Edytowanie plików OpenDocument. ODP i PowerPoint. pptx w aplikacji PowerPoint dla sieci Web

PowerPoint dla sieci Web umożliwia edytowanie zarówno plików prezentacji programu PowerPoint (pptx), jak i plików prezentacji OpenDocument (ODP). Po otwarciu pliku PPTX lub ODP w programie PowerPoint dla sieci Web zawartość, którą nie można zmienić w aplikacji sieci Web, jest zachowywana. Aby wprowadzić zmiany w tej zawartości, wystarczy otworzyć i edytować plik w wersji klasycznej programu PowerPoint w systemie Windows lub macOS.

Zachowywan

Szukasz informacji na temat zapisywania w pliku PDF lub ODP? W menu plik kliknij przycisk Pobierz jako. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ostatnią sekcję zapisywania prezentacji jako pliki PDF.

Co się stanie, gdy będę edytować prezentację w formacie OpenDocument (ODP)?

Gdy PowerPoint dla sieci Web zezwala na edytowanie zarówno plików prezentacji programu PowerPoint (pptx), jak i plików prezentacji OpenDocument (ODP), niektóre funkcje mogą być niedostępne podczas edytowania plików prezentacji OpenDocument.

W poniższej tabeli pokazano, które funkcje PowerPoint dla sieci Web są obsługiwane, częściowo obsługiwane lub nieobsługiwane w formacie Prezentacja OpenDocument (ODP).

  • Pełna obsługa     Funkcja jest obsługiwana przez format programu PowerPoint i format Prezentacja OpenDocument. Nie następuje utrata zawartości, formatowania ani użyteczności.

  • Częściowo obsługiwane     Funkcja jest obsługiwana przez format programu PowerPoint i format Prezentacja OpenDocument, ale mogą występować problemy z formatowaniem i użytecznością. Nie następuje utrata tekstu ani danych, ale mogą być widoczne różnice w formatowaniu i sposobie pracy z tekstem lub grafiką.

  • Nieobsługiwane     Funkcja programu PowerPoint nie jest obsługiwana przez format Prezentacja OpenDocument. Jeśli planujesz zapisanie dokumentu programu PowerPoint w formacie Prezentacja OpenDocument, nie korzystaj z tej funkcji, ponieważ grozi to utratą zawartości, formatowania i użyteczności w objętej funkcją części dokumentu.

Aby uzyskać informacje o funkcjach graficznych, zobacz tabelę Elementy graficzne na końcu tego artykułu.

Obszar

Obszar podrzędny

Obsługa

Komentarze

Animacje

Wejście/wyjście

Częściowa obsługa

Każda animacja wejścia lub wyjścia, która nie jest obsługiwana przez format ODP, jest zmieniana w animację pojawiania się lub znikania.

Zawartość

Ukrywanie slajdu

Pełna obsługa

Współpraca

Komentarze

Brak obsługi

Projekt prezentacji

Układy

Częściowa obsługa

Po otwarciu prezentacji (pliku PPTX) i zapisaniu jej w formacie pliku ODP oryginalny motyw pojawi się zgodnie z zamierzeniem. To znaczy tak będzie, dopóki nie dodasz dalszej zawartości lub nie wprowadzisz zmian w pliku ODP. Nowo wprowadzone zmiany nie zostaną uwzględnione w oryginalnym motywie. Na przykład formatowanie, takie jak czcionki, kolory lub efekty dotyczące nowo dodanych kształtów, nie będzie oparte na motywie pierwotnie zastosowanym do pliku PPTX.

Projekt prezentacji

Symbole zastępcze

Częściowa obsługa

Kolory motywu, czcionki i efekty w symbolach zastępczych zostaną utracone.

Projekt prezentacji

Notatki

Pełna obsługa

Tekst

Formatowanie tekstu międzynarodowego

Częściowa obsługa

Tekst

Wyrównanie w poziomie

Częściowa obsługa

Tekst

Hiperlinki

Częściowa obsługa

Zwykłe hiperłącza są obsługiwane, ale hiperłącza aktywowane przy wskazaniu myszą nie są obsługiwane.

Tekst

Listy

Pełna obsługa

W innych aplikacjach obsługujących format ODF numerowanie/punktowanie może zostać zmienione lub może nie być obsługiwane jednocześnie.

Tekst

Podstawowe formatowanie

Pełna obsługa

Kursywa, pogrubienie, podkreślenie i przekreślenie są obsługiwane w aplikacjach ODF. Obsługiwane są różne rozmiary czcionek.

Elementy graficzne

Poniższa tabela przedstawia, które funkcje graficzne PowerPoint dla sieci Web są obsługiwane, częściowo obsługiwane lub nieobsługiwane w formacie OpenDocument (ODP).

  • Pełna obsługa     Ta funkcja jest obsługiwana przez format programu PowerPoint i format OpenDocument. Grafika, w której jest używana ta funkcja, na ogół wygląda i działa tak samo w obu formatach.

  • Częściowa obsługa     Ta funkcja jest obsługiwana przez format programu PowerPoint i format OpenDocument, ale sposób wyświetlania grafiki może być inny w każdym z tych formatów. Dane nie są na ogół tracone podczas konwersji między formatami, ale formatowanie i sposób pracy z grafiką mogą się różnić.

  • Brak obsługi     Ta funkcja nie jest obsługiwana przez format OpenDocument z powodu specyficznych różnic dotyczących implementacji funkcji w formacie programu PowerPoint i formacie OpenDocument. Jeśli planujesz zapisać prezentację w formacie OpenDocument, nie korzystaj z tych funkcji.

Obszar

Obsługa

Komentarze

Kształty

Pełna obsługa

WordArt

Częściowa obsługa

Format ODP nie obsługuje opcji tekstu WordArt w programie PowerPoint. W związku z tym podczas zapisywania tekst WordArt jest konwertowany na pole tekstowe. Tekst i podstawowy kolor tekstu są zachowywane, ale efekty i formatowanie tekstu WordArt są tracone.

Obrazy

Pełna obsługa

Wyjątkiem są opcje wstawiania i łączenia, które nie są obsługiwane w formacie ODP.

Grafiki SmartArt

Pełna obsługa

Konwertowane na grupy kształtów.

Obramowanie obiektów

Pełna obsługa

Nie wszystkie style obramowania są obsługiwane. Nieobsługiwane style są zapisywane jako domyślny styl obramowania (czarna linia ciągła).

Wypełnienie obiektów

Pełna obsługa

Formatowanie linii

Pełna obsługa

Nie wszystkie style linii i style końca linii są obsługiwane w formacie ODP. Nieobsługiwane style są zapisywane odpowiednio jako domyślna czarna linia ciągła i otwarta strzałka.

Przycinanie obrazów

Pełna obsługa

Zwyczajne przycinanie obrazów jest obsługiwane. Nie jest jednak obsługiwane przycinanie obrazów z kształtami.

Opcje obrazów 3D

Brak obsługi

Style obrazów

Częściowa obsługa

Obramowanie jest częściowo obsługiwane, ale może wyglądać inaczej.

Motywy

Brak obsługi

Zobacz też

Otwieranie lub zapisywanie prezentacji w formacie Prezentacja OpenDocument (ODP) za pomocą programu PowerPoint (wersja klasyczna)

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Bądź o krok do przodu dzięki platformie Microsoft 365

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×