Podczas eksportowania kontaktów z programu Outlook kopia kontaktów jest zapisywana do CSV lub pliku innego typu. Tego pliku możesz następnie użyć w celu zaimportowania kontaktów do innego konta e-mail.

 1. W programie Outlook na komputerze PC wybierz pozycję Plik.

  Jeśli w lewym górnym rogu wstążki nie ma opcji Plik, to oznacza, że nie korzystasz z programu Outlook na komputerze. Zobacz Która wersja programu Outlook jest używana?, aby uzyskać instrukcje eksportu dla używanej wersji programu Program Outlook.

  Tak wygląda wstążka programu Outlook 2016.
 2. Wybierz pozycję Otwórz i eksportuj > Importuj/Eksportuj.

  Wybierz pozycję Otwórz i eksportuj, a następnie wybierz pozycję Importuj/Eksportuj.

 3. Wybierz pozycję Eksport do pliku.

  Wybierz pozycję Eksportuj do pliku.

 4. Wybierz pozycję Wartości oddzielone przecinkami.

 5. TEN KROK JEST KLUCZOWY, zwłaszcza w przypadku, gdy korzystasz z komputera należącego do innej osoby: w oknie Wybierz źródłowy folder eksportu w razie potrzeby przewiń do początku i wybierz folder Kontakty w obszarze swojego konta. Wybierz przycisk Dalej.

  Przewiń w górę i wybierz folder kontaktów, który chcesz wyeksportować.

 6. Wybierz pozycję Przeglądaj, nadaj plikowi nazwę, a następnie wybierz przycisk OK.

  Przypisz nazwę do pliku kontaktów.

 7. Potwierdź lokalizację zapisu nowego pliku kontaktów na komputerze i wybierz przycisk Dalej.

 8. Wybierz przycisk Zakończ, aby natychmiast rozpocząć eksportowanie kontaktów. Po zakończeniu procesu eksportowania w programie Outlook nie zostanie wyświetlony żaden komunikat, ale nie będzie już wyświetlane pole Postęp importowania/eksportowania.

  Obraz okna postępu eksportowania.

 9. Znajdź nowy plik csv na komputerze i otwórz go w programie Excel, aby upewnić się, że zawiera właściwe kontakty. Prawdopodobnie widocznych będzie wiele pustych komórek. To normalne.

  Zawartość przykładowego pliku csv po wyeksportowaniu kontaktów z programu Outlook

 10. Na ogół zaleca się zamknięcie pliku bez zapisywania zmian — w przeciwnym razie w pliku mogą pojawić się błędy uniemożliwiające użycie go do importowania danych. Jeśli tak się stanie, można ponownie uruchomić proces eksportowania i utworzyć nowy plik.

  Za pomocą programu Excel możesz zaktualizować informacje w pliku csv. Aby zapoznać się z poradami dotyczącymi pracy z listą kontaktów w programie Excel, zobacz Tworzenie i edytowanie plików csv.

 11. Jeśli korzystasz z komputera należącego do innej osoby, możesz teraz usunąć swoje konto z jej programu Outlook. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. W programie klasycznym Outlook wybierz pozycję Plik > Ustawienia kont > Ustawienia kont.

  2. Wybierz konto, które chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń.

  3. Wybierz pozycję Zamknij.

 12. Po skopiowaniu kontaktów do pliku csv możesz zaimportować je do programu Outlook dla systemu Windows na innym komputerze lub do innej usługi poczty e-mail.

 1. Wybierz pozycję Kontakty u dołu strony, aby przejść do strony Kontakty.

 2. Na pasku narzędzi wybierz pozycję Zarządzaj > Eksportuj kontakty.

  Na pasku narzędzi wybierz pozycję Zarządzaj, a następnie Eksportuj kontakty
 3. Zdecyduj, czy wyeksportować wszystkie kontakty, czy tylko kontakty z określonego folderu, a następnie wybierz pozycję Eksportuj.

 4. U dołu strony wybierz pozycję Zapisz, aby zapisać plik „contacts.csv” w domyślnym folderze Pobrane. Ewentualnie wybierz strzałkę obok pozycji Zapisz, a następnie wybierz pozycję Zapisz jako.

Ważne:  Pakiet Office 2010 nie jest już obsługiwany. Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

 1. W górnej części wstążki programu Outlook 2010 wybierz kartę Plik.

  Jeśli w lewym górnym rogu wstążki nie ma opcji Plik, to oznacza, że nie korzystasz z programu Outlook 2010. Zobacz Która wersja programu Outlook jest używana?, aby uzyskać instrukcje importowania dla używanej wersji programu Program Outlook.

  W programie Outlook 2010 wybierz kartę Plik.

 2. Wybierz pozycję Opcje.

  Wybierz pozycję Opcje.

 3. W oknie dialogowym Opcje programu Outlook wybierz pozycję Zaawansowane.

  Wybierz pozycję Zaawansowane.

 4. W sekcji Eksportowanie wybierz pozycję Eksportuj.

  Na stronie Zaawansowane wybierz pozycję Eksportuj.

 5. W Kreatorze importu i eksportu wybierz pozycję Eksportuj do pliku, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 6. W obszarze Utwórz plik typu wybierz odpowiedni typ eksportu. Najczęściej stosowanymi plikami są pliki typu Wartości oddzielone przecinkami (Windows), nazywane również plikami csv. Następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wybierz opcję eksportu pliku csv (Windows)

  Jeśli eksportujesz kontakty do użycia w innej kopii programu Outlook, wybierz plik danych programu Outlook (.pst).

 7. W obszarze Wybierz folder, z którego będą eksportowane dane w razie potrzeby przewiń w górę, a następnie wybierz folder kontaktów, który chcesz wyeksportować. Po zakończeniu wybierz przycisk Dalej.

  Uwaga: Jeśli dane są eksportowane do innego typu pliku niż plik danych programu Outlook (pst), można eksportować tylko jeden folder naraz.

  Wybierz kontakty, które chcesz wyeksportować.
 8. W obszarze Zapisz eksportowany plik jako kliknij przycisk Przeglądaj, wybierz folder docelowy i wpisz nazwę pliku w polu Nazwa pliku.

  Wpisz nazwę pliku kontaktów.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. W oknie dialogowym Eksportowanie do pliku kliknij przycisk Dalej.

 11. Wybierz przycisk Zakończ, aby natychmiast rozpocząć eksportowanie kontaktów. Po zakończeniu procesu eksportowania w programie Outlook nie zostanie wyświetlony żaden komunikat, ale nie będzie już wyświetlane pole Postęp importowania/eksportowania.

  Obraz okna postępu eksportowania.

 12. Po zakończeniu eksportowania wybierz przycisk OK, aby zamknąć okno Opcje programu Outlook.

 13. Przejdź do lokalizacji na komputerze, w której zapisano kontakty, na przykład do folderu Dokumenty.

  Wpisz nazwę pliku eksportu.

 14. Jeśli wyeksportowano kontakty do pliku csv, możesz użyć programu Excel, aby sprawdzić, jakie dane zostały wyeksportowane z programu Outlook. Prawdopodobnie widocznych będzie wiele pustych komórek. To normalne.

  Zawartość przykładowego pliku csv po wyeksportowaniu kontaktów z programu Outlook

 15. Na ogół zaleca się zamknięcie pliku bez zapisywania zmian — w przeciwnym razie w pliku mogą pojawić się błędy uniemożliwiające użycie go do importowania danych. Jeśli tak się stanie, można ponownie uruchomić proces eksportowania i utworzyć nowy plik.

  Za pomocą programu Excel możesz zaktualizować informacje w pliku csv. Aby zapoznać się z poradami dotyczącymi pracy z listą kontaktów w programie Excel, zobacz Tworzenie i edytowanie plików csv.

Aby zaimportować kontakty do programu Outlook 2016, zobacz Importowanie kontaktów do programu Outlook.

Zobacz też

Importowanie i eksportowanie poczty e-mail programu Outlook, kontaktów i kalendarza

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×