji.

  Formuła do oddzielania imienia poprzedzonego przedrostkiem

  Użyj funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu numer_początkowy:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. (3)

 2. Dodaj 1, aby uzyskać pozycję znaku po pierwszym odstępie (D). Wynikiem jest pozycja początkowa imienia. (3 + 1 = 4)

  Użyj zagnieżdżonej funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. (3)

 3. Dodaj 1, aby uzyskać pozycję znaku po pierwszym odstępie (D). Wynikiem jest numer znaku, od którego chcesz rozpocząć wyszukiwanie drugiego odstępu. (3 + 1 = 4)

 4. Wyszukaj pozycję numeryczną drugiego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od czwartego znaku, który został znaleziony w krokach 3 i 4. Ten numer znaku jest pozycją końcową imienia. (11)

 5. Wyszukaj pierwsze miejsce. (3)

 6. Dodaj 1, aby znaleźć położenie liczbowe znaku po pierwszym miejscu (R), również odnaleziono w krokach 3 i 4. (4)

 7. Użyj numeru znaku drugiego odstępu, który został znaleziony w kroku 5, a następnie odejmij numer znaku „D” znaleziony w krokach 6 i 7. Wynikiem jest liczba znaków wyodrębniona przez funkcję FRAGMENT.TEKSTU z ciągu tekstowego, rozpoczynając od czwartej pozycji, która została znaleziona w kroku 2. (11 - 4 = 7)

 8. Nazwisko

  Nazwisko zaczyna się siedem znaków od prawej. Ta formuła zawiera zagnieżdżone funkcje SZUKAJ.TEKST, służące do odnalezienia pozycji odstępów.

  Formuła do oddzielania imienia poprzedzonego przedrostkiem

  Użyj zagnieżdżonych funkcji SZUKAJ.TEKST i DŁ w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. (3)

 9. Dodaj 1, aby uzyskać pozycję znaku po pierwszym odstępie (D). Wynikiem jest numer znaku, od którego chcesz rozpocząć wyszukiwanie drugiego odstępu. (3 + 1 = 4)

 10. Wyszukaj drugi odstęp w komórce A2, rozpoczynając od czwartej pozycji (D), która została znaleziona w kroku 2. (11)

 11. Oblicz całkowitą długość ciągu tekstowego w komórce A2, a następnie odejmij liczbę znaków od lewej do drugiego odstępu, który został znaleziony w kroku 3. Wynikiem jest liczba znaków pełnego imienia i nazwiska do wyodrębnienia od prawej. (18 - 11 = 7)

W tym przykładzie użyto ostatniej nazwy z zastosowaniem podzielenia. Każdy składnik jest oddzielony odstępem.

Skopiuj komórki z tabeli i wklej je do arkusza programu Excel w komórce A1. Formuła widoczna po lewej stronie zostanie wyświetlona w celu uzyskania odwołań, a program Excel automatycznie przekonwertuje formułę po prawej stronie na odpowiedni wynik.

Serwerów    Przed wklejeniem danych do arkusza należy ustawić szerokości kolumn A i B na 250.

Przykładowe imię i nazwisko

Opis

Aneta Wiśniewska-Szypuła

Nazwisko pisane z łącznikiem

Formuła

Wynik (imię)

' = LEFT (A2; SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1))

=LEWY(A2;SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1))

Formuła

Wynik (nazwisko)

' = RIGHT (A2; DŁ (A2)-SZUKAJ. TEKST (""; A2; 1))

=PRAWY(A2;DŁ(A2)-SZUKAJ.TEKST(" ";A2;1))

 1. Imię

  Imię zaczyna się pierwszym znakiem od lewej i kończy się szóstą pozycją (pierwszy odstęp). Formuła wyodrębnia sześć znaków od lewej.

  Formuła służąca do oddzielania imienia i nazwiska z łącznikiem

  Użyj funkcji SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną pierwszego odstępu w komórce A2, rozpoczynając od lewej. (7)

 2. Nazwisko

  Całe nazwisko zaczyna się osiemnaście znaków od prawej (W) i kończy się pierwszym znakiem od prawej (a).

  Formuła służąca do oddzielania imienia i nazwiska z łącznikiem

  Użyj funkcji DŁ i SZUKAJ.TEKST w celu znalezienia wartości argumentu liczba_znaków:

  Wyszukaj pozycję numeryczną odstępu w komórce A2, rozpoczynając od pierwszego znaku od lewej. (6)

 3. Oblicz całkowitą długość ciągu tekstowego do wyodrębnienia, a następnie odejmij liczbę znaków od lewej do pierwszego odstępu, który został znaleziony w kroku 1. (24 - 6 = 18)

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zobacz też

Dzielenie tekstu i umieszczanie go w różnych kolumnach przy użyciu Kreatora konwersji tekstu na kolumny

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×