Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji DZIES.NA.ÓSM w programie Microsoft Excel.

Opis

Konwertuje liczbę dziesiętną na format ósemkowy.

Składnia

DZIES.NA.ÓSM(liczba;[miejsca])

W składni funkcji DZIES.NA.ÓSM występują następujące argumenty:

  • Liczba Argument wymagany. Dziesiętna liczba całkowita, która ma zostać przekonwertowana. Jeżeli liczba jest ujemna, argument „miejsca” jest ignorowany, a funkcja DZIES.NA.ÓSM zwraca 10-znakową (30-bitów) liczbę ósemkową, w której najbardziej znaczący bit jest bitem znaku. Pozostałe 29 bitów reprezentuje wartość. Liczby ujemne są reprezentowane przy użyciu zapisu z dopełnieniem do dwóch.

  • Miejsca    Argument opcjonalny. Liczba znaków do użycia. Jeśli argument „miejsca” zostanie pominięty, funkcja DZIES.NA.ÓSM użyje najmniejszej niezbędnej liczby znaków. Wygodnie jest stosować argument „miejsca” w celu uzupełniania wyliczonej wartości poprzedzającymi 0 (zerami).

Spostrzeżenia

  • Jeśli liczba < -536 870 912 lub jeśli liczba > 536 870 911, funkcja DZIES.NA.DZIES zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli argument liczba nie jest liczbą, funkcja DZIES.NA.DZIES zwraca #VALUE! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli funkcja DZIES.NA.CT wymaga więcej znaków niż podaje to miejsce, funkcja zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Jeżeli argument miejsca nie jest liczbą całkowitą, jego wartość zostanie obcięta.

  • Jeśli argument miejsca nie jest liczbą, funkcja DZIES.NA.CT zwraca #VALUE! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli wartość miejsca jest ujemna, funkcja DZIES.NA.DZIES zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=DZIES.NA.ÓSM(58;3)

Konwertuje liczbę dziesiętną 58 na format ósemkowy

072

=DZIES.NA.ÓSM(-100)

Konwertuje liczbę dziesiętną na format ósemkowy.

7777777634

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×