Eksportowanie do programu Excel informacji o połączonym źródle danych

Czy czasem potrzebujesz wyeksportować listę wszystkich połączonych źródeł danych z aplikacji bazy danych programu Access do programu Excel? Jeśli pracujesz nad złożoną aplikacją programu Access, na przykład taką, która zawiera linki do wielu różnych źródeł danych, przydatne może być wyświetlenie listy wszystkich źródeł danych i ich typów. Ta wyeksportowana lista może być szczególnie przydatna, gdy pracujesz w aplikacji programu Access, która nie została przez Ciebie zaprojektowana. W programie Access 2016 i w jego nowszej wersji korzystanie z funkcji wbudowanych w okno dialogowe Menedżer tabel połączonych jest znacznie łatwiejsze.

Uwaga    W zależności od posiadanej wersji programu Access okno dialogowe Menedżer tabel połączonych działa inaczej. W usłudze Office 365 za pomocą tego okna dialogowego można odświeżać, ponownie połączyć, dodawać, edytować, wyszukiwać i usuwać tabele połączone, ale nie można eksportować informacji do programu Excel. W programie Access 2016 lub nowszym okno dialogowe jest znacznie prostsze, ale informacje można wyeksportować do programu Excel.

Otwórz okno dialogowe Menedżer tabel połączonych w programie Access 2016 lub nowszym, klikając pozycję Dane zewnętrzne > Menedżer tabel połączonych. Wybierz połączone źródła danych, które chcesz wyświetlić, a następnie kliknij pozycję Eksportuj do programu Excel.

Okno dialogowe Menedżer tabel połączonych w programie Access z zaznaczonym przyciskiem Eksportuj do programu Excel.

Program Access wyświetli monit o lokalizację, w której zostanie zapisany skoroszyt programu Excel. Po określeniu lokalizacji zapisywania program Access wyświetli informacje o połączonych źródłach danych w nowym skoroszycie. Widoczna będzie nazwa połączonego źródła danych, informacje o jego źródle, a także typ źródła danych.

Skoroszyt programu Excel z informacjami o tabeli połączonej z programu Access

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×