Eksportowanie tabel aplikacji sieci Web programu Access do programu SharePoint

Eksportowanie tabel aplikacji sieci Web programu Access do programu SharePoint

W tym artykule wyjaśniono, jak wyeksportować tabele aplikacji sieci Web programu Access do list programu SharePoint. Podczas eksportowania tabel dla każdej tabeli w aplikacji sieci Web programu Access jest tworzona lista programu SharePoint i do każdej listy są eksportowane dane.

Eksportowanie tabel aplikacji sieci Web programu Access do programu SharePoint

Aby wyeksportować tabele aplikacji sieci Web programu Access do list programu SharePoint, wykonaj następujące czynności.

 1. Otwórz aplikację sieci Web programu Access w przeglądarce sieci Web, a następnie kliknij pozycję Ustawienia > Eksportowanie do list programu SharePoint.

  Polecenie Eksportowanie do list programu SharePoint w menu Ustawienia oznaczonym ikoną koła zębatego

 2. Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie, że na pewno chcesz wyeksportować tabele. Kliknij pozycję Tak, aby kontynuować, lub kliknij pozycję Nie, jeśli chcesz zatrzymać eksportowanie tabel.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe potwierdzenia. Kliknięcie przycisku tak spowoduje wyeksportowanie danych do list programu SharePoint, a kliknięcie przycisku nie — anulowanie eksportu.

  Uwaga: Jeśli nie masz uprawnień do tworzenia podwitryn programu SharePoint, po kliknięciu pozycji Tak zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Musisz mieć uprawnienia do tworzenia podwitryn programu SharePoint, aby wyeksportować tabele aplikacji sieci Web programu Access do list programu SharePoint z użyciem tego procesu.

 3. Program SharePoint wyświetli komunikat z informacją o lokalizacji docelowej eksportowanych danych oraz o tym, że eksportowanie może potrwać kilka minut. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

  Zrzut ekranu komunikatu eksportowania do list programu SharePoint z przyciskiem OK.

 4. Program SharePoint przechodzi do listy programu SharePoint w nowej podwitrynie, gdzie wyświetlany jest postęp operacji eksportowania. Odśwież przeglądarkę po upływie kilku minut, aby wyświetlić bieżący stan eksportu. Program SharePoint tworzy nowy rekord na tej liście dla każdego kroku procesu eksportowania. Otrzymasz również powiadomienie e-mail z informacją o rozpoczęciu procesu eksportowania.

  Lista programu SharePoint z rekordem o nazwie Zażądano eksportu aplikacji Access Web App

 5. Po zakończeniu eksportowania przez program SharePoint wszystkich tabel na liście stanu eksportu pojawi się rekord o nazwie Ukończono eksportowanie. Może być konieczne odświeżanie przeglądarki, aż ten rekord zostanie wyświetlony. Otrzymasz również powiadomienie e-mail z informacją o zakończeniu procesu eksportowania. Jeśli nie chcesz odświeżać przeglądarki, możesz po prostu zaczekać na otrzymanie tej wiadomości e-mail przed powrotem do tej listy stanu.

  Lista programu SharePoint z rekordem o nazwie Ukończono eksportowanie

 6. Przejdź do strony Zawartość witryny, aby wyświetlić wszystkie listy utworzone z aplikacji sieci Web programu Access. Nazwa każdej listy jest identyczna z nazwą tabeli aplikacji sieci Web programu Access.

  Strona podwitryny programu SharePoint zawierająca listy z wyeksportowanej aplikacji sieci Web programu Access

 7. Kliknij nazwę listy, aby otworzyć listę w widoku arkusza danych i wyświetlić dane oraz kolumny.

  Lista programu SharePoint z wyświetlonymi sześcioma rekordami kontaktów

Konwersja typu danych

W poniższej tabeli przedstawiono sposoby eksportowania różnych typów danych z aplikacji sieci Web programu Access do list programu SharePoint.

Typ danych aplikacji sieci Web programu Access

Typ danych listy programu SharePoint

Krótki tekst

Pojedynczy wiersz tekstu

DługiTekst

Wiele wierszy tekstu

Liczba

Liczba

Data/Godzina

Data i godzina

Waluta

Waluta

Tak/Nie

Tak/Nie

Hiperlink

Hiperlink lub obraz

Obraz

Hiperlink lub obraz

Odnośnik (w przypadku relacji)

Odnośnik

Odnośnik (lista statyczna)

Wybór

Obliczeniowe

Ten typ danych nie jest eksportowany.

Uwaga: Pola odnośników, które dla wartości wyświetlanej używają typów danych Obliczeniowe, nie są eksportowane.

Uwaga: Tabele połączone z listami programu SharePoint w aplikacji sieci Web programu Access nie są eksportowane w ramach tego procesu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×