Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ELEMENT.KPI.MODUŁU w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca właściwość kluczowego wskaźnika wydajności (KPI) oraz wyświetla nazwę KPI w komórce. Wskaźnik KPI jest miarą ilościową, taką jak miesięczny zysk brutto lub kwartalna fluktuacja pracowników, która jest używana do monitorowania wydajności organizacji.

Uwaga: Funkcja ELEMENT.KPI.MODUŁU jest obsługiwana tylko wówczas, gdy skoroszyt jest połączony ze źródłem danych usług Analysis Services programu Microsoft SQL Server w wersji 2005 lub nowszej.

Składnia

ELEMENT.KPI.MODUŁU(połączenie;kpi_nazwa;kpi_właściwość;[podpis])

W składni funkcji ELEMENT.KPI.MODUŁU występują następujące argumenty:

  • Połączenie    Argument wymagany. Jest to ciąg tekstowy określający nazwę połączenia z modułem.

  • Kpi_nazwa    Argument wymagany. Jest to ciąg tekstowy określający nazwę wskaźnika KPI w module.

  • Kpi_właściwość    Argument wymagany. Jest to zwracany składnik wskaźnika KPI, który może mieć jedną z następujących postaci:

Liczba całkowita

Stała wyliczeniowa

Opis

1

KPIValue

Rzeczywista wartość

2

KPIGoal

Wartość docelowa

3

KPIStatus

Stan wskaźnika KPI w określonym czasie

4

KPITrend

Miara wartości w przedziale czasu

5

KPIWeight

Względna ważność przypisana do wskaźnika KPI

6

KPICurrentTimeMember

Kontekst czasowy wskaźnika KPI

  • Jeśli dla parametru kpi_właściwość zostanie określona wartość KPIValue, w komórce będzie wyświetlany tylko parametr kpi_nazwa.

  • Podpis    Argument opcjonalny. Jest to alternatywny ciąg tekstowy, który jest wyświetlany w komórce zamiast parametrów kpi_nazwa oraz kpi_właściwość.

Spostrzeżenia

  • Podczas wyznaczania wartości, przed zakończeniem pobierania danych, funkcja ELEMENT.KPI.MODUŁU tymczasowo wyświetla w komórce tekst „#POBIERANIE_DANYCH…”.

  • Aby użyć miary KPI w obliczeniach, określ funkcję ELEMENT.KPI.MODUŁU jako argument wyrażenie_elementu dla funkcji WARTOŚĆ.MODUŁU.

  • Jeśli nazwa połączenia nie jest prawidłowym połączeniem skoroszytu przechowywanym w skoroszycie, funkcja FUNKCJA.KROPKA.MODUŁU zwraca #NAME? wartość błędu. Jeśli serwer OLAP (Online Analytical Processing) nie jest uruchomiony, jest niedostępny lub zwraca komunikat o błędzie, funkcja ELEMENT.K.MODUŁU zwraca #NAME? wartość błędu.

  • Funkcja ELEMENT.KPI.MODUŁU zwraca błąd #N/D!, gdy argument kpi_nazwa lub kpi_właściwość jest nieprawidłowy.

  • Funkcja ELEMENT.KPI.MODUŁU może zwrócić błąd #N/D!, gdy w tabeli przestawnej podczas udostępniania połączenia występuje odwołanie do obiektu zależnego od sesji, takiego jak element obliczeniowy lub nazwany zestaw, i tabela przestawna jest usuwana lub konwertowana na formuły. (Na karcie Opcje w grupie Narzędzia kliknij przycisk Narzędzia OLAP, a następnie kliknij polecenie Konwertuj na formuły).

Przykłady

=ELEMENT.KPI.MODUŁU("Sprzedaż";"MojaSprzedażKPI";1)

=ELEMENT.KPI.MODUŁU("Sprzedaż";"MojaSprzedażKPI";KPIGoal;"Cel wskaźnika KPI dla sprzedaży")

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×