Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji DZIES.NA.ÓSM w programie Microsoft Excel.

Opis

Konwertuje liczbę dziesiętną na format ósemkowy.

Składnia

DZIES.NA.ÓSM(liczba;[miejsca])

W składni funkcji DZIES.NA.ÓSM występują następujące argumenty:

  • Liczba Argument wymagany. Dziesiętna liczba całkowita, która ma zostać przekonwertowana. Jeżeli liczba jest ujemna, argument „miejsca” jest ignorowany, a funkcja DZIES.NA.ÓSM zwraca 10-znakową (30-bitów) liczbę ósemkową, w której najbardziej znaczący bit jest bitem znaku. Pozostałe 29 bitów reprezentuje wartość. Liczby ujemne są reprezentowane przy użyciu zapisu z dopełnieniem do dwóch.

  • Miejsca    Argument opcjonalny. Liczba znaków do użycia. Jeśli argument „miejsca” zostanie pominięty, funkcja DZIES.NA.ÓSM użyje najmniejszej niezbędnej liczby znaków. Wygodnie jest stosować argument „miejsca” w celu uzupełniania wyliczonej wartości poprzedzającymi 0 (zerami).

Spostrzeżenia

  • Jeśli liczba < -536 870 912 lub jeśli liczba > 536 870 911, funkcja DZIES.NA.DZIES zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli argument liczba nie jest liczbą, funkcja DZIES.NA.DZIES zwraca #VALUE! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli funkcja DZIES.NA.CT wymaga więcej znaków niż podaje to miejsce, funkcja zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Jeżeli argument miejsca nie jest liczbą całkowitą, jego wartość zostanie obcięta.

  • Jeśli argument miejsca nie jest liczbą, funkcja DZIES.NA.CT zwraca #VALUE! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli wartość miejsca jest ujemna, funkcja DZIES.NA.DZIES zwraca #NUM! wartość błędu #ADR!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=DZIES.NA.ÓSM(58;3)

Konwertuje liczbę dziesiętną 58 na format ósemkowy

072

=DZIES.NA.ÓSM(-100)

Konwertuje liczbę dziesiętną na format ósemkowy.

7777777634

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×