Eksplorowanie i nawigowanie po programie Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie po programie Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Aplikacja Skype dla firm zawiera funkcje ułatwień dostępu, które pomagają osobom niepełnosprawnym, na przykład z ograniczoną sprawnością ruchową czy niedowidzącym, w pracy z aplikacją do organizowania spotkań i wysyłania wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień i funkcji ułatwień dostępu, które są specyficzne dla platformy, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w programie Skype dla firm.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Poznawanie układu Skype‘a dla firm

Za pomocą aplikacji Skype dla firm można planować i prowadzić spotkania online z nawet 250 uczestnikami. Dzięki niej można także dzwonić do współpracowników i wysyłać do nich wiadomości. Elementy interfejsu użytkownika aplikacji Skype dla firm zmieniają się stosownie do wybranego elementu: kontaktów, konwersacji, rozmów telefonicznych lub spotkań.

Jeśli jesteś osobą z wadą wzroku lub masz ograniczoną mobilność, skonstruuj własny model interfejsu użytkownika programu Skype dla firm. Jego obszary i poszczególne elementy są opisane w poniższej tabeli.

Obszar

Widoczne elementy

Pierwszy wiersz: pasek menu lub spersonalizowana wiadomość

 • Jeśli używasz widoku domyślnego dla aplikacji, co się dzieje dzisiaj? pole tekstowe znajduje się w pierwszym wierszu. Przedstawia Twoje spersonalizowane ogłoszenie.

 • Po zmianie widoku domyślnego tak, by widoczny był pasek menu aplikacji, zostanie on umieszczony w pierwszym rzędzie, a pole tekstowe Co się dzieje dzisiaj? pojawi się obok niego.

Drugi wiersz: informacje o tobie

 • Nazwa użytkownika

 • Menu Status. Wyświetla twój status: Dostępny, Zajęty, Nie przeszkadzać, albo inny.

 • Przycisk i pole tekstowe Ustaw swoją lokalizację. Pokazuje twoją lokalizację lub umożliwia ustawienie lokalizacji.

Trzeci wiersz: grupa kart, które zmieniają informacje wyświetlane w głównym obszarze interfejsu użytkownika, oraz przycisk opcji.

 • Karta Kontakty. Wyświetla informacje o twoich kontaktach.

 • Karta Pokoje czatów (jeśli jest dostępna na twoim koncie). Wyświetla informacje o pokojach czatów, do których należysz lub które obserwujesz.

 • Karta Konwersacje. Wyświetla informacje o twoich obecnych i przeszłych konwersacjach.

 • Karta Telefon. Wyświetla informacje o twojej poczcie głosowej i klawiaturę numeryczną do rozpoczynania rozmów telefonicznych (jeśli ta funkcja jest dostępna na twoim koncie).

 • Karta Spotkania. Wyświetla informacje o nadchodzących spotkaniach.

 • Przycisk Opcje. Umożliwia uzyskanie dostępu do ustawień aplikacji.

 • Przycisk Pokaż pasek menu. Włącza dostęp do poniższych przycisków i menu:

  • Menu Plik

  • Przycisk Rozpocznij spotkanie teraz

  • Menu Narzędzia

  • Menu Pomoc

  • Przełącznik Pokaż pasek menu. Wyświetla lub pokazuje pasek menu aplikacji w pierwszym wierszu interfejsu użytkownika.

Zmienna liczba wierszy: Informacja odpowiadająca wybranej karcie

Po wybraniu karty kontakty wyświetlane są następujące informacje:

 • Pole wyszukiwania Znajdź osobę. Wyszukuje osoby w organizacji lub w katalogu Skype dla firm (jeśli ta funkcja jest dostępna w organizacji).

 • Karta widoku Kontakty:

  • Karta Grupy. Grupuje i wyświetla kontakty — najpierw ulubione, potem grupy niestandardowe, a następnie pozostałe.

  • Karta Status. Grupuje i wyświetla kontakty według ich statusu — Dostępny lub Zaraz wracam itp.

  • Karta Relacje. Grupuje i wyświetla kontakty według ich relacji określającej poziom prywatności względem ciebie, na przykład Współpracownicy, Znajomi i rodzina czy Grupy robocze.

  • Karta Nowe. Wyświetla osoby, które dodały cię do listy kontaktów.

  • Przycisk Dodaj kontakt, Utwórz grupę i Dostosuj listę kontaktów. Dodaje kontakty, tworzy grupy i ustawia opcje wyświetlania.

 • Dane kontaktowe każdej osoby obejmują jej imię i nazwisko, status oraz możliwości urządzenia (takie jak Z obsługą wideo).

Po wybraniu karty Konwersacje pojawią się następujące informacje:

 • Karta Wszystkie konwersacje. Wyświetla informacje o twoich obecnych i wcześniejszych konwersacjach.

 • Karta Nieodebrane konwersacje. Wyświetla nieodebrane konwersacje.

 • Karta Rozmowy. Wyświetla historię rozmów.

 • Każda Twoja konwersacja lub każde połączenie z historii połączeń.

Po wybraniu karty Telefon wyświetlają się następujące informacje (jeśli opcja jest włączona na twoim koncie):

 • Pole wyszukiwania Znajdź osobę lub wybierz numer. Umożliwia wyszukanie osoby w organizacji lub wpisanie numeru telefonu do wybrania.

 • Przycisk Klawiatury numerycznej. Umożliwia wpisanie numeru telefonu lub ponowne wybranie ostatniego numeru telefonu i rozpoczęcie rozmowy.

 • Menu Wyświetl opcje poczty głosowej. Wyświetla menu, które zawiera następujące polecenia: Zadzwoń na pocztę głosową, Zmień powitania oraz Ustaw pocztę głosową.

 • Każda z twoich wiadomości na poczcie głosowej.

Po wybraniu karty Spotkania pojawią się następujące informacje:

 • Przycisk Rozpocznij spotkanie teraz. Rozpoczyna spotkanie.

 • Wszystkie spotkania zgrupowane według zaplanowanej daty.

Ostatni wiersz: Informacje o urządzeniu podstawowym

Menu Wybierz urządzenie podstawowe. Wyświetla informacje audio i wideo o urządzeniu podstawowym.

Nawigowanie za pomocą klawiatury

Z programu Skype dla firm możesz korzystać przy użyciu skrótów klawiaturowych. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Skróty klawiaturowe w aplikacji Skype dla firm. Poniżej przedstawiono niektóre często używane skróty klawiaturowe w aplikacji Skype dla firm:

 • Aby przejść do kolejnego elementu interfejsu użytkownika aplikacji Skype dla firm, naciśnij klawisz Tab. Aby wrócić do poprzedniego, naciśnij klawisze Shift+Tab.

 • Aby przeglądać w obrębie paska menu lub przełączać się między kartami, naciskaj klawisze strzałek w prawo lub w lewo.

 • Aby przechodzić między elementami w oknie listy, naciskaj klawisze strzałek w górę lub w dół.

 • Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter. Aby zamknąć okno dialogowe lub przenieść fokus wstecz, naciśnij klawisz Esc.

 • Aby pokazać lub ukryć pasek menu w górnym wierszu głównego okna aplikacji Skype dla firm, naciśnij klawisz Alt. Pasek menu zawiera cztery menu: Plik (Alt+F), Rozpocznij spotkanie teraz (Alt+M), Narzędzia (Alt+T) i Pomoc (Alt+H). Aby otworzyć pozycje tych menu, najpierw naciśnij skrót odpowiadający danemu menu, a następnie literę (podkreśloną) danej pozycji. Aby na przykład otworzyć pozycję Opcje z menu Narzędzia, naciśnij klawisze Alt+T, O.

 • Aby otworzyć poszczególne karty w głównym oknie:

  • Aby otworzyć kartę Kontakty, naciśnij klawisze Ctrl+1.

  • Aby otworzyć kartę Pokoje czatów, naciśnij klawisze Ctrl+2.

  • Aby otworzyć kartę Konwersacje, naciśnij klawisze Ctrl+3.

  • Aby otworzyć kartę Telefon, naciśnij klawisze Ctrl+4.

  • Aby otworzyć kartę Spotkania, naciśnij klawisze Ctrl+5.

 • Aby rozpocząć komunikację z kontaktem, na liście Kontakty naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół, aż usłyszysz nazwę kontaktu, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć menu opcji. Aby poruszać się po menu, naciskaj klawisz Tab. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter.

Informacje specjalne dotyczące aplikacji Skype dla firm

Zmienianie rozmiaru tekstu wiadomości błyskawicznych

Aby zmienić rozmiar tekstu wyświetlanego w konwersacjach, wykonaj poniższe czynności:

 1. W oknie konwersacji naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte menu Więcej opcji.

 2. Aby wybrać element menu Rozmiar wyświetlania tekstu wiadomości błyskawicznych, naciśnij T.

 3. Aby wybrać nową wartość rozmiaru, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół, aż usłyszysz odpowiednią wartość, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Spowoduje to zmianę rozmiaru czcionki tekstu na ekranie, ale nie zmianę rozmiaru tekstu wysyłanej wiadomości.

  Porada: Aby szybko przenieść fokus z powrotem do obszaru wprowadzania wiadomości błyskawicznej, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+M.

Regulacja głośności czytnika zawartości ekranu po rozpoczęciu lub odebraniu połączenia

Jeśli na komputerze jest zainstalowany sterownik audio z funkcją Dolby, przy korzystaniu z czytnika zawartości ekranu możesz stwierdzić, że głośność dźwięku czytnika maleje po rozpoczęciu połączenia w programie Skype dla firm. Jest to znany problem, który jest w trakcie rozwiązywania w systemie Windows 10 dla wszystkich producentów urządzeń audio. Do momentu jego usunięcia można go ominąć na jeden z dwóch sposobów:

 • Podłącz zewnętrzne głośniki USB. Głośniki podłączone przez inne złącze niż USB nadal korzystają z wbudowanego sterownika audio urządzenia z funkcją Dolby. Zamiast używać wbudowanych głośników urządzenia lub głośników podłączanych do gniazda słuchawek, podłącz do urządzenia zewnętrzne głośniki USB.

 • Wyłącz funkcję Dolby sterownika audio. Aby uzyskać dostęp do funkcji Dolby, wykonaj następujące czynności:

  1. W systemie Windows 10 naciśnij klawisz logo systemu Windows+I, aby otworzyć Ustawienia, a następnie wpisz dźwięk. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz komunikat „Dźwięk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  2. W oknie dialogowym ustawień Dźwięku naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę aktualnego urządzenia audio, a następnie naciśnij klawisze Alt+P, aby otworzyć Właściwości.

  3. Aby otworzyć kartę Dolby, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Dolby”, a następnie naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Wybrano, karta Dolby”.

Włączanie trybu dalekopisu (TTY) w usłudze Skype dla firm

Jeśli używasz dalekopisu, włącz tryb TTY w aplikacji Skype dla firm, wykonując następujące czynności:

 1. W programie Skype dla firm, naciśnij klawisze Alt+T+O, aby otworzyć element menu Opcje w menu Narzędzia. Usłyszysz komunikat: „Skype dla firm, Opcje”.

 2. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz komunikat „Element karty Telefony”, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Niezaznaczone, Zaznacz pole wyboru dalekopisu”.

 3. Aby włączyć tryb dalekopisu, naciśnij spację. Usłyszysz komunikat: „Zaznaczone”.

Używanie usługi Skype dla firm z rozpoznawaniem mowy

Narzędzia do rozpoznawania mowy są przydatne dla osób z ograniczeniami ruchowymi, które muszą używać poleceń głosowych (zamiast klawiatury i myszy) do obsługi produktów firmy Microsoft, na przykład aplikacji Skype dla firm.

Można korzystać z narzędzi do rozpoznawania mowy innych firm albo używać funkcji Rozpoznawanie mowy dostępnej w systemie operacyjnym Windows. Aby włączyć rozpoznawanie mowy na komputerze, zobacz Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w Skypie dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie ekranu w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Organizowanie spotkań z ułatwieniami dostępu w programie Skype dla firm

Aplikacja Skype dla firm na komputerze Mac zawiera funkcje ułatwień dostępu, które pomagają osobom niepełnosprawnym, na przykład z ograniczoną sprawnością ruchową czy niedowidzącym, w pracy z aplikacją do organizowania spotkań i wysyłania wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień i funkcji ułatwień dostępu, które są specyficzne dla platformy, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365.

Uwagi: 

W tym temacie

Poznawanie układu Skype‘a dla firm dla komputerów Mac

Za pomocą aplikacji Skype dla firm, można planować i prowadzić spotkania online z nawet 250 uczestnikami. Dzięki niej można także dzwonić do współpracowników i wysyłać do nich wiadomości. Elementy interfejsu użytkownika aplikacji Skype dla firm zmieniają się stosownie do wybranego elementu: konwersacji, spotkań, rozmów telefonicznych lub kontaktów.

Jeśli jesteś osobą z wadą wzroku lub jeśli masz ograniczoną mobilność, skonstruuj własny model interfejsu użytkownika programu Skype dla firm. Obszary i poszczególne elementy interfejsu użytkownika są opisane w poniższej tabeli.

Obszar

Widoczne elementy

Pierwsza kolumna: grupa nawigacji głównej

 • Przycisk podręczny Mój profil:

  • Modyfikowanie informacji o swojej dostępności

  • Tworzenie spersonalizowanych komunikatów o stanie

 • Karta Czaty

 • Karta Spotkania

 • Karta Rozmowy

 • Karta Kontakty

Druga kolumna: okno zawierające listę elementów powiązanych z poszczególnymi elementami w grupie nawigacji głównej.

 • Czaty:

  • Pole Wyszukaj czaty

  • Lista wiadomości błyskawicznych

 • Spotkania:

  • Lista najbliższych spotkań

 • Rozmowy:

  • Opcja Wszystkie rozmowy

  • Opcja Rozmowy nieodebrane

  • Zapisane rozmowy (jeśli istnieją)

  • Opcja Poczta głosowa (w zależności od ustawień)

 • Kontakty zawierają:

  • Opcja Wszystkie kontakty zawierająca:

   • Pole Wyszukaj kontakty

   • Grupę kontaktów Ulubione

   • Grupę Inne kontakty

  • Opcję Nowe kontakty (przeznaczone na osoby, których nie masz w swoich kontaktach, ale które dodały cię jako kontakt)

Trzecia kolumna: okno zawierające szczegóły elementu wybranego w drugiej kolumnie.

 • Zawiera szczegółowe informacje o czatach i kontaktach, takie jak dziennik czatu czy wizytówka.

 • Udostępnia przycisk pozwalający na dołączenie do wybranego spotkania.

 • Wyświetla konsolę wybierania numerów.

Po uruchomieniu programu Skype dla firm na komputerze Mac domyślnie wybrana jest karta Kontakty.

Wyświetlanie konwersacji w oddzielnych oknach

Domyślnie wszystkie konwersacje danego kontaktu prowadzone za pomocą wiadomości błyskawicznych są wyświetlane w okienku należącym do okna głównego aplikacji Skype dla firm na komputerze Mac. Możesz jednak zarządzać konwersacjami wyświetlanymi w oddzielnym oknie. Ustawienie to możesz zmienić w Preferencjach.

 1. Aby uruchomić Preferencje, otwórz program Skype dla firm i naciśnij Command+, (przecinek).

 2. Po pierwszym otwarciu Preferencji programu Skype dla firm domyślnie wybrana jest karta Ogólne. Usłyszysz komunikat: „Ogólne, wybrane, przycisk”.

  Porada: Aby poruszać się między kartami, naciskaj klawisz Tab. Aby wybrać kartę, naciśnij klawisze Control+Option+spacja.

 3. W razie potrzeby naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Pokaż konwersacje w oddzielnych oknach, niezaznaczone pole wyboru”. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisze Control+Option+spacja.

Włączanie i wyłączanie dźwięków przychodzących wiadomości i połączeń

Efekty dźwiękowe przychodzących wiadomości informują o nowej wiadomości błyskawicznej lub połączeniu przychodzącym. Powiadomienia o połączeniach i wiadomościach są domyślnie włączone. Ich ustawienia możesz zmienić w Preferencjach.

 1. Aby uruchomić Preferencje, otwórz program Skype dla firm i naciśnij Command+, (przecinek).

 2. Naciskaj klawisz strzałki w lewo lub w prawo albo klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Powiadomienia, przycisk”. Wtedy naciśnij klawisze Control+Option+spacja.

 3. Naciskaj klawisz strzałki w lewo lub w prawo albo klawisz Tab, aż usłyszysz żądaną opcję:

  • „Odtwarzaj dźwięki związane z rozmowami”, aby włączyć lub wyłączyć dźwięki połączeń.

  • „Odtwarzaj dźwięki związane z wiadomościami”, aby włączyć lub wyłączyć dźwięki wiadomości.

  • „Nie wyświetlaj powiadomień podczas udostępniania ekranu”, aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia podczas udostępniania ekranu.

  Aby zaznaczyć opcję lub usunąć jej zaznaczenie, naciśnij spację.

Nawigowanie za pomocą klawiatury

Upewnij się, że funkcje VoiceOver i Szybka nawigacja są włączone. Klawisze Control i Option są nazywane „klawiszami funkcji VoiceOver” lub „klawiszami „Control+Option”. Aby używać poleceń funkcji VoiceOver, naciśnij i przytrzymaj klawisze Control+Option wraz z innymi klawiszami.

 • Aby poruszać się po oknie głównym, naciskaj klawisze Control+Option+klawisze strzałek. Do poruszania się po oknie możesz też użyć klawisza Tab (aby przechodzić do kolejnego elementu) lub klawiszy Shift+Tab (aby wracać do poprzedniego).

 • Aby wchodzić w interakcje z elementami, naciskaj klawisze Control+Option+Shift+strzałka w dół.

 • Aby zaznaczać elementy i usuwać ich zaznaczenie, naciskaj klawisze Control+Option+spacja.

 • Aby zamknąć element, naciśnij klawisze Control+Option+Shift+strzałka w górę.

 • Aby przeglądać w obrębie menu lub list, naciskaj klawisz strzałki w górę lub strzałki w dół, a następnie dokonaj wyboru, naciskając spację.

 • Aby zamknąć menu lub listę, naciśnij klawisz Esc.

 • Menu aplikacja znajduje się na pasku menu i zawiera menu i polecenia Skype dla firm dla komputerów Mac. Aby uzyskać dostęp do paska menu, naciśnij klawisze Control + opcja + M. Usłyszysz: "pasek menu, Apple". Za pomocą klawisza strzałki w prawo możesz przeglądać menu: Skype dla firm, plik, Edycja, kontakty, konwersacje, oknoi Pomoc. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby otworzyć menu, i strzałki w górę i w dół, aby przeglądać elementy w menu. Aby wybrać element, naciśnij klawisz SPACJA.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Skype dla firm.

Używanie selektora elementów funkcji VoiceOver

Po programie Skype dla firm, można również łatwo poruszać się za pomocą selektora elementów funkcji VoiceOver. Aby aktywować selektora elementów, naciśnij klawisze Control+Option+I. Usłyszysz: „Menu selektora elementów”. Następnie użyj klawiszy strzałek, aby poruszać się po menu, odsłuchując komunikaty dotyczące treści.

Przechodzenie do preferencji programu Skype dla firm

Aby otworzyć Preferencje, naciśnij klawisze Command+, (przecinek). Usłyszysz komunikat „Preferencje” i nazwę bieżącej karty. Aby poruszać się po oknie i usłyszeć dostępne opcje, naciskaj klawisze Control+Option+strzałka lub klawisz Tab. Aby zaznaczyć opcję lub usunąć jej zaznaczenie, naciśnij spację. Aby zamknąć Preferencje, naciśnij klawisz Esc.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w aplikacji Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie ekranu w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Zwiększanie dostępności spotkań w aplikacji Skype dla firm

Aplikacja Skype dla firm na iPhone'a i iPada zawiera funkcje ułatwień dostępu, które pomagają osobom niepełnosprawnym, na przykład z ograniczoną sprawnością ruchową czy niedowidzącym, w pracy z aplikacją do organizowania spotkań i wysyłania wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień i funkcji ułatwień dostępu, które są specyficzne dla platformy, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Poznawanie układu Skype'a dla firm

Po uruchomieniu aplikacji Skype dla firm na iPhonie lub iPadzie zobaczysz następujące elementy interfejsu:

Uwaga: Zawartość wyświetlana w aplikacji Skype dla firm zależy od ostatniej aktywności. Elementy widoczne na twoim urządzeniu mogą być inne.

 • Twój profil, przycisk Spotkania, przycisk Telefon do wykonywania połączeń (jeśli ta funkcja jest dostępna na twoim koncie) oraz przycisk Kontakty.

 • Pole Wyszukaj kontakty.

 • Nagłówek Nadchodzące (jeśli są jakieś nadchodzące spotkania).

 • Nagłówek Ostatnie z listą najnowszej historii komunikacji, w tym spotkań.

Nawigowanie za pomocą dotyku

Nawigowanie za pomocą dotyku i funkcji VoiceOver.

 • Aby przewinąć w górę, w dół, w lewo lub w prawo, szybko przesuń trzema palcami w odpowiednim kierunku.

 • Aby wybrać polecenie lub element interfejsu użytkownika, naciśnij go jednokrotnie.

 • Aby uaktywnić wybrane polecenie lub inny element interfejsu użytkownika, naciśnij go dwukrotnie.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w aplikacji Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie ekranu w aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Organizowanie spotkań z ułatwieniami dostępu w programie Skype dla firm

Aplikacja Skype dla firm zawiera funkcje ułatwień dostępu, które pomagają osobom niepełnosprawnym, na przykład z ograniczoną sprawnością ruchową czy niedowidzącym, w pracy z aplikacją do organizowania spotkań i wysyłania wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień i funkcji ułatwień dostępu, które są specyficzne dla platformy, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Poznawanie układu Skype'a dla firm

Po uruchomieniu aplikacji Skype dla firm na telefonie z Androidem zobaczysz następujące elementy interfejsu:

Uwaga: Zawartość wyświetlana w aplikacji Skype dla firm zależy od ostatniej aktywności. Elementy widoczne na twoim urządzeniu mogą być inne.

 • Twój profil, przycisk Spotkania, przycisk Telefon do wykonywania połączeń (jeśli ta funkcja jest dostępna na twoim koncie) oraz przycisk Kontakty.

 • Pole Wyszukaj kontakty lub Wyszukaj w katalogu firmowym (w zależności od ustawień konta).

 • Nagłówek Nadchodzące (jeśli są jakieś nadchodzące spotkania).

 • Nagłówek Ostatnie z listą najnowszej historii komunikacji, w tym spotkań.

Nawigowanie za pomocą dotyku

Nawigowanie za pomocą dotyku i funkcji TalkBack.

 • Aby przewinąć w górę, w dół, w lewo lub w prawo, szybko przesuń dwoma palcami w odpowiednim kierunku.

 • Aby wybrać polecenie lub element interfejsu użytkownika, naciśnij go jednokrotnie.

 • Aby uaktywnić wybrane polecenie lub inny element interfejsu użytkownika, naciśnij go dwukrotnie.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w aplikacji Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie prezentacji w aplikacji Skype dla firm dla systemu Android za pomocą funkcji TalkBack

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w programie Microsoft 365

Organizowanie spotkań z ułatwieniami dostępu w programie Skype dla firm

AplikacjaSkype dla firm dla telefonu Windows Phone zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym, takim jak ograniczona ruch lub słaba wizja, korzystanie z aplikacji do obsługi spotkań i wiadomości.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Poznawanie układu Skype'a dla firm

W prawym górnym rogu Skype dla firm widoku głównego znajduje się przycisk moje informacje , na którym jest wyświetlany obraz profilu oraz bieżący status dostępności. Za pomocą tego przycisku możesz uzyskać dostęp do menu umożliwiającego Dodawanie lub edytowanie notatki osobistej, zmienianie stanu dostępności, wylogowywanie i zmienianie ustawień przekazywania połączeń.

Poniżej przycisku moje informacje znajduje się nagłówek bieżącego widoku. Dostępne są trzy widoki: kontakty, ostatniei spotkania. Po otwarciu Skype dla firm zostanie on otwarty w widoku kontakty . Grupy kontaktów są wyświetlane w tym widoku, a grupy można nawigować i otwierać, aby uzyskać dostęp do kontaktów.

Widok ostatnie zawiera listę ostatnich działań, takich jak Konwersacje i rozmowy. W widoku spotkania wyświetlane są Nadchodzące spotkania.

U dołu każdego widoku jest wyświetlany pasek aplikacji zawierający następujące przyciski:

 • Klawiatura do wprowadzania numerów telefonów i nawiązywania połączeń.

 • Poczta głosowa , która umożliwia słuchanie odebranych wiadomości poczty głosowej.

 • Wyszukiwanie osób w katalogu organizacji.

Uwaga: Dostępne przyciski mogą się różnić w zależności od konfiguracji Skype dla firm organizacji.

Pasek aplikacji można rozwinąć, aby wybrać pozycję Wylogujsię, Ustawienialub informacje dotyczące programu Skype dla firm.

Nawigowanie za pomocą dotyku

Aby nawigować między elementami Skype dla firm i przechodzić między nimi, użyj następujących gestów:

 • Szybko przesuwaj w prawo, aby przejść dalej, i szybko przesuwaj w lewo, aby przejść do tyłu w widoku lub na liście.

 • Aby zaznaczyć, otworzyć lub rozwinąć element, naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby przełączać się między widokami kontakty, ostatniei spotkania , szybko przesuwaj w lewo lub w prawo dwoma palcami.

Zobacz też

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Program Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web zawiera funkcje ułatwień dostępu, które pomagają osobom niepełnosprawnym lub słabowidzącym korzystać z aplikacji do obsługi wiadomości.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z programu Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że program Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Outlook w sieci Web.

W tym temacie

Poznawanie układu Skype'a dla firm

Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web działa w aplikacji Outlook w sieci Web. W lewym górnym rogu aplikacji Outlook w sieci Web znajduje się narzędzie do uruchamiania aplikacji Microsoft 365. Z prawej strony na tej samej wstążce znajduje się przycisk Skype dla firm, który umożliwia uruchomienie aplikacji Skype dla firm.

Po otwarciu okienka Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web po raz pierwszy aktywna jest karta Wszystkie kontakty. Ta pierwsza z dwóch kart zawiera listę wszystkich kontaktów aplikacji Skype dla firm, wyświetlanych w kolejności alfabetycznej według imion. Druga z dwóch kart, karta Dostępny, zawiera listę tylko tych kontaktów aplikacji Skype dla firm, które są aktualnie online.

Gdy naciśniesz przycisk Enter z fokusem ustawionym na kontakcie, otworzysz czat z daną osobą. Okienko Kontakty zostanie zastąpione okienkiem czatu. Na górze okienka czatu znajduje się imię i nazwisko kontaktu oraz jego status, a także przycisk Dodaj osoby, który pozwala dodawać kolejne osoby do czatu. Poniżej informacji o kontakcie znajdują się wiadomości wysłane w konwersacji. Na dole okienka czatu programu Skype dla firm znajduje się pole wprowadzania czatu, w którym możesz napisać wiadomość. Z prawej strony pola wprowadzania czatu znajduje się ikona Emotikony.

Na marginesie po prawej stronie znajdują się trzy elementy sterujące. Pole Szukaj w aplikacji Skype umożliwia wyszukiwanie kontaktów w programie Skype dla firm. Przycisk Kontakty otwiera okienka Kontaktów. Przycisk Nowy czat pozwala rozpocząć nową konwersację z jednym lub kilkoma kontaktami w aplikacji Skype dla firm.

Podczas aktywnej konwersacji ikony jej uczestników są widoczne pod tymi trzema elementami sterującymi na marginesie po prawej stronie.

W prawej dolnej części okienka aplikacji Skype dla firm znajdują się dwa dodatkowe elementy: ikona Włącz / wyłącz powiadomienia czatu i ikona Przekaż opinię. Pierwszy z nich pozwala wyłączyć lub włączyć powiadomienia czatu aplikacji Outlook w sieci Web. Drugi wyświetla na nowej karcie przeglądarki formularz opinii, za pośrednictwem którego możesz wysłać wiadomość do zespołu aplikacji Skype dla firm.

Nawigowanie za pomocą klawiatury

Możesz nawigować w aplikacji Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web i przechodzić między elementami ekranowymi, korzystając z Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows. Możesz też używać innego czytnika zawartości ekranu, na przykład JAWS. Aby włączyć lub wyłączyć Narratora w systemie Windows, naciśnij klawisze Ctrl+klawisz logo systemu Windows+Enter.

 • Aby po uruchomieniu czytnika zawartości ekranu przejść do aplikacji Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat: „Otwórz narzędzie do uruchamiania aplikacji”. Następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Użyj klawisza strzałki w dół, aby skorzystać z okienka konwersacji programu Skype dla firm” i naciśnij spację.

 • Aby przechodzić między elementami sterującymi aplikacji Skype dla firm, naciskaj klawisz Tab, by przechodzić do kolejnego elementu, oraz klawisze Shift+Tab, by wracać do poprzedniego. Aby przechodzić w dół listy, naciskaj klawisz strzałki w dół. Aby wybrać pozycję, naciśnij klawisz Enter.

  Ponieważ ta wersja aplikacji Skype dla firm działa w aplikacji Outlook w sieci Web, można łatwo przejść z elementów sterujących aplikacji Skype dla firm na elementy aplikacji Outlook w sieci Web. Ma szczęście możesz z łatwością do nich wrócić, naciskając klawisze Ctrl+F6 lub Shift+Tab.

 • Aby przejść od karty Wszystkie kontakty do listy Kontaktynaciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę pierwszego kontaktu.

 • Aby przeglądać nazwy kontaktów na liście Kontakty, naciśnij klawisz strzałki w dół lub klawisz strzałki w górę. Po najechaniu na dany kontakt usłyszysz jego nazwę lub adres e-mail oraz bieżący stan. Aby rozpocząć konwersację z aktualnie wybranym kontaktem, naciśnij klawisz Enter.

 • Jeśli czytnik zawartości ekranu przestanie czytać lub zacznie zachowywać się w sposób nieoczekiwany, naciśnij klawisze Alt+Tab, aby wyjść z bieżącego okna, a następnie ponownie naciśnij klawisze Alt+Tab, aby do niego powrócić. Spowoduje to zresetowanie fokusu czytnika w bieżącym oknie.

 • Aby zamknąć program Skype dla firm, naciśnij klawisz Esc.

Zobacz też

Wysyłanie wiadomości błyskawicznych z programu Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie osób do kontaktów aplikacji Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Organizowanie spotkań z ułatwieniami dostępu w programie Skype dla firm

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×