Edytowanie skoroszytu zawierającego funkcje nieobsługiwane przez program Excel dla sieci Web

Podczas próby otwarcia skoroszytu w programie Microsoft Excel dla sieci Web może zostać wyświetlony komunikat o błędzie z informacją, że skoroszyt zawiera funkcje, które nie są obsługiwane przez Excel dla sieci Web. Nieobsługiwane funkcje to zawartość lub funkcje skoroszytu, które uniemożliwiają jego edytowanie lub, w niektórych przypadkach, wyświetlanie w przeglądarce. W tym artykule przedstawiono procedury edytowania skoroszytu w zależności od rodzaju nieobsługiwanych funkcji w skoroszycie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługi funkcji w Excel dla sieci Web, zobacz różnice między używaniem skoroszytu w przeglądarce i w programie Excel.

W tym artykule

Skoroszyt można wyświetlić, ale bez nieobsługiwanych funkcji

Skoroszyt zawiera funkcje uniemożliwiające otwarcie go w aplikacji Excel Online

Usuwanie mapy XML

Przy próbie otwarcia skoroszytu w programie Excel jest wyświetlany komunikat o błędzie

Skoroszyt można wyświetlić, ale bez nieobsługiwanych funkcji

Jeśli skoroszyt zawiera obiekty, takie jak komentarze, kształty lub pismo odręczne, w przeglądarce nie można ich wyświetlić, ale można wyświetlić dane zawarte w skoroszycie. Ponadto jeśli skoroszyt zawiera tabelę połączoną z zewnętrznym źródłem danych (tabelę zapytania), w skoroszycie są wyświetlane dane ostatnio zapisane w aplikacji klasycznej Excel, a nie rzeczywisty widok danych.

Gdy przeglądasz skoroszyt, taki jak ten w Excel dla sieci Web, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że nie można wyświetlić skoroszytu w całości w przeglądarce.

W przypadku próby edytowania skoroszytu zostanie wyświetlony komunikat z informacją o tym, że skoroszytu nie można edytować w przeglądarce. Komunikat zawiera krótkie instrukcje dotyczące tworzenia kopii skoroszytu. Nieobsługiwane funkcje zostaną usunięte z kopii, dzięki czemu można tę kopię edytować w przeglądarce.

Edytowanie wiadomości będącej kopią

Jeśli nie masz nic przeciwko usunięciu tych funkcji skoroszytu, aby można go było edytować w przeglądarce, utwórz jego kopię. Jeśli wolisz nie współpracować z kopią skoroszytu, możesz nadal używać Excel dla sieci Web do przechowywania i wyświetlania centralnej kopii skoroszytu, a możesz użyć polecenia Otwórz w programie Excel w programie Excel dla sieci Web, aby edytować skoroszyt.

Wykonaj czynności przedstawione poniżej.

Jeśli chcesz mieć możliwość edytowania skoroszytu w Excel dla sieci Web, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie komunikatu kliknij pozycję Edytuj kopię.

 2. Zaakceptuj nową nazwę sugerowaną przez Excel dla sieci Web lub wpisz inną, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Przestroga: Jeśli wpisano nazwę zgodną z oryginalną nazwą skoroszytu i zaznaczono pole wyboru Zastąp istniejący plik, w wyniku kliknięcia przycisku Zapisz oryginalny skoroszyt zostanie utracony.

 3. Edytuj nową kopię skoroszytu w przeglądarce. Oryginalny skoroszyt pozostaje bez zmian.

Aby zamiast tworzenia kopii edytować skoroszyt w aplikacji klasycznej Excel, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie komunikatu kliknij przycisk Anuluj.

 2. W Excel dla sieci Web kliknij pozycję Edytuj skoroszyt, a następnie kliknij pozycję Edytuj w programie Excel.

 3. Edytuj skoroszyt w aplikacji klasycznej Excel. Po kliknięciu przycisku Zapisz w programie Excel skoroszyt zostanie automatycznie zapisany w witrynie sieci Web, w której został otwarty.

  Uwaga: Jeśli kliknięcie pozycji Edytuj w programie Excel powoduje wyświetlenie komunikatu z informacją o tym, że dana przeglądarka nie jest obsługiwana lub wersja programu Excel nie jest odpowiednia, zobacz sekcję Przy próbie otwarcia skoroszytu w programie Excel jest wyświetlany komunikat o błędzie w dalszej części tego artykułu.

Początek strony

Skoroszyt zawiera funkcje uniemożliwiające otwarcie go we wszystkich Excel dla sieci Web

Niektóre funkcje, takie jak projekty VBA (makra) i mapy XML, uniemożliwiają otwieranie skoroszytu we wszystkich Excel dla sieci Web.

Podczas próby wyświetlenia lub edytowania skoroszytu, takiego jak ten w Excel dla sieci Web, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że nie można otworzyć skoroszytu w przeglądarce.

Jeśli masz uprawnienia do edytowania skoroszytu, możesz go otworzyć w aplikacji klasycznej Excel. W oknie komunikatu kliknij przycisk Otwórz w programie Excel.

Jeśli pojawi się kolejny komunikat z informacją o tym, że dana przeglądarka nie jest obsługiwana lub wersja programu Excel nie jest odpowiednia, zapoznaj się z sekcją Przy próbie otwarcia skoroszytu w programie Excel jest wyświetlany komunikat o błędzie w dalszej części tego artykułu.

Początek strony

Usuwanie mapy XML

Klucz umożliwiający usunięcie mapy XML ze skoroszytu, aby można go było otworzyć w przeglądarce, aby znaleźć polecenia XML. Oto, jak to zrobić:

 1. Otwórz plik zawierający mapę XML w wersji klasycznej programu Excel.

 2. Przy krawędzi paska narzędzi Szybki dostęp kliknij lub naciśnij strzałkę listy rozwijanej, a następnie wybierz pozycję Więcej poleceń.

  Używanie listy rozwijanej Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp do uzyskiwania dostępu do poleceń, których nie ma jeszcze na wstążce.
 3. W polu Wybierz polecenia z wybierz pozycję Wszystkie polecenia. Przewiń w dół i wybierz pozycję XML, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj i kliknij przycisk OK.

  Wybieranie pozycji XML na liście poleceń i klikanie pozycji Dodaj
 4. Na pasku narzędzi Szybki dostęp przejdź do pozycji XML > Źródło, aby otworzyć okienko zadań Źródło XML.

  Klikanie pozycji XML na pasku narzędzi Szybki dostęp
 5. W okienku zadań Źródło XML kliknij lub naciśnij pozycję Mapy XML. Zaznacz nazwę mapy XML, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Usuń.

Początek strony

Przy próbie otwarcia skoroszytu w programie Excel jest wyświetlany komunikat o błędzie

Jeśli klikniesz pozycję Edytuj w programie Excel w Excel dla sieci Web, może zostać wyświetlony komunikat z informacją, że nie masz obsługiwanej przeglądarki lub odpowiedniej wersji programu Excel. W takim przypadku wykonaj następujące czynności:

 • Użyj programu Office Excel 2003 lub nowszego (w systemie Windows) albo programu Excel 2008 dla komputerów Mac w wersji 12.2.9 lub nowszego (na komputerze Mac).

  • W systemie Windows: Jeśli używasz programu Excel 2003, zainstaluj najnowszy dodatek Service Pack. Jeśli używasz programu Excel w wersji wcześniejszej niż 2003 lub nie masz programu Excel, po wyświetleniu monitu pobierz najnowszą wersję próbną pakietu Office.

  • Mac: Jeśli Twoja wersja programu Excel dla komputerów Mac 2008 jest wcześniejsza niż 12.2.9 lub nie masz programu Excel dla komputerów Mac, Pobierz wersję próbną pakietu Office dla komputerów Mac.

 • Użyj przeglądarki Firefox, Internet Explorer (w systemie Windows) lub Safari (na komputerze Mac). W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer należy zezwolić na uruchomienie kontrolki ActiveX.

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat wymagań dotyczących korzystania z polecenia Edytuj w programie Excel.

Początek strony

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×